Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří památky

Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné, je cílem nové výzvy z programu COVID – Kultura. Dotace mají pomoci například vlastníkům hradů, zámků, skanzenů nebo archeoparků.

Přírodní labyrint v parku zámku Loučeň. | Foto: Zámek Loučeň

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo v polovině června výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura. Žádosti je možné podávat do 13. srpna 2021.

„Ve výzvě je připraveno 200 milionů korun, a protože jsme notifikaci Evropské komise získali už dřív, můžeme o žádostech hned rozhodovat a schválené dotace vyplácet. Příprava žádosti je poměrně jednoduchá, vyšli jsme vstříc požadavkům praxe. Všem, kdo s přípravou výzvy pomáhali, děkuji,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Jsem rád, že nová výzva pro oblast kulturního dědictví podpoří i nestátní kulturní památky, a že pomůže hlavně těm vlastníkům, kteří běžně žijí ze zisku, protože koronavirová epidemie přinesla zvláště kulturnímu sektoru značné ztráty,“ doplňuje ministr kultury Lubomír Zaorálek.

COVID – Kultura: Podrobnosti o programu a odpovědi na dotazy podnikatelů

Rozhodným obdobím, za které je možné o dotaci žádat, je doba, kdy kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií covid-19 nebyl provoz hradů, zámků a dalších kulturních památek vůbec  možný, nebo byl omezen. Jde tedy o loňské jaro a dále o říjen, listopad a prosinec.

Podpora se týká kulturních nemovitých památek, které za rok navštíví nejméně 3 000 lidí. Jde zejména o archeoparky, skanzeny, hrady, zámky, chrámy a další subjekty. Tedy zařízení v jiném než státním vlastnictví, které lidé navštěvují buď celoročně nebo sezónně, a návštěvníci v nich hradí vstupné.

„Maximální dotace na jeden subjekt je čtyři miliony korun. Dotace se poskytuje na provozní náklady, které se vztahují k provozu kulturní nemovité památky, formou paušálu z rozdílu prodaných vstupenek za březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec 2019 a stejné období roku 2020,“ shrnuje Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodní podnikání MPO, který má program COVID – Kultura na starosti.

Rozdíl se vynásobí stem, paušál je tedy 100 korun za jednu vstupenku. Dotace nesmí přesáhnout 80 % průměrných provozních nákladů žadatele, které se vztahují k provozu kulturní nemovité památky v roce 2020 připadajících na 6 měsíců (březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec).

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme