Jaderný Teplator zaujal Ukrajinu. Napomůže obnově energetické infrastruktury

Velmi aktuální téma je pro Ukrajinu poválečná obnova tamní energetické infrastruktury, která byla zničena ruskou agresí. Neméně důležitou otázkou jsou zdroje tepla pro obyvatelstvo, nemocnice, školy i průmysl. S tím by mohl pomoci český projekt Teplator.

Ten již několik let vyvíjejí vědci pod vedením profesora Radka Škody z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze. Díky své dceřiné společnosti World ThermoExport byla nyní uzavřena smlouva o budoucím odběru technologie Ukrajinou.

Unikátní česká technologie Teplator se od ostatních malých modulárních reaktorů liší tím, že využívá jádra pro výrobu tepla

Prvotní myšlenka na vznik malého modulárního reaktoru, který by mohl sloužit jako jaderný zdroj pro levné centrální vytápění, vznikla před více než šesti lety; tým inženýrů v čele s profesorem Radkem Škodou intenzivně pracoval na vývoji a Teplator je nyní patentovanou technologií, jež letos zahájí licenční řízení v Kanadě.

Rozvoj projektu je možný díky české investiční společnosti Invest&Property Consulting a.s. (IPC), která loni do Teplatoru vstoupila coby soukromý investor.

Partner pro Ukrajinu

Poválečná obnova energetické infrastruktury je pro Ukrajinu velmi důležitá a hledá pro ni strategické partnery.

V září loňského roku podepsal investor memorandum s Diplomatickou misí veřejné diplomacie Ukrajiny a v těchto dnech došlo k podpisu smlouvy o spolupráci společnosti World ThermoExport se zástupci ukrajinského partnera, který má zájem v budoucnu Teplator uvést do provozu ve vybrané lokalitě na území Ukrajiny. „Díky teplárenské společnosti World ThermoExport se otevírají atraktivní investiční příležitosti pro potenciální zájemce o investice do oblasti energetiky,“ upozorňuje Petr Pávek, člen představenstva.

Úspěch českých vědců: Evropa objevuje projekt Teplator

Teplator byl představen delegaci ukrajinských expertů na energetiku v čele s Mykhailem Borysiukem, inženýrem-fyzikem a hlavním konzultantem pro otázky jaderné energetiky ukrajinského partnera.

Mykhailo Borysiuk je celosvětově uznávaný expert na jadernou a bezpečnostní problematiku. Podílel se na likvidaci havárie jaderné elektrárny Černobyl v roce 1986 a řídil specializovaný výbor Nejvyšší rady Ukrajiny pro radiační bezpečnost a ekologii. Je členem mnoha různých světových komisí. V rámci dvoudenní návštěvy Prahy se sešel jak se zástupci investora IPC, tak se členy vědeckého týmu vedeného profesorem Radkem Škodou z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze.

Profesor Radek Škoda a Jan Škarohlíd z vědeckého týmu Teplator s Mykhailem Borysiukem (uprostřed)

Ukrajinská delegace získala veškeré aktuálně dostupné informace ohledně vizí společnosti IPC, aktuálního stavu přípravy na licenční proces i technické detaily o technologii, fyzikálních vlastnostech a bezpečnosti tohoto malého modulárního reaktoru. Do budoucna projektu mohli zástupci ukrajinského partnera nahlédnout skrze virtuální realitu, která simuluje budoucí stavbu i její začlenění do okolní krajiny či prostředí městské aglomerace.

Výsledkem dvoudenní mise je pochvala technologických, bezpečnostních i ekonomických parametrů a pozitivní zhodnocení samotné připravenosti projektu k licenčnímu procesu. I přesto že licencování a následné uvedení do zkušebního provozu nebude jednoduché a může trvat až pět let, shodly se obě strany, že projekt má do budoucna velký potenciál a že je zájem ho společně dovést do komerčního prostředí.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme