Stát už přijímá žádosti do třetí výzvy programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo v pátek 5. února přijímat žádosti do třetí výzvy programu COVID – Nájemné. Stát přispěje podnikatelům na nájemné 50 procenty, a to za čtvrté čtvrtletí roku 2020. Žádosti můžete podávat do 8. dubna 2021.

„MPO třetí výzvu programu COVID-Nájemné výrazně zjednodušilo a nově mohou žádat i otevřené provozy s výraznějším propadem tržeb, “ tvrdí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Pokud žadatel úspěšně žádal ve druhé výzvě, systém mu nabídne automatický import jak jeho uživatelských dat, tak všech dat ke všem jeho provozovnám. Za první dvě hodiny bylo v systému podáno 125 žádostí a dalších téměř 2 600 bylo rozpracovaných,“ doplňuje Havlíček.

Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis. Ministerstvo rovněž nebude posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jediným limitem zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná. Žadatel dále vyplní čestné prohlášení, že dodržoval všechna související omezení daná usneseními vlády.

Žádat mohou i ti, kteří měli výjimku

„Nově budou mimo jiné oprávněnými žadateli podnikatelé, jejichž provozovny měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů,“ říká náměstkyně pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

„Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 50 %,“ doplňuje náměstkyně.

Maximální výše podpory činí 10 milionů korun pro všechny provozovny jednoho žadatele. Platí, že podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné se nesčítají a podnikatel musí jen kontrolovat nepřekročení limitu podpory, který aktuálně činí 1,8 mil EUR. Uvolňování prostředků schválených žádostí začne ihned po udělení notifikace Evropskou komisí.

Podrobnosti k programu COVID – Nájemné

V druhé výzvě programu, kde bylo možné žádosti podávat do 4. února, přišlo podle MPO více než 42 000 žádostí zhruba za 3,4 miliardy korun. Schváleny už byly zhruba tři čtvrtiny žádostí.

COVID-Nájemné a daně z příjmů

COVID-nájemné je provozní dotací, která je zdanitelným příjmem. Při vyplňování přiznání k dani z příjmů si tak podnikatel může určitou část kompenzace odečíst z daní.

V případě paušální daně nemáte na odpočty nárok, pokud ale uplatňujete paušální výdaje procentem z příjmů, záleží na jejich výši a odpočet je možný. „Pokud uplatňujete výdaje například paušálem ve výši 60 procent (dle § 7 odstavec 7 zákona o daních z příjmů), pak přijatou dotaci z programu „Covid nájemné“ zahrnete do zdanitelných příjmů a uplatníte si výdaje ve výši 60 % ze všech dosažených příjmů z podnikání včetně přijaté dotace na nájemné. V konečném důsledku budete zdaňovat pouze 40 % přijaté dotace z programu COVID-nájemné,“ sděluje daňová poradkyně Petra Konderlová.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Redakčně upravená tisková zpráva MPO

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme