Zdroj: CzechTrade

Meeting Point CzechTrade po dvou letech opět na MSV v Brně

Na letošním ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu agentura CzechTrade poprvé představuje své nové služby na národním stánku České republiky spolu s dalšími třinácti státními institucemi.

Koná se i jedna z největších akcí agentury, Meeting Point CzechTrade, která je po dvou letech opět postavena na osobních setkáních. Exportérům je k dispozici 35 ředitelek a ředitelů zahraničních kanceláří, kteří během jednoho dne poskytnou přes 200 hodin odborných konzultací.

Národní stánek ČR na MSV v Brně. Zdroj: CzechTrade

Kromě konzultací nabízí CzechTrade i další doprovodný program v podobě odborných a teritoriálních seminářů a prezentací aktivit agentury v rámci chystaných konferencí.

„Na služby pro exportéry se díváme nově, digitálně. Komunikaci přes moderní technologie urychlila pandemie Covid-19 a my nestojíme opodál. Zdigitalizovali jsme řadu tuzemských služeb  a nápadů tak, aby se s nimi bylo možné seznámit na dálku a s pomocí virtuálního světa se pomyslně dotknout toho jedinečného, co české firmy tvoří a nabízí,“ komentuje účast na MSV Martina Tauberová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod. 

Video: Přímý přenos ze zahájení státní účasti na MSV

Téma letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je Průmysl 4.0 a digitální továrna. Při této příležitosti je agentura CzechTrade součástí národního stánku České republiky s názvem „Česká národní expozice: The Country For The Future“. Experti z různých vládních agentur zde jsou k dispozici zájemcům pro byznysová jednání a konzultace. Součástí prezentace CzechTrade je 9. 11. 2021 i tradiční Meeting Point CzechTrade, který se po dvou letech přesunul z online prostředí zpět do tradiční podoby.

„Meeting Point CzechTrade je jedna z našich největších akcí, kterou pořádáme. Pro firmy je velkým přínosem, že mohou na jednom místě diskutovat celkem s 35 ředitelkami a řediteli zahraničních kanceláří. Právě tato akce může být odrazovým můstkem pro začátek úspěšného exportu do nových teritorií.

V rámci Meeting Point CzechTrade registrujeme největší zájem o blízké trhy v rámci Evropské unie, silně obsazené jsou ale i velké i netradiční trhy jako USA, Turecko, Velká Británie, Brazílie či Kazachstán a Kyrgyzstán. Celkem je naplánováno 420 obchodních setkání a registrovaných máme celkem 114 firem. V návaznosti na MSV budou vedoucí zahraničních kanceláří přítomni i v regionech České republiky pro finalizaci jednání z MSV i další konzultace s českými exportéry,“ vysvětluje Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Na Meeting Point CzechTrade mají zástupci českých exportérů k dispozici půlhodinové konzultace s odborníky působícími po celém světě, kteří mají bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodem, a především znají specifika konkrétních teritorií. Mohou řešit své konkrétní případy, exportní příležitosti či podmínky k obchodování na daném trhu. Navzdory cestovním omezením ve světě jsou osobně přítomni jak experti z blízkých trhů v rámci Evropské unie, tak i z těch vzdálenějších jako je Latinská Amerika, Afrika či Asie. Spektrum účastnících se firem z hlediska oborů je široké, od tradičního strojírenství, přes IT služby až po kosmetiku.

„Nejčastější dotazy českých exportérů k Mexiku souvisejí se stavem pandemie v zemi a cestovními omezeními. Dále je při jednáních zajímá současná situace v průmyslových odvětvích, investice, projekty a další obchodní příležitosti v zemi. Nicméně řadu firem také zajímají velice konkrétní a specifická témata, jako je založení společnosti v Mexiku, potřebné registrace týkající se jejich produktů či jak nalézt obchodního partnera. Nejvíce mají o konzultace zájem výrobci CNC strojů, lakovacích linek nebo kuličkových šroubů. Setkání máme naplánovaná i se společnostmi z potravinářského a farmaceutického průmyslu,“ říká Tereza Vítková, ředitelka zahraniční kanceláře v Mexiku.

„V rámci mixu firem, které jsou na konzultace k Německu na Meeting Point CzechTrade přihlášeny, je velký počet společností z oblasti IT. Nejvíce se zajímají o praktické náležitosti vstupu na trh, jako je založení virtuální kanceláře, pronájem coworkingových prostor nebo propojení s lokálními autoritami,“ doplňuje Kristýna Kubíčková ze zahraniční kanceláře CzechTrade Německo.

V rámci veletrhu CzechTrade organizuje dvě exportní konference. První je věnována využití sociální sítě LinkedIn pro rozvíjení a prezentaci byznysu a networkingu. Druhá, teritoriální pak nabídne vhled do vývozu na vzdálenější trhy jako Spojené státy Americké, Indie, Kazachstán a Brazílie. Silné téma také nabídne Exportní aliance Prvky pro Smart City. Ta v rámci odborné konference představí své aktivity a projekt City for the Future na odborné konferenci během veletrhu. Zároveň bude mít po dobu konání veletrhu na stánku své konzultanty.

Doporučujeme