Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci 

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Digitální podnik – Virtuální podnik.

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu na svou digitalizaci. Výzvu vyhlásilo 19. dubna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 2. listopadu 2023. Pro žadatele je připraveno celkem půl miliardy korun. 

Ilustrační fotografie

Cílem výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků. „Podnikatelé mohou finanční podporu využít na nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií a služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů. Firmy tak mohou zvýšit funkčnost výrobku, rozvíjet on-line služby, modernizovat postupy nebo přejít na obchodní modely založené na vynechání zprostředkovatelů u výroby zboží a poskytování služeb,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. 

Firmy mohou v této výzvě získat až 40 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 200 tisíc EUR na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na webu agentury API.  

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.  

Agentura API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma. 

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme