Mexiko: Postupné zahájení ekonomických aktivit a 30% ztráta hodnoty mexického pesa

Mexiko se pozvolna vrací do běžného života, otevírají se průmyslové podniky i školy. Zvýšená poptávka je vedle zdravotnického zařízení a potřeb také po nových technologiích. Navíc Mexičané mění své zavedené zvyky a první kontakty je možné navázat online, říká v rozhovoru Tereza Vítková, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexico City.

Jaká je v současné době byznysová situace v Mexiku?

Mexiko po boku Nikaraguy se jakýmkoliv restrikcím do poslední chvíle bránilo a závažnost celé situace snižovalo. Zlom nastal 30. března, kdy vyhlásilo sanitární stav nouze. Vzhledem k tomu, že se jedná o federaci, každý stát si restriktivní opatření řídí sám. V mnoha z nich začal soukromý sektor s omezováním, či přerušením výroby ještě předtím, než započalo zavírání výroby nařízené místními vládami.

Federální vláda nově vyhlásila tzv. plán Nová normalita, který v jednotlivých státech federace ustanovuje postupné otevírání průmyslových odvětví, návrat do škol a podobně. Někteří guvernéři států, kterých se zahájení aktivit dotýká jako prvních, neboť neevidují nejmenší počet nakažených, se staví k prohlášení federální vlády negativně a návrat k normálnímu chodu společnosti odsouvají.

Celá řada stěžejních průmyslových odvětví byla současnou situací zasažena, tudíž lze pozorovat celkový útlum a opatrnost ze strany mexických společností zahájit nové projekty (jako například obchodní partnerství s českým protějškem) a investice. Nicméně v sektoru IT evidujeme zcela opačný přístup. Obchod jako takový se nezastavil, zároveň je nutné počítat s prodloužením celého procesu proclení, neboť výrazně ubylo personálu.

V Mexiku je zvýšená poptávka (stejně jako v mnoha dalších zemích) po zdravotnických zařízeních, především ventilátorech, respirátorech, zdravotnických lůžkách, rukavicích či ochranných oděvech.  Mimo toto zboží registrujeme také velmi specifické poptávky, např. osvětlení pro heliporty, potrubí pro rozvody vody a plynu, což svědčí o tom, že řada investičních projektů pokračuje i navzdory aktuální situaci.

ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexico City Tereza Vítková

Jak reagovali čeští exportéři? Mají možnost nadále vyvážet?

České firmy, kterým krize přerušila exportní aktivity, vyčkávají, než se celá situace stabilizuje. Kdy tak nastane, je velmi těžké odhadnout, neboť vývoj v každém státě je trochu jiný. V případě metropolitní zóny by k úplnému návratu k běžnému chodu společnosti mělo dojít v průběhu září.

Mnoho našich klientů zvolilo taktiku připravit si půdu pro nové trhy (analýzy trhu, zpracování a sběr kontaktů a informací), komunikovat s potenciálními zákazníky přes webináře, nebo zahájit prvotní setkání s mexickými protějšky přes videokonference. Spousta firem, které dlouhodobě v Mexiku podporujeme, se rozhodla zaměřit i na neobjevené a často opomíjené země Střední Ameriky a Karibiku.

Jak se promítla opatření do českého vývozu?

Registrujeme české firmy, kterým současná situace zmařila prodej jejich zboží do Mexika. Jeden z hlavních důvodů je devalvace mexického pesa oproti americkému dolaru. Od března letošního roku do současné doby ztratilo peso asi 30 % své původní hodnoty, což samozřejmě vedlo ke zdražení importovaného zboží. V průběhu května však peso opět začalo vlivem americkému dolaru růst.

Za snížením hodnoty měny stojí nejen ekonomická krize okolo covid-19, ale především spor o cenu ropy mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. Mexičtí obchodní partneři tuzemských firem se proto rozhodli vyčkávat, až se hodnota pesa vrátí do původního stavu a trh bude stabilizován.

Do jaké míry nynější situace poznamená budoucí možnosti. Jaká pozitiva a příležitosti v tom vidíte?

Ochromená odvětví budou časem stabilizována, nicméně současná doba urychlila vývoj a hlad po nových sektorech a technologiích. Boom zažívají telekomunikace, řešení pro kybernetickou bezpečnost, softwarová řešení umístěna na cloudu, e-commerce aj.

Přibližně 73 % mexického exportu míří do USA a 47 % importu pochází ze Spojených států. Závislost si Mexiko již delší dobu uvědomuje, ale za aktuální situace, kdy byly obchodní styky mezi oběma zeměmi otřeseny rozšířením pandemie covid-19 v USA, lze očekávat, že se mexické společnosti budou o to více snažit své obchodní aktivity diverzifikovat, což samozřejmě zvýhodňuje ostatní, i české exportéry.

Pokud chcete být v Mexiku byznysově úspěšní, musíte zemi navštívit osobně. Nicméně lze ze strany mexických firem pozorovat jistou flexibilitu a prvotní kontakt je možný navázat online, třeba přes videokonferenci. Nabízíte-li řešení, po kterém je hlad, první objednávku mexické společnosti uskuteční i bez vzájemného osobního kontaktu, což se předtím dělo jen zřídkakdy.

(red)

Aktuální informace najdete také v článku o situaci kolem koronaviru v Mexiku.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Mexiko

Doporučujeme