NRB podpořila v prvních třech čtvrtletích více než 3 200 malých a středních podniků

Národní rozvojová banka (NRB) za období prvních třech kvartálů letošního roku napumpovala do ekonomiky – v rámci podnikatelské podpory – přes 17 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 31 %.

Výrazně vzrostl také počet podpořených projektů. Ten se zvýšil téměř o pětinu na více než 3 200. Podnikatelé nejčastěji žádají o zaručení úvěru a zvýhodněné financování investičních projektů, jako je pořízení strojů, technologií, rozšíření výroby či realizace energeticky úsporných opatření. Příprava budoucích záručních i úvěrových programů je v plném proudu. 

Ilustrační fotografie | Národní rozvojová banka

„Prvních 9 měsíců letošního roku jasně potvrdilo význam a přínos záruční a úvěrové podpory, kterou v Národní rozvojové bance malým a středním podnikům nabízíme. Naše nabídka se totiž přesně potkává s jejich aktuálními potřebami a výzvami, které před nimi v této problematické době stojí,“ vysvětluje ředitel NRB Jiří Jirásek a dodává: „Věřím, že do konce roku překonáme hranici 4 000 podpořených projektů v objemu přes 20 miliard korun.“ 

Nejsilnější poptávku zaznamenává NRB u produktu Expanze-záruky, která podnikatelům usnadňuje cestu k úvěrům od běžných bank, a to tak, že jim poskytuje zaručení úvěrů až do výše 80 %. „V prvních třech kvartálech letošního roku jsme z programu Expanze-záruky zaručili úvěry v objemu téměř 10 miliard korun, což je o 2/3 více než loni,“ přibližuje Jiří Jirásek. 

Dlouhodobě vysoký zájem je i o úvěrový program Expanze, který financuje podnikatelům jejich další rozvoj, a to tak že kombinuje bezúročný úvěr od NRB s komerčním úvěrem od běžné banky či leasingové společnosti, k němuž poskytuje příspěvek na úhradu úroků. Program tak výrazně firmám šetří zdroje při pořízení nových strojů, zařízení, technologií, softwarů, licencí, výstavby či modernizace výrobních areálů, provozoven, skladovacích hal a administrativních budov. „Z tohoto programu jsme malým a středním podnikům letos poskytli už přes 2,2 miliardy korun, o 6 % více zdrojů než ve stejném období loňského roku,“ uvádí Jiří Jirásek.  

Vysoce rostoucí poptávku zaznamenává NRB také u bezúročných úvěrů, jimiž lze financovat investice do energeticky úsporných opatření.

Nabídka služeb Národní rozvojové banky, a. s.

„Z úvěrových produktů zaměřených na úspory energie – programů Úspory energie a Energ – jsme letos za období prvních devíti měsíců poskytli podnikatelům bezúročné úvěry v objemu 120 milionů korun, což přestavuje meziroční 2,5násobný nárůst,“ uvádí Jiří Jirásek a doplňuje: „Realizace energeticky úsporných opatřeních, jako například zateplení, výměna oken, osvětlení, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, pořízení úspornějších technologií apod. vede často u podnikatelů ke snížení spotřeby energií až o třetinu a zároveň třeba díky využití tepelných čerpadel, odpadního tepla, výměně kotlů aj. se řadě z nich také podařilo úplně odříznout od plynu. Podnikatelé často investují i do zapojení obnovitelných zdrojů energie do výroby či svého provozu a snaží se tak zvýšit míru své soběstačnosti a snížit tak náklady na energie. Velmi nás těší, že zejména v dnešní době umíme firmám v tomto směru významně pomoci.“ 

Zájem obcí o podporu energetických úspor je enormní. NRB hledá další zdroje 

Rostoucí zájem o investice do energeticky úsporných opatření se netýká pouze podnikatelů, ale také krajů, měst a obcí. NRB jim nabízí poradenství z programu ELENA, které jim pomáhá s přípravou EPC projektů a ušetří až 90 % nákladů na ni vynaložených. „Zájem o toto poradenství byl enormní a prostředky na něj alokované – 55 milionů korun – se vyčerpaly de facto během několika měsíců. Jednáme proto o navýšení těchto zdrojů, abychom mohli naše služby poskytnout dalším municipalitách, které se rovněž rozhodli jít cestou EPC, ale prozatím se na ně nedostalo,“ přibližuje Jiří Jirásek. Vedle podpory v oblasti energetiky čerpaly kraje, města a obce na své běžné infrastrukturní projekty – vodohospodářská infrastruktura, výstavba místních silnic, pořízení vozů městské hromadné dopravy, rekonstrukce veřejných budov aj. – dalších 252 milionů korun. V oblasti veřejného sektoru tak NRB ve sledovaném období podpořila celkově ke třiceti projektům krajů, měst a obcí.  

Ilustrační fotografie

NRB se v prvních třech kvartálech letošního roku celkově zaručila za více než 2 600 podnikatelů a usnadnila jim tak cestu k úvěrům v objemu přes 14,7 miliard korun. Vedle toho jim poskytla přes 450 zvýhodněných úvěrů v objemu přes 2,4 miliardy korun. Podporu od NRB získalo také 148 cestovních kanceláří, když jim poskytla záruku za spoluúčast v objemu 232 milionů korun. NRB tak meziročně podpořila téměř o pětinu více podnikatelských projektů v rámci standardní (tj. necovidové) podpory.  

NRB v současné době intenzivně pracuje na přípravě nových programů, které poběží již v rámci nového programovacího období 2021 – 2027. V nejbližších měsících plánuje s Ministerstvem životního prostředí vyhlásit úvěrový program Transformace, který bude určený k podpoře malých a středních podniků a pomůže s revitalizací uhelných regionů, a s Ministerstvem průmyslu a obchodu navazující program Úspory energie. V příštím roce je naplánováno spuštění navazujícího programu Expanze, nejprve úvěrové části a následně záruční, a programu Invest EU záruky, který nahradí úspěšný záruční program Záruka 2015 až 2023.

NRB pracuje společně s MPO také na přípravě programů zaměřených na digitalizaci a elektromobilitu. K podpoře municipalit pak připravuje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj úvěrový program, který pomůže s realizací infrastrukturních projektů. „Vnímáme, že obzvlášť v dnešní době je podpora zejména malých a středním podniků a investic do veřejného sektoru klíčová, proto vyvíjíme maximální úsilí, aby připravované programy byly spuštěny co nejdříve,“ uzavírá Jiří Jirásek. 

Národní rozvojová banka, a.s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.  

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme