O dotace v covidových programech požádaly desítky tisíc podnikatelů

O dotace v programu COVID Nepokryté náklady požádalo přes osm tisíc podniků, o COVID 2021 14 tisíc podniků. Na částečnou kompenzaci díky podnikatelským organizacím dosáhly i ty podniky, které dříve propadávaly sítem covidových podpor, připouští Hospodářská komora ČR.

Podnikatelé k 30. září u ministerstva průmyslu podali v programu COVID Nepokryté náklady přesně 8 196 žádostí o částečnou náhradu ztrát, které jim vláda způsobila zákazem podnikat nebo je ve výdělečné činnosti výrazně omezila. V programu COVID 2021 podnikatelé podali 14 598 žádostí.

Nárok žádat o podporu v jednom z těchto dvou programů měly ty podniky, které prokázaly pokles obratu alespoň o 50 procent. Vláda je zavedla na žádost Hospodářské komory České republiky a 127 podnikatelských asociací, svazů, unií a řemeslných cechů, které komora tehdy zastřešovala.

Společně se Svazem průmyslu a dopravy a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů vládu upozorňovaly, že dosavadní podpory byly administrativně náročné, a navíc desetina vládou uzavřených nebo v činnosti omezených podniků sítem podpor propadala.

Firmy si od letošního jara mohly vybrat jednu ze dvou kompenzací podle toho, která je pro ně výhodnější. Zohledňoval se charakter podnikání, přičemž někteří podnikatelé potřebují mnoho pracovní sil, jiné podnikání vyžaduje spíše vysoké investice do zařízení.

Zatímco v COVID 2021 zaměstnavatelé mohli žádat o 500 korun na zaměstnance, program COVID Nepokryté náklady částečně kompenzoval propady, nejvýše však 60 procent ztrát. Nové programy nahradily dosavadní specifické dotační tituly jako byl třeba COVID Gastro Uzavřené provozovny nebo COVID Nájemné.

Programy nebyly ideální

Hospodářská komora vedla tvrdá vyjednávání s vládou hlavně u programu Covid Nepokryté náklady. Upozorňovala, že zatímco evropská pravidla umožňují členským zemím kompenzovat ztráty mikrofirem do deseti zaměstnanců v částce odpovídající 90 % jejích ztrát a u ostatních podniků 70 %, česká vláda se rozhodla podnikům paušálně kompenzovat jen 60 % ztrát.

HK ČR měla k parametrům programu výhrady, nicméně ocenila, že na rozdíl od jiných programů, které vláda přijímala bez diskuze s podnikateli, tato podpora s podnikateli projednávána byla.

Podle dat z letošního jara předešlé programy pokrývaly zhruba 30 % měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů. Zbylých 70 % měsíčních nákladů v uzavřených nebo omezených provozovnách podnikatelé hradili půjčkami od bank, penězi od rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Šlo například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada z nich se nicméně zadlužila u svých dodavatelů. Desetina podnikatelů do zavedení nových vládních podpor sítem propadala.

COVID 2021

  • Podáno žádostí: 14 598
  • Zpracováno žádostí k 30. 9. 2021: 14 589 (99,9 %)
  • Z toho schváleno: 14 476 (99,2 %)
  • Z toho zamítnuto: 113 (0,8 %)
  • Finanční objem schválených žádostí k 30. 9. 2021: 6 595 492 087 korun

Podrobnější informace na stránkách HK ČR (oba programy)

COVID Nepokryté náklady

  • Podáno žádostí: 8196
  • Zpracováno žádostí k 30. 9. 2021: 6 025 (73,5 %)
  • Z toho schváleno: 5 989 (99,4 %)
  • Z toho zamítnuto: 36 (0,6 %)
  • Finanční objem schválených žádostí k 30. 9. 2021: 7 011 017 750 korun

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme