Obchodní bilance skončila již potřetí v řadě přebytkem

Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,9 mld. Kč, což byl meziročně o 28,1 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 18,9 mld. Kč (vývoz stoupl o 31,4 mld. Kč).

Ilustrační fotografie

„Růst vývozu automobilů opět pomohl českému exportu, a zahraniční obchod České republiky tak již potřetí za sebou skončil v přebytku. Podle aktuálních dat dosáhla v březnu bilance zahraničního obchodu přebytku 15,9 mld. Kč. V únoru byl přitom zahraniční obchod opět díky exportu aut v přebytku 14,3 mld. Kč. Nesmíme však zapomínat, že porovnáme s loňským obdobím, kdy byl autoprůmysl v hlubokém útlumu zejména vinou zpřetrhání dodavatelských řetězců a nedostatku čipů. Tyto problémy zcela neodezněly, ale autoprůmysl se pomalu vzpamatovává. To však nelze říct o dalších odvětvích, které čelí úbytku nových zakázek kvůli slábnoucí poptávce, negativně ovlivňované vysokou inflací, a s tím souvisejícími opatrnými výdaji zákazníků,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Schodek obchodu s ropou a zemním plynem se vlivem nižších cen na světových trzích zmenšil o 10,8 mld. Kč. Kladné saldo obchodu se stroji a zařízeními vzrostlo o 3,3 mld. Kč a o stejnou částku byl menší deficit obchodu se základními kovy. 

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles přebytku obchodu s elektřinou o 6,3 mld. Kč. „Kvůli poklesu cen energií zlevňuje také elektřina. Česko přitom v uplynulých dvou letech představovalo po Švédsku a Francii jejího třetího největšího vývozce v EU. Zlevňování elektřiny, způsobené bezprostředně pádem cen plynu, tak citelně snižuje objem českého exportu, takže vytváří tlak na pokles přebytku zahraničního obchodu,“ uvádí hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance ostatních dopravních prostředků o 2,5 mld. Kč a elektrických zařízení o 1,9 mld. Kč.

EGAP snížil angažovanost v Rusku o další miliardu. Od začátku války klesla téměř na polovinu

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v březnu meziročně zlepšila o 18,8 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 9,0 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 7,7 % na 416,8 mld. Kč a dovoz o 0,4 % na 400,9 mld. Kč. „Meziroční růst vývozu byl i v březnu vyšší než u dovozu, obchodní bilance tak skončila již třetí měsíc za sebou v kladných číslech. Přispěl k tomu nejen meziroční nárůst vývozu motorových vozidel a jejich dílů přibližně o 37 %, ale i meziročně nižší hodnota dovozu ropy a zemního plynu o více než 44 %,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,3 % a dovoz o 0,6 %. V lednu až březnu 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 39,6 mld. Kč ve srovnání s deficitem 12,0 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 9,7 % a dovoz o 4,8 %.

Nejvyšší nárůst u vývozu na Ukrajinu, do Ázerbajdžánu a Kazachstánu

„Podle aktuální statistiky zahraničního obchodu můžeme pozorovat, že v měsíci březnu se exportérům dařilo vyvážet své produkty do zahraničí s meziročním růstem 7,7 %. Nicméně v březnu sledujeme u tohoto ukazatele snížení dynamiky oproti předchozím měsícům a také mírné poklesy exportu v rámci meziměsíčního srovnání. Nejvyšší meziroční nárůst je u vývozu na Ukrajinu, ovšem zde se projevila nízká srovnávací základna z loňského roku, kdy došlo k propadu exportu z důvodu začínajícího válečného konfliktu. Dalšími zeměmi s vyšším meziročním růstem je Ázerbájdžán a Kazachstán,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade. 

„Co se týče českého exportu ze sektorového pohledu, největší meziroční nárůst zaznamenaly motorová vozidla a elektrická zařízení. Jsme také rádi, že si čeští exportéři začínají uvědomovat, jak důležitá je vizuální stránka produktu a mají zájem o nové služby Design Centra CzechTrade, jako je Design Trend Monitoring a Tržní Potenciál Design-Inovace, díky kterým mohou kvalifikovaněji nastavit konkurenční výhody svých nových výrobků uváděných na zahraniční trh,“ dodává Doležal.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme