Laboratoř budoucnosti: Výstava ECO?

Při příležitosti českého předsednictví EU (CZ PRES) připravila Česká centra širokou škálu aktivit. Většina z nich se uskuteční v průběhu nadcházející kulturní sezóny v zahraničí, ale Laboratoř budoucnosti je určena také pro české publikum.

Od 11.  července do konce měsíce letošního roku oživí Mariánské náměstí na Praze 1 nevšední instalace tvořená modulem s ukázkami eko-produktů s vlastním příběhem a mírně kontroverzním názvem ECO? Projekt vznikl ve spolupráci Českých center (ČC), Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a Magistrátu hl. m. Prahy. Kurátorkou projektu je Veronika Pařízková. Cílem je otevřít širší kritickou debatu co vlastně ona „udržitelnost“ reprezentuje.

Výstava ECO | VŠCHT v Praze

Výstava ECO? Český design směrem k udržitelnosti je jedním z projektů Českých center konaných v rámci CZ PRES. Díky zapojení Vysoké školy chemicko-technologické a kurátorky Veroniky Pařízkové (CZECHDESIGN) se jedná o projekt v mnoha ohledech unikátní. Na vysoce aktuální téma udržitelnosti nahlíží kriticky a téměř konfrontačně.

Zapojila do něj řadu jednotlivců, tvůrčích skupin i větších firem, které svou konkrétní ideou ukazují, jak obratně lze využívat design pro nové, zdravější konzumní zvyky. Organizátorům nešlo jen o další výstavu ekologického designu, ale o pozornější vhled do tématu CO je skutečně ekologické, JAK komplexně je potřeba o udržitelnosti přemýšlet nebo KDE začíná pouhá marketingová hra se spotřebitelem? Výstava je určena nejen široké veřejnosti, ale také designérům, kteří hledají cesty jak změnit spotřební návyky, nebo odborníkům, kteří na téma udržitelnosti nahlížejí optikou vědy.

„Zapojení designu do řešení environmentálních problémů je především v Čechách stále na začátku, ekologie a udržitelnost jsou nezřídka využívány pro účely čistého marketingu a klasického ‚greenwashingu‘. Otázka zní, jak tedy rozeznat čistou motivaci firem, které jsou si vědomy nutnosti změny, od těch, kteří se jen chytře vezou na módní vlně?“ ptá se Veronika Pařízková, kurátorka projektu.

Výstava ECO | VŠCHT v Praze

VŠCHT na scénu!

Otázka vlivu jednotlivých vybraných produktů z hlediska reálné udržitelnosti pak byla již na týmu Vysoké školy chemicko-technologické pod vedením vedoucího Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie Vladimíra Kočího, který zastává názor, že skutečně důsledný design zohledňuje celý životní cyklus výrobku a zároveň respektuje všechny složky prostředí i různé typy environmentální zátěže.

„Design má větší vliv na ekologii výrobků, než se obvykle předpokládá. Když designér navrhne výrobek nevhodným způsobem, má zodpovědnost za způsobené environmentální škody, říká prof. Vladimír Kočí.

O moderních trendech v ochraně prostředí s ohledem na udržitelnost a produktovou ekologii se lze dočíst i v rozhovoru s profesorem Kočím.

Každý z vystavených produktů byl podroben zkoumání nejen z hlediska zátěže prostředí množstvím CO2 při výrobě, ale také z hlediska spotřeby vody při výrobě nebo používání toxických látek. Produkty, které touto analýzou prošly, tvoří vlastní základ celé výstavy. Jsou umístěny v proskleném modulu přístupném veřejnosti 24 hodin denně.

„Laboratoř tak i českým divákům nabízí ochutnávku toho, co připravila Česká centra v rámci předsednictví Radě EU pro celou svou síť v 24 zemích světa,“ říká Ondřej Černý, generální ředitel Českých center a dodává: Všechny projekty stojí na třech pevných pilířích: ‚Udržitelnost – Inovace – Kreativita‘, přičemž právě téma udržitelnosti je nejsilnějším motivem našeho rozsáhlého programu k CZ PRES.“

Eko-logické hodnocení eko-designu

Laboratoř je nyní k vidění v Praze, odsud putuje do dalších měst Evropy. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy bude projekt představen také ve Varšavě, Bratislavě a v Budapešti, které jsou partnerskými městy Prahy v rámci Paktu svobodných měst.

„Praha se v následujících měsících stává hlavním evropským městem a má tu čest hostit během českého předsednictví množství zajímavých akcí. Jednou z nich je i instalace Laboratoř budoucnosti přímo před budovou Nové radnice, která otvírá otázku udržitelnosti českého designu. I pro hlavní město je tato myšlenka důležitá – udržitelnost nesmí být jen prázdnou frází, ale je nutné neustále hledat skutečně funkční řešení,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Výstava ECO | VŠCHT v Praze

Díky zapojení vybraných českých center v zahraničí nabyde projekt různé podoby. Nevšední instalaci spatří také cestující metra v centru berlínského Schönebergu, milovníci umění v galerii na břehu Visly ve Varšavě, nebo návštěvníci proslulého komunitního centra Blivande ve Stockholmu. Další uvedení se chystají také Bukurešti a Milánu.

Suma sumárum

Výstavní projekt Laboratoř budoucnosti přináší kritický pohled na to, co je udržitelnost. Nová instalace otevírá nevšední téma, přičemž organizátoři slibují řadu doprovodných programů nebo pravidelné komentované prohlídky. Sledujte aktualizovaný program.

Partneři Laboratoře budoucnosti:
Magistrát hl. města Prahy, VŠCHT Praha, Moje Mariánské a Plastic Guys.
Mediálními partnery jsou CZECHDESIGN a Material Times.

Vystavující firmy a umělci:
BROKIS and Janštejn Glass, MMCITÉ, TON, Egoé, Sára Matysová, Anna Marešová, Maria Nina Václavková, Nahaku, Kave Footwear, David Valner Glass, Filip Krampla, Anny Vácová, Adam Železný, Textile Mountain, LLEV, Plastic Guys, Veronika Janečková

Česká centra pro předsednictví – Spojené mottem Vize pro Evropu se v síti českých kulturních institutů v EU i mimoevropských destinacích představí 10 síťových projektů, které tvoří hlavní linii nadcházející kulturní sezóny. Program vznikl za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a k realizaci se spolu s českými centry v zahraničí připojují také zastupitelské úřady.

Více čtěte v článku Česká centra představí kulturní program v zahraničí.

Celkem se jedná o 10 projektů, které v průběhu uplynulého roku a půl vytvořila Česká centra ve spolupráci se zahraničními i českými partnery. Jedná se například o Technologickou agenturu ČR, Knihovnu Václava Havla, Magistrát hl. m. Prahy a celou řadu dalších subjektů.

Redakčně upravená tisková zprávy VŠCHT v Praze

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme