Ruší se EET. Je to krok zpět? Stát by měl podpořit dobrovolný režim, myslí si experti

Poslanci v listopadu schválili vládní návrh na úplné zrušení EET ke konci letošního roku. Elektronickou evidenci tržeb nebudou moci podnikatelé od ledna 2023 využívat ani dobrovolně.

Pro návrh bylo 92 z přítomných 142 poslanců. Koaliční poslanci hlasovali jednotně pro, proti byli jen poslanci ANO. Zástupci hnutí trvají na tom, že klíčový projekt předsedy hnutí Andreje Babiše narovnal podnikatelské prostředí a přinesl do státní pokladny víc peněz.

Ilustrační fotografie

„Podnikatelé přestanou být sprostými podezřelými, kteří se musí 24 hodin denně sedm dní v týdnu vyviňovat a dokazovat státu, že nešvindlují, že nešidí,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová naopak míní, že jde o „nesmyslný boj“ proti všemu, co zavedly minulé vlády s účastí ANO. Zrušení EET bude živou vodou pro šedou ekonomiku, prohlásila Schillerová. 

Podle Ministerstva financí bleskově rostou bezhotovostní platby a EET proto pomalu pozbylo smyslu. Primárním úkolem evidence tržeb je navíc z rozhodnutí Ústavního soudu zaznamenávání údajů o hotovostních tržbách, přičemž v posledních letech i v důsledku covidové pandemie došlo k prudkému nárůstu bezhotovostních plateb.

Pro představu, v roce 2017 činil podíl bezhotovostních plateb dvacet procent, za rok 2021 je tento podíl odhadován na 60 procent a v roce 2025 by měl činit až 80 procent. Tento nárůst je právě na úkor hotovostních tržeb, což výrazně oslabuje význam EET, neboť snižuje množství transakcí, na které evidence tržeb cílí. Digitální formy obchodu přitom nepřipouští podle vlády takový prostor pro potenciální obcházení daňové povinnosti.

Odborníci navrhují zachovat EET na dobrovolné bázi

Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic si stát zrušením EET mimo jiné odřízne potenciální nástroj pro snadnou alokaci dotací v návaznosti na výši evidovaných tržeb.

Česko ke konci roku zřejmě kompletně zruší EET

Podle poradců zlikviduje také již vybudované důvěryhodné úložiště, které by mohlo být základem pro standardizaci elektronické účtenky a současně přijde o možnost průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání a regionech republiky.

S ohledem na dosavadní nemalé investice ze stran podnikatelů, vybudovaný aparát veřejné správy, pokrok v digitalizaci a další výhody, které elektronická evidence tržeb přináší, je na místě ji zachovat, a to přinejmenším na dobrovolné bázi.

Zavedení elektronické evidence nebylo zcela bezbolestné. Svědčí o tom také fakt, že ani před vypuknutím pandemie evidence nefungovala v plném rozsahu, načež byla pozastavena.

„Zrušením EET se vláda vědomě zbaví nástroje, který by mohl pomoci ke znovunastartování výběru daní od malých a středních podnikatelů. Systém by současně mohl s drobnými úpravami posloužit jako platforma pro vydávání a ukládání elektronických účtenek, tedy přispět k významnému posunu v digitalizaci české ekonomiky,“ říká Miloslav Rut, partner společnosti Moore Technology CZ.

Podpora modernizace pokladních systémů a terminálů pro příjem bezhotovostních plateb je navíc jednou ze současných inciativ Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory České republiky.

Zrušení povinnosti evidovat paradoxně skokově snížilo podíl bezhotovostních transakcí, protože určitá část podnikatelů opět začala preferovat neevidované hotovostní příjmy oproti evidovaným transakcím platebními kartami. Stejně tak evidování tržeb pomáhalo majitelům denně sledovat stav jejich podnikání a bylo efektivním interním kontrolním nástrojem.

V nepolední řadě může mít zvýšení podílu šedé ekonomiky dopad na výši legálních mezd zaměstnanců, protože šedá ekonomika logicky generuje i nepřiznané a nezdaněné vyplácení části mezd.

Od povinné k dobrovolné EET

Odborníci poradenské skupiny Moore Czech Republic zastávají názor, že pokud stát nechce podnikatele k elektronické evidenci nutit, lze celý systém převést do dobrovolnosti a zavést dobrovolné EET.

„Znovuzahájení evidování tržeb v dobrovolném režimu, spojené se sadou výhod a pobídek pro podnikatele, může být pozitivním signálem, jak řídit a ozdravovat ekonomiku a současně řešit zadlužení země. Stejně tak by vyslalo poctivým podnikatelům a občanům, kteří takové podnikatele podporují, zprávu, že takovýto přístup se díky snadnému a rychlému přístupu k ekonomickým pobídkám a zjednodušení jejich administrativy vyplatí,“ říká Miloslav Rut s tím, že evidovat tržby a platit daně je pro poctivě smýšlející podnikatele správné a normální, ale nechtějí být nekalou konkurencí vyhýbající se zdanění tlačeni do šedé zóny.

Podporou alespoň dobrovolného režimu elektronické evidence tržeb lze navíc položit základy k další fázi digitalizace ekonomiky, která by se týkala běžných obchodních transakcí občanů a zefektivnění komunikace podnikatelů se státem v oblasti daňových přiznání. Dobrovolnou elektronickou evidenci tržeb pro původně plánovanou 3. a 4. vlnu lze přitom pomocí drobné novely zákona o evidenci tržeb zavést téměř ihned.

Redakčně upravená tisková zpráva Moore Czech Republic

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme