Jak je to s odkladem daňového přiznání? Poslední termín se blíží

Finální termín pro podání přiznání k dani z příjmu je za dveřmi. Ti, kteří mají ze zákona povinný audit, nebo jim přiznání vyplňuje daňový poradce, mají čas už jen do 1. července.

Firmy i fyzické osoby, které služeb poradce nevyužívají nebo jim účetní závěrku neověřuje auditor, musely letos odevzdat přiznání do 1. dubna (papírově) respektive 2. května (elektronicky).

Ilustrační fotografie

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob povinně podávají všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun. Pokud má podnikatel v daném roce příjmy i ze zaměstnání, příjmový limit se mu snižuje na šest tisíc korun.

Daňové přiznání s poradcem. Škody se obávat nemusíte, experti jsou pojištěni

Ke 2. květnu měly finanční úřady k dispozici asi 88 procent všech přiznání k dani z příjmů (DAP) – tedy bezmála 2,5 milionu.

Svou povinnost ovšem v té době nesplnilo ještě více než 300 tisíc subjektů. „Vyplnit a odeslat berňáku jej musejí do pátku 1. 7. V týž den musí mít finanční úřad na účtu zaplacenou daň,“ shrnuje poradce Michal Dvořáček.

Přehled termínů:

Termín přiznání daníVracení přeplatku
Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel provedl roční zúčtování15. února 2022Výplata za březen,
duben 2022
OSVČ podávající přiznání v řádném termínu1. dubna 20221. května 2022
OSVČ podávající daňové přiznání elektronicky2. května 20221. června 2022
Daňové přiznání s daňovým poradcem1. července 202231. července 2022

Pozor na sankce

Pokud se s přiznáním poplatník opozdí o méně než pět pracovních dnů, žádné sankce z prodlení mu nehrozí. V kalendáři si tedy může podtrhnout 8. července. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhne.

Pokuta za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, přijdete minimálně o 500 korun.

V případě, že nezaplatí včas daň, naskakuje opozdilcům úrok z prodlení, a to o několik desetin promile za 24 hodin.

Jaké jsou nejčastější omyly a nejasnosti při vyplňování daňového přiznání?

Penále je tvořeno repo sazbou ČNB, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů. Sazbu centrální banka vzhledem k inflaci neustále zvyšuje – naposledy ve středu 22. června na 7 procent. Roční penále tak aktuálně činí 21 procent.

Obávat byste se neměli ani případných chyb v tiskopisech.

„Daňoví poradci jsou totiž ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ připomíná daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Klid mají jen plátci paušální daně

Ušetřit na daních z příjmů i povinném pojistném a nemuset každoročně podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ. To jsou hlavní výhody paušální daně, která platí od loňského roku. Měsíčně platíte jen minimální zálohy na zdravotní pojistné, nejnižší možné platby za sociální pojištění navýšené o 15 procent, a konečně daň z příjmu ve výši 100 korun. Celkově se k paušální dani přihlásilo zhruba sto tisíc živnostníků s ročními příjmy do jednoho milionu.

Vracení přeplatků na dani

Případné přeplatky na dani z příjmu se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání DAP (tj. po 1. červenci 2022, a to do 30 dnů), a platí to i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu.

To znamená, že do 31. července musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz.

Výjimkou jsou případy, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění pochybností), nebo kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme