Nový unikátní čip Essence Line včas rozpozná hrozící cévní mozkovou příhodu

Nový biočip pro včasnou diagnostiku cévní mozkové příhody či mozkové mrtvice umožní cílenou terapii aplikovanou na klinických pracovištích a významně tak přispěje k ochraně lidského zdraví i záchraně životů napříč všemi věkovými skupinami.

Novinku v oboru zdravotní péče vyvinula společnost Essence Line, která se na vývoj a výrobu diagnostických prostředků specializuje už téměř dvacet let. Nově vyvinutý biočip je v České republice i ve světě zcela unikátní.

Firma po uvedení konceptu do praxe očekává zlepšení poskytování zdravotní péče pacientům s cerebrovaskulárním onemocněním. Dotace na nákup technologií a know-how od významných výzkumných a odborných pracovišť firma využila z programu podpory Proof od Concept z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Cerebrovaskulární onemocnění dlouhodobě patří mezi hlavní příčiny úmrtí, demence a dlouhodobé pracovní neschopnosti. „Záměrem tohoto projektu bylo tedy vytvořit unikátní a účinný diagnostický nástroj pro včasné odhalení jevů probíhajících zejména na úrovni takzvané neuro-vaskulární jednotky, a tím v budoucnu umožnit včasnou cílenou terapii,“ říká Petr Novotný, jednatel společnosti Essence Line.

K mimořádnému úspěchu Petr Novotný dále poznamenává: „I když se pracovníci Národního ústavu duševního zdraví a další špičková pracoviště věnovali této problematice již desítky let, dosud nebyl do praxe uveden diagnostický nástroj, který by pomohl tyto poznatky aplikovat v klinické praxi. Výzkumná centra obecně generují nespočet myšlenek, hypotéz a výsledků výzkumu, ať již základního nebo aplikovaného, nicméně jen malá část z nich se podaří ověřit a převést do životaschopného podnikatelského záměru, získat potřebné finance na rozvoj a v neposlední řadě uvést do praxe. Jednoznačným úspěchem v tomto projektu byla aplikace dlouhodobého výzkumu do koncepce diagnostického prostředku, který se podařilo zkonstruovat, jeho funkčnost ověřit a který je podle našich informací ve světě unikátní“.

Spolupráce několika vědeckých pracovišť

Projekt navazuje na úspěšnou výzkumnou činnost renomovaných pracovišť, konkrétně Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), Fyziologického ústavu AVČR, University of Verona a Stanford University. „Během řešení projektu se primárně podařilo sestavit špičkový tým odborníků s relativně velkým spektrem odborností a zkušeností. Biočipy se ve firmě zabýváme již déle než deset let, podobně jako DNA/RNA diagnostikou. K jejich přípravě využíváme velmi přesné roboty, které jsme pořídili i díky podpoře z národních a evropských zdrojů.

Mikro RNA diagnostika pro neurologické účely nicméně vyžadovala specifické znalosti a expertízu lékařů-neurologů a biotechnologů, kteří poskytli velmi cenné a průlomové znalosti spojené s fyziologií a molekulární podstatou jevů probíhajících na úrovni tzv. neuro-vaskulární jednotky,“ představuje dále postup projektu Petr Novotný. „Díky řešení projektu jsme získali rovněž nové cenné know-how z velmi progresivní oblasti – diagnostiky mikro RNA. Úspěšné řešení projektu povede také k mnohanásobnému navýšení obratu a zisků, získání renomé na světové úrovni a produktu pro cerebrovaskulární onemocnění,“ ještě dodává.

Program přijímá další žádosti o podporu do půlky března

Společnost využila dotační podporu z programu Proof of Concept OP PIK. „Program podporuje aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu nebo služby na trh, nebo finální dopracování výzkumu a vývoje s přípravou jeho komerčního využití. Dosud podpořil 39 projektů za téměř 154 milionů korun. V aktuální výzvě tohoto programu přijímáme žádosti o dotace do 15. března 2021,“ doplňuje Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Více se dočtete v rozhovoru s Petrem Novotným

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Biotechnologie | Zdravotnická technika

Doporučujeme