Firmy mohou žádat o dotace na hospodaření s vodou a urychlení přechodu na oběhové hospodářství

Agentura pro podnikání a inovace (API) začala přijímat žádosti o dotace ve dvou výzvách Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro žadatele jsou v těchto výzvách připraveny celkem 2,2 miliardy korun.

Firmy mohou žádat o finanční podporu na opatření pro úsporu vody a optimalizaci jejího využívání v podnikání a na urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice. Výzvy vyhlásilo 14. září 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

Ilustrační fotografie

Pro žadatele je ve výzvě Udržitelné hospodaření s vodou připravena 1,2 miliardy koruna a API bude žádosti přijímat až do 28. června 2024. Ve výzvě Oběhové hospodářství je k dispozici celkem 1 miliarda korun a příjem žádostí bude probíhat do 29. března 2024. 

Cílem výzev je přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje a adaptace na změny klimatu. Výzva Udržitelné hospodaření s vodou podporuje citlivé využívání vody v průmyslu. „Žadatelé tak mohou dotace použít například na nákup dlouhodobého hmotného majetku souvisejícího s opatřeními na úsporu vody,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. 

Výzva Oběhové hospodářství se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami, zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích a tím zvýšení surovinové bezpečnosti České republiky. „Žadatelé tak mohou financovat třeba zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu, zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů nebo zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků,“ uvádí Jan Piskáček.

Firmy, obce a výzkumné organizace mohou od poloviny září žádat o finanční podporu na nákup specializovaných poradenských služeb nebo na zřízení, rozšíření či modernizaci výzkumné a inovační infrastruktury v integrovaném území.
Více o výzvě Služby infrastruktury – ITI – výzva I

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat telefonicky nebo e-mailem na programy@agentura-api.org či na zelené lince 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme