Nizozemsko – země zaslíbená, ale rájem být nechce

Nizozemsko (někdy nesprávně označované jako Holandsko nebo Nizozemí) je šestou největší ekonomikou EU a zároveň zemí s jednou z nejvyšších úrovní HDP na obyvatele na světě.

Je výrazně exportně orientovanou ekonomikou, více než dvě třetiny svého HDP získává z mezinárodního obchodu se zbožím. Hlavními vývozními položkami jsou stroje a dopravní prostředky (28 % celkového vývozu), minerální paliva (23 %), potraviny (11 %), oděvy a obuv (10 %) a léčiva (5 %).

Ilustrační fotografie

Hlavními dovozními položkami NL jsou pohonné hmoty (29 % celkového dovozu), stroje (26 %) a potraviny a živá zvířata (8,6 %). Hlavními evropskými obchodními partnery Nizozemska jsou jeho sousední země, tedy Německo (24 % celkového vývozu a 17 % dovozu) a Belgie (12 % vývozu a 10 % dovozu). Mezi další důležité obchodní partnery NL v rámci EU pak patří Francie, Itálie, Polsko a Španělsko.

V roce 2021 se Nizozemsko stalo pro ČR osmým nejvýznamnějším obchodním partnerem z pohledu českého vývozu a devátým z pohledu dovozu, obchodní bilance je přitom v posledních letech výrazně pozitivní pro ČR. Z pohledu NL představuje Česká republika 11. nejvýznamnější vývozní trh s podílem 4,1 % na celkovém NL vývozu. U nizozemského dovozu činil podíl ČR asi 2,5 % (19. místo). V absolutních číslech činil obrat vzájemného obchodu podle údajů ČSÚ za rok 2021 rekordních 299,34 mld. Kč, přičemž přebytek na straně ČR dosáhl výše 62,61 mld. Kč.

K hlavním položkám českého vývozu do Nizozemska patří zařízení pro příjem a vysílání hlasu nebo dat, zařízení pro automatické zpracování dat a osobní automobily. Mezi nejdůležitější dovozní položky pak patří zařízení pro příjem a vysílání hlasu nebo dat, léky a léčiva a procesory a řídicí jednotky. Nizozemský daňový systém je pro zahraniční subjekty výhodný, stabilní a přehledný, země je tak často využívána jako formální sídlo pro společnosti z mnoha zemí celého světa, včetně České republiky.

Souhrnná teritoriální informace pro Nizozemsko

V posledních letech však dochází k významným změnám, vláda se chce zbavit negativní nálepky „daňového ráje“. Napomáhá tomu rovněž tlak ze strany mezinárodních institucí i Evropské komise. Nizozemský daňový systém umožňuje řadu daňových úlev pro zahraniční subjekty, které v NL založí centrálu firmy formou holdingové společnosti. Konkrétní informace o těchto pobídkách lze získat pouze jednáním s daňovými úřady, ke kterým je doporučeno mít daňového poradce. Může se jednat např. o výhodný převod dividend ze zahraničí do ústředí holdingu v NL.

Ilustrační fotografie

Co Češi můžou Nizozemcům nabídnout?

Investiční příležitosti pro české firmy v Nizozemsku lze hledat v energetickém průmyslu. Energetický sektor stále tvoří značnou část HDP a zaměstnanosti v Nizozemsku. Nizozemská vláda důsledně uplatňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie, dochází k postupnému uzavírání všech uhelných elektráren i k ukončování těžby zemního plynu.

Nejdůležitějším trendem je decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více místech. Do odborné diskuze se vrací jaderná energetika (zejména malé modulární reaktory, ale i několik tradičních) a výrazný nástup hlásí vodíkové technologie. Velvyslanectví České republiky v Haagu v tom vidí obrovskou příležitost právě pro české firmy. Aktuální vývoj cen plynu spolu s nutností rychlé náhrady fosilních zdrojů energie totiž zavádění vodíkových technologií do praxe ještě výrazně urychluje.

Vodík je jedním z nejpružnějších a nejuniverzálnějších uhlíkově neutrálních paliv a představuje chybějící článek v globální energetické transformaci. Zelený vodík má přitom obrovský potenciál jako čistá energie a do roku 2050 by mohl pokrýt až 25 % světových energetických potřeb. Nizozemská vláda proto přijala národní vodíkovou strategii na podporu výroby a využívání nízkouhlíkového vodíku.

Společnostem, které se chtějí zapojit do špičkového vodíkového prostředí, nabízí Nizozemsko mezinárodní spolupráci se znalostními institucemi, vládami a podnikatelskou komunitou při vývoji, pilotování a zavádění nových technologií. NL má také dlouhodobě ambici působit jako logistický uzel energetické infrastruktury pro oblast západní/severozápadní Evropy.

Velmi slibným oborem jsou informační a komunikační technologie. Nizozemsko je považováno za jeden z nejvyspělejších trhů z hlediska používání internetu, jedná se s velkou pravděpodobností o nejvíce propojenou zemi v Evropě (téměř 98 % domácností a prakticky 100 % firem má internetové připojení).

Ilustrační fotografie

Země je také lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti – The Hague Security Delta je největším bezpečnostním klastrem v Evropě, zahrnujícím více než 300 veřejných i soukromých organizací. Možnost uplatnění českých firem je zejména v oblasti ICT služeb (antivirová ochrana, integrace informačních systémů a sítí, umělá inteligence, bezpečnostní systémy, zpracování velkého množství dat).

To ale zdaleka není všechno. České firmy se mohou v Nizozemsku prosadit i v chemickém a automobilovém průmyslu, elektrotechnice, strojírenství, stavebnictví, ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu, v zemědělství, potravinářství a také ve službách.

Nizozemsko chce být jedničkou v kybernetické bezpečnosti

Rady nizozemsko‑českého obchodníka Právě na služby se zaměřuje nizozemsko‑český podnikatel Daniël Hagen, majitel společnosti Dutch Masters, která zprostředkovává turistické plavby po nizozemských tocích. Podle něj Češi nemají problém se v Nizozemsku prosadit, pakliže nabízejí kvalitní produkt: „Nizozemci jsou obchodníci. Nekoukají, kdo je Čech, Ind, Číňan… Chtějí dělat obchod. Pokud máte zajímavý produkt za zajímavé peníze a zajímavé podmínky, tak s vámi budou obchodovat.“

Češi se pak při obchodním jednání musí připravit na až nezvyklou přímost. „Když se Nizozemcům něco nelíbí, rovnou vám to řeknou. A samozřejmě jsou zvyklí na přímost z druhé strany. Proto je potřeba říkat, co si opravdu myslíte. Když se vám něco nelíbí, nenechte to v sobě bublat a řekněte to na rovinu,“ radí Hagen.

Svému podnikání se věnuje už asi třicet let. „Začínal jsem v devadesátých letech jako průvodce. Byl jsem nadšený, že na Nizozemce byl vždycky spoleh. Co se domluvilo – ani to nemuselo být písemně – to platilo. Posléze jsem otevřel cestovku. Opět všechny dohody fungovaly, byť občas byly poměrně tvrdé. Třeba stornovací podmínky, Nizozemci jsou opravdu tvrdí obchodníci, dobří vyjednavači. Pak jsem léta pracoval pro nizozemskou vládu jako šéf propagace, i tam to bylo úplně v pořádku, protože Nizozemci jsou sice otevření k novým myšlenkám, jsou chytří, jsou dobří obchodníci, ale nejsou nic moc marketéři, nejsou až tak kreativní,“ vypráví. Kreativita je podle Hagena naopak doménou Čechů. Jako napůl Nizozemec a napůl Čech tak mohl využít klady obou národností.

Přesto si všímá, že i v Nizozemsku se kultura obchodního jednání v posledních letech posouvá: „Spolehlivost je už horší, než bývala, ne vždycky už platí podání ruky nebo telefonická dohoda a je potřeba si partnery lépe vybírat.“

Při začátku obchodních vztahů je také podle Hagena potřeba vyhnout se ožehavým politickým tématům. Nizozemci jsou většinou nadšení příznivci evropské integrace a zároveň jsou hrdí na výjimky, které se jim pro sebe podařilo v Evropské unii vyjednat. Pro úspěch obchodního jednání není dobré tato témata zpochybňovat.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Mrázek

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme