Jak v roce 2020 ušetřit na daních z příjmů?

Podnikatelé mohou u daně z příjmu fyzických osob (DPFO) využít celou řadu slev. BusinessInfo.cz vám nabízí jejich přehled.

Většinu výhod je možné uplatňovat měsíčně, slevu na manžela či manželku při ročním zúčtování.

Letos připravilo ministerstvo financí mimořádně i další úlevy na daních, a to kvůli dopadům epidemie koronaviru covid-19 a následně vyhlášeného nouzového stavu.

Přehled změn a úlev z liberačního balíčku (od 16. března 2020)

Nejtradičnějším bonusem, který využívá každý, kdo platí daně, je sleva na poplatníka. Zatímco ještě v roce 2007 jste mohli ročně ušetřit pouze 7200 korun, v následujícím zdaňovacím období už šlo o částku 24 840 korun (tedy 2070 korun měsíčně). A dodnes zůstává tato sazba stejná.

Pro drobné živnostníky sleva v kombinaci s daňovým paušálem často znamená, že na dani z příjmu nezaplatí ani korunu. Příkladem může být řemeslník, který za rok 2019 vydělal 600 tisíc korun. Při uplatnění paušálu 80 procent, je jeho daňový základ 120 tisíc a roční daň by měla dosáhnout 18 tisíc (15 procent ze základu). Se slevou na poplatníka ve výši 24 840 korun však bude nulová.

Bonus lze využít bez ohledu na to, zda si vedete daňovou evidenci, nebo uplatňujete výdaje paušálem. Od roku 2018 se navíc všech podnikatelů bez výjimky týká i sleva na dítě či vyživovaného partnera.

Specifickou skupinou jsou mladí lidé přivydělávající si během studia. „Ti nejsou během práce limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už při práci na dohodu, nebo standardní pracovní smlouvu,“ upozorňuje daňový expert Petr Gola. Základní sleva pro studenty činí 4020 korun ročně.

Ministryně financí Alena Schillerová sice plánuje, že budou letos nebo nejpozději v příštím roce některé slevy u daně z příjmů zrušeny, ministerstvo ale zatím odmítá specifikovat které.

Partner bez příjmů?

Zvýhodnění na druhého z manželů je ve výši 24 840 korun ročně. V případě, že jde o držitele průkazu ZTP/P – tedy se zdravotním postižením – může si jeho partner z daní odečíst částku dvojnásobnou: 49 680 korun ročně (4140 korun měsíčně).

V zákoně se dočtete, že se bonusy týkají „manžela/manželky bez příjmu“. To ovšem neznamená, že váš životní partner nesmí na účet dostávat žádné peníze.

Pokud pobírá dávky státní sociální podpory, sociální péče či pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a sociální služby, ale také státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební spoření, slevu uplatnit lze. Ve stejné skupině jsou ještě stipendia pro studenty.

Podpora v nezaměstnanosti do této skupiny nepatří. Ti, jejichž manžel či manželka pobírají podporu, na zmíněnou výhodu nárok nemají. Na slevy na dani z příjmu mají konečně nárok i sami držitelé průkazu ZTP-P, nebo ti, kdo pobírají invalidní důchod.

Dobré zprávy pro rodiče

Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími změnami, je sleva na děti. Od loňského roku může jeden z rodičů uplatnit slevu ve výši 1267 korun měsíčně na jednoho potomka, 1617 korun na druhé a 2017 korun měsíčně na třetí a každé další dítě. Částky jsou opět dvojnásobné, pokud má váš potomek průkaz ZTP-P.

Pokud se při výpočtu daně dostane poplatník do záporných čísel, to jest bonus je vyšší než vypočtená DPFO, má dokonce od státu nárok na přeplatek (viz níže).

Už několik let platí takzvané školkovné. To se týká rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo dětských skupin. Ze svých daní si mohou odečíst tyto výdaje až do výše částky 13 350 korun za každého potomka, která odpovídá výši minimální mzdy. V daňovém přiznání je na tuto slevu řádek 69a (sleva za umístění dítěte). Potvrzení o tom, že školku navštěvuje, je povinnou přílohou přiznání.

Podnikatelé i zaměstnanci mohou vydělat i na takzvaných odečitatelných položkách. Důležitou změnou je loňské zvýšení limitů pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců z 30 tisíc na 50 tisíc korun ročně.

V roce 2019 narostla také nezdanitelná částka na penzijní připojištění, kterou si mohou OSVČ odečíst od základu daně, a to z 12 tisíc až na 24 tisíc korun, a také odpočet na životní pojištění – opět z 12 tisíc na 24 tisíc korun. Poplatníci mohou využít také slevu na EET, a to maximálně do výše pět tisíc korun.

Co je daňový bonus?

Jde o přeplatek pro ty, kteří si vypočítají ve svém přiznání daň z příjmu nižší, než je daňové zvýhodnění na děti. Stát jim následně rozdíl vyplatí.

Na bonus dosáhnou jen ti, kteří mají za uplynulé roční zdaňovací období příjem nejméně ve výši šestinásobku minimální měsíční mzdy. Tu vláda pro rok 2019 stanovila na 13 350 korun. V praxi to znamená, že váš roční příjem musel být loni více než 80 100 korun. Pro příští rok se díky razantnímu navýšení minimální mzdy zvedá tento limit až na 87 600 korun.

Peníze od státu (přeplatek na dani) mohou dostat nejen OSVČ, ale i zaměstnanci. U nich je rozhodující, zda dosáhnou na měsíční příjem minimálně ve výši poloviny minimální mzdy.

Stát vrátí stovku a víc

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud je výsledná částka alespoň 100 korun. Maximální výše bonusu je pak 60 300 korun. Tento limit se od roku 2016 nezměnil.

Peníze, na které se bonus vztahuje, musíte získat ze závislé činnosti (zaměstnání) či podnikání. Do roku 2018 se vztahoval i na příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku. To už ale neplatí. Máte-li pouze výdělky, které definuje paragraf 10 zákona o dani z příjmů jako Ostatní příjmy, máte rovněž smůlu a berňák vám nevrátí ani korunu.

Slevy u DPFO za zdaňovací období 2019
ročně měsíčně
Na poplatníka 24 840 Kč 2070 Kč
Sleva na EET 5000 Kč  
Na druhého z manželů bez příjmů 24 840 Kč 2070 Kč
Na druhého z manželů bez příjmů – držitele ZTP/P 49 680 Kč 4140 Kč
Invalidní důchod prvního a druhého stupně 2520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod třetího stupně 5040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1345 Kč
Student 4020 Kč 335 Kč

Jakub Procházka

Pravidelné novinky e-mailem