Na obchodní schůzku se v Brazílii chodí bez kravaty

Brazílie, plným názvem Brazilská federativní republika (BFR), je demokratická federativní republika s prezidentským systémem. Jde o regionální velmoc silně ovlivňující země Jižní a Latinské Ameriky.

Zaujímá postavení 10. největší světové ekonomiky a prakticky nejvýznamnějšího vývozce komodit, které ji permanentně drží na místě významného globálního hráče. Atraktivnost brazilského trhu posiluje i válka na Ukrajině.

Sao Paulo, Brazílie
Ilustrační fotografie

Z nepříznivého vývoje v Evropě, kde válka na Ukrajině znejistěla trhy a zdražila suroviny a energie, Brazílie začala nevídaně profitovat už v prvním kvartále roku 2022, protože významná část světových investorů začala přemisťovat své investice právě do Brazílie. Jen za 75 dnů roku 2022 získala BFR více než 71 mld. USD zahraničních investicí. Jen pro srovnání, za celý rok 2021 to bylo 58 mld. USD.

Má to ale i svá úskalí, jak upozorňuje psycholog práce a organizace Martin Vitický z Institutu pro pracovní diagnostiku, který brazilské prostředí velmi dobře zná: „Brazílie se v poslední vydávané zprávě Světové banky o snadnosti podnikání za rok 2020 umístila na 124. místě ze 190 zemí. Z toho je zřejmé, že obchodní aktivity v Brazílii nejsou pro zahraniční firmy procházkou růžovým sadem.“

ExportMag.cz: Kostarika vstoupila mezi nejvyspělejší země. Nesrazil ji ani obří útok ruských hackerů

Problémem jsou zejména kulturní odlišnosti a komplikované dovozní a celní předpisy doprovázené vysokými daněmi a poplatky. Značně ulehčit situaci by mohla dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a státy zóny volného obchodu Mercosur, do něhož vedle Brazílie patří ještě Argentina, Uruguay a Paraguay. Problém je, že se dohoda projednává už více než 20 let.

Mezi hlavní vývozní artikly z Brazílie patří železná ruda, ropné výrobky, celulóza, kukuřice, sója, kuřecí maso, hovězí maso a cukr. Naopak do země míří především průmyslové výrobky, umělá hnojiva, chemické výrobky, trubky a ventily, telekomunikační zařízení, součásti automobilů a automobily. Velkou šanci pro Brazílii pak představuje produkce zeleného vodíku. Největší jihoamerická země by se mohla stát jedničkou udržitelného paliva, jako je Saúdská Arábie jedničkou ve výrobě ropy.

Ilustrační fotografie

Kde je šance pro Čechy

V roce 2021 se vývoz z Česka do Brazílie zvýšil o 19,7 %, čímž se potvrzuje, že Brazílie je zajímavým trhem pro české firmy. Nejvíce se vyváží například čerpadla pohonných hmot, mazadla pro pístové motory, letecké součástky, kabely či skleněné výrobky. A kde mohou být další příležitosti? Třeba v automobilovém průmyslu. Brazílie je osmým největším výrobcem automobilů na světě a má šestý největší vnitřní trh k prodeji automobilů.

V roce 2021 vzrostla výroba v tomto oboru o 11,6 % a bylo vyrobeno 2,24 milionu automobilů. Tento objem produkce nabízí jak možnosti pro zahraniční dodavatele dílů, tak i příležitosti k přímým zahraničním investicím do výrobních kapacit v BFR. Na brazilský trh se nevztahuje většina restriktivních opatření, která v blízké budoucnosti vážně ohrozí tradiční výrobu automobilů v Evropě, a tak význam BFR jakožto odbytiště pro automobilové součástky i pro investice dále poroste.

Zajímavý je i obranný průmysl, který se opírá o pevné postavení ozbrojených sil v současné brazilské demokracii, kde jsou vnímány jako nestranný garant národní bezpečnosti a svrchovanosti. Silnému postavení ozbrojených sil odpovídají poměrně velké výdaje ze státního rozpočtu na jejich vybavení. Státní rozpočet BFR na rok 2022 byl sice schválen jako úsporný, nicméně největší část prostředků ze všech rezortů získala obrana ve výši 8,8 miliardy BRR (2,26 mld. Kč).

Souhrnná teritoriální informace pro Brazílii

Mezi třemi nejdůležitějšími statistickými položkami našeho vývozu do Brazílie se umisťují dodávky pro letecký průmysl. V posledních letech, a zvláště od začátku pandemie covidu-19, soustavně klesala konkurenceschopnost a produkce brazilského průmyslu. Z tohoto negativního trendu lze vydělit průmysl automobilový a letecký. V oblasti leteckého průmyslu si Brazílie uchovává vysokou úroveň vývoje a kvality. Příležitosti pro české firmy z tohoto oboru jsou nejen v přímých dodávkách pro stavbu větších letounů, které již úspěšně probíhají, ale ukazují se nové možnosti, například v oblasti bezpilotních letounů a dronů.

Příležitosti existují i k vývozu menších sportovních letounů a kluzáků. A vynechat nesmíme potravinářský průmysl. V poslední době se ukazuje, že existují příležitosti k prodeji technologií ke stáčení a balení piva k prodeji. V současnosti je v Brazílii v provozu okolo 1400 mikropivovarů a tento segment dynamicky roste a generuje poptávky po nových technologiích. Prosadit by se ale mohly i české potraviny, a to především cereálie, ovesné a ovocné tyčinky, hořčice, nakládané okurky či některé kvalitní konzervované paštiky a masné výrobky.

Jak Brazilce zaujmout

Prorazit na brazilský trh českým exportérům pomáhá agentura CzechTrade. Ředitele brazilské pobočky Jana Michálka jsme zastihli plného dojmů z právě proběhlé návštěvy dvou českých firem. „Proběhl tu veletrh konstrukčních materiálů, na který dorazili i zástupci dvou českých společností, pro které se jednalo o prvotní seznámení s Brazílií. Obchodní cesta podle jejich vyjádření splnila svůj účel a brali ji jako další krůček k dovozu svých výrobků na brazilský trh. Z kultury obchodního jednání oceňovali zdejší značnou neformálnost. Na první schůzku naprosto stačí obléct si košili s rozhalenkou. Kravata může dokonce působit rušivě a být na škodu. Zároveň se tu hned od začátku oslovujeme křestními jmény. Oslovení ‚pane‘ se tu nepoužívá, protože Brazilci by ho vnímali jako výraz podřízenosti.“

Podle Michálka se jednání nesou v přátelském duchu a často začínají tématy, která s obchodem nesouvisí. Brazilští partneři se například ptají na rodinný život a oblíbeným tématem je i sport, a zvláště pak fotbal. Teprve po uvolnění atmosféry přichází na řadu obchodní témata. Úspěchu rozhodně pomůže, pokud jednání budou probíhat v portugalštině. A pozor – hlavní komunikační platformou je v Brazílii WhatsApp. Na e-maily skoro nikdo nereaguje. Stinnou stránkou je dosud rozšířený rasismus mezi Brazilci. Ačkoli to v případě Jižní Ameriky může znít paradoxně, lidé s tmavší pletí se zpravidla do vyšších funkcí nedostanou a nebývají považováni za rovnocenné partnery.

Připravit se je třeba i na značné kulturní rozdíly mezi regiony. „Lidé, kteří žijí blíže k hranicím Brazílie, mohou mít více společného s občany sousedních zemí než s Brazilci z jiných regionů. Například kulturu gaučů v jižní Brazílii sdílejí Argentinci a Uruguayci, ale ne Brazilci ze severní oblasti. V Brazílii je při obchodování velmi důležité brát tyto kulturní odlišnosti v úvahu,“ upozorňuje psycholog Martin Vitický.

Ilustrační fotografie

Obecně lze ale podle něj říct, že Brazílie není pro výbušné povahy, pro ty, co chtějí všechno hned, a také není pro ty, co se neradi usmívají. „Množství nepříjemných komplikací a na první pohled beznadějně zauzlených situací způsobuje rozsáhlá a těžkopádná brazilská byrokracie. Jediná čárka navíc na libovolném dokumentu může způsobit nedozírné komplikace a škody. Současně však prakticky vždy existuje cesta, kterou se dá bezvýchodný stav uspokojivě překonat. Brazilský a český národ spojuje jedna důležitá vlastnost – schopnost kreativního řešení problémů. Takováto flexibilita v brazilském podání má dokonce i své označení, jedná se o tzv. jeitinho brasileiro, tedy ‚brazilskou cestičku‘. Prostor pro ‚cestičku‘ vytvoříte trpělivým a klidným opakováním, zda by se přece jen nějaké řešení pro váš nešťastný případ nenašlo,“ uklidňuje Vitický.

A ředitel brazilské pobočky CzechTrade k tomu dodává, že hodně také pomůže, pokud firma zváží možnost výroby přímo v Brazílii. Firmy vyrábějící na území BFR mají podmínky mnohem mírnější.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Mrázek

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme