Mladí designéři navrhnou grafický prvek k výročí 20 let fungování BusinessInfo.cz

Portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz byl založen už v roce 2001. Mezi počiny, kterými chce realizační tým dvacetileté výročí úspěšné existence připomenout, bude patřit speciální grafický prvek. Ten bude vybrán z návrhů studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Jde o studenty spjaté s tamějším Ateliérem Grafický design, kteří už zaznamenali četné úspěchy v oborových soutěžích a kteří profesionálně spolupracují na zakázkách od tuzemských firem.

Odchovanci zlínského ateliéru míří rovnou do praxe

Praktické zaměření ateliéru přitom dobře koresponduje se zaměřením portálu BusinessInfo.cz. Absolventi jsou totiž vedeni k orientaci na praktické uplatnění užitného designu například ve službách nebo v průmyslu. „Naši studenti jsou kvalitně připraveni pro praxi. My si u nás nehrajeme na umění a na pseudointelektuální hry se snahou vyrovnat se volným umělcům. Studenti ale nacházejí velmi dobře uplatnění v designérské praxi – ať už v reklamních agenturách nebo špičkových grafických studiích,“ uvádí vedoucí ateliéru Pavel Noga.

Své práce představí čtveřice talentovaných studentů: Silvie Jakubková, Kristýna Londinová, Matěj Málek a Jana Náhlíková. V současnosti pracují na svých návrzích, z nichž později vybere tým BusinessInfa.cz jeden vítězný. Ten bude součástí grafického řešení portálu od letošního jara až do března příštího roku.

Návrhem může být dovětek k logu nebo i celá landing page

Co se týče zadání soutěže, grafický prvek by měl akcentovat právě 20 let zkušeností, robustnosti, stability, spolehlivosti, okamžité dostupnosti, užitečnosti a celkové unikátnosti portálu BusinessInfo.

Konkrétní provedení může být variabilní. Zadání nabízí možnosti, jako je například celá landing page, nebo základní motiv, příběh a scénář, či grafický dovětek k logu BusinessInfo.cz komunikovatelný v online a případně i v offline prostředí.

Výstupem má být grafický manuál a pravidla užití prvku na webu BusinessInfo.cz, v rámci loga, případně i v tištěné podobě. Celý návrh bude student následně prezentovat před týmem projektu BusinessInfo, který ho posoudí na základě originality, modernosti, funkčnosti využití a vhodnosti ke značce.

Redakce postupně nabídne medailonky,
v nichž představí oborové zaměření jednotlivých studentů i jejich profesní krédo:

(red)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Design

Doporučujeme