Podnikatelé ušetří tisíce na daních za děti v MŠ. Školkovné se zvyšuje

Při vyplňování přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2020 si mohou živnostníci a podnikatelé opět odečíst z daně takzvané školkovné. Maximální sleva, určená pro rodiče dětí v předškolním věku, se zvyšuje na 14 600 korun.

„Díky školkovnému si rodiče malých dětí mohou polepšit na dani z příjmu o tisíce korun,“ popisuje daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová. Zmíněný bonus mohou využít i ti, kteří uplatňují daňové paušály.

Příští rok už se ale sleva nebude týkat těch, kteří se přihlásí k paušální dani. Těmto podnikatelům (s ročními příjmy do milionu korun) odpadne povinnost podávat daňové přiznání, přehledy pro správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny a zaplatí (kromě odvodů na zdravotní a sociální pojištění) už jen sto korun měsíčně. Tím ale přijdou o možnost využívat slevy na děti, partnera i další daňové odpočty.

Školkovné kopíruje minimální mzdu

Maximální sleva pro zdaňovací období 2020 bude 14 600 korun, loni dosáhli plátci daně maximálně na 13 350 korun. Školkovné totiž odpovídá výši minimální mzdy v ČR k prvnímu dni takzvaného zdaňovacího období.

Daňové poplatníky potěší stát i v následujícím roce. Vláda totiž letos minimální mzdu opět zvyšuje, i když jen o 600 korun. Sleva na dítě v předškolním zařízení tak vyšplhá za rok 2021 až na 15 200 korun.

Nejvyšší částku ovšem odečtete pouze v případě, že platíte vysoké roční školné. Pokud zaplatíte školce za rok například deset tisíc, odepíšete z daní jen tuto částku.

Odpočty se týkají samozřejmě jen matek a otců, kteří platí docházku svých dětí do mateřských škol nebo jiných dětských skupin. Pokud mají majitelé živnostenského listu dvě děti, jež navštěvují například soukromou lesní školku, od daní si mohou odečíst až 29 200 korun.

Maximální sleva na dani z příjmů, jíž mohou při přiznání daně za rok 2020 využít rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu, se tedy zvyšuje o rekordních 1250 korun na jednoho potomka.

Jaké lze každoročně využít slevy na dani

Potvrzení jako příloha přiznání

„Nárok na slevu ve výši zaplacených (a prokázaných) příspěvků školce má pouze jeden z rodičů-poplatníků žijících s potomkem ve společné domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením školky o výši výdajů za umístění dítěte,“ prozrazuje Blanka Štarmanová. Potvrzení se týká celoročních výdajů za rok 2020.

V daňovém přiznání je na školkovné řádek 69a s označením „sleva za umístění dítěte“. Potvrzení od mateřské školy musíte přidat k růžovému tiskopisu jako povinnou přílohu. Pokud podáváte přiznání elektronicky, najdete formulář na stránkách FS ČR.

„V písemném potvrzení uvedete adresu školky, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte, dále je zde vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy,“ shrnuje daňová poradkyně Mazars Gabriela Ivanco.

Kdy máte nárok?

Navštěvuje-li vaše dítě předškolní zařízení, tj. dětskou skupinu, mateřskou školu (může být i firemní či soukromá) a dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako například lesní školka, soukromé jesle či dětské centrum. Výjimkou jsou zájmové kroužky.

Právo na slevu není omezeno věkem dítěte. Můžete ji uplatnit i v případě odkladu školní docházky, pokud platíte školné. Navíc se musí jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti. Definice společně hospodařící domácnosti je v § 21e odstavci 4. zákona o daních z příjmů.

V současné době může samozřejmě nastat problém s následky pandemie covid-19. Mateřské školy byly ovšem po většinu roku otevřené.

Příklad

Živnostník Jiří Dvořák uplatňuje při přiznání daně z příjmu šedesátiprocentní výdajový paušál. Jeho příjmy dosáhnou v roce 2020 550 tisíc korun. Po odečtení šedesáti procent na výdaje představuje jeho daňový základ 220 tisíc. Na dani z příjmu (15 procent ze základu) by měl zaplatit 33 tisíc korun. Protože má ale pětileté dítě v mateřské škole a ročně za jeho umístění platí 15 000 korun, může si odečíst z daní maximální školkovné. Po odečtení slevy na poplatníka 24 840 korun a školkovného nezaplatí státu na dani ani korunu (33 000 – 24 840 – 14 600 korun).

Poznámka: Do výše slevy na dani a výše sazby zasáhne vládní daňový balíček. Ten se ovšem nebude týkat zdaňovacího období 2020 a případné změny tak budou zajímat podnikatele až příští rok

Společná, nebo střídavá péče

Jak bylo zmíněno výše, ve společné domácnosti může školkovné uplatnit jen jeden z rodičů. Výjimkou je společná, nebo střídavá péče, v těchto případech jde totiž o dvě samostatně hospodařící domácnosti.

Pokud je školné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění potomka uplatnit každý z nich, a to opět až do výše 14 600 korun.

Školkovné mohou samozřejmě využít i zaměstnanci (a to v ročním zúčtování daně, které za ně zpracovává zaměstnavatel). Týká se i rodin, kde oba rodiče pracují za průměrnou nebo vyšší mzdu, a jež tedy nesplňují kritéria pro přiznání klasických přídavků na děti.

Jakub Procházka

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2020 v daňovém speciálu
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika