Očekávaný COVID III před spuštěním, po notifikaci EK program schválila vláda

150 miliard korun jako veřejnou podporu může Česká republika využít v COVIDu III. Záruční program pro OSVČ a firmy do 500 zaměstnanců, který v pátek získal potřebnou notifikaci Evropské komise, schválila vláda. Spuštění záleží na finálním dojednání podmínek spolupráce Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) se soukromými bankami.

Právě se soukromými bankami budou podnikatelé komunikovat a předkládat jim žádosti o úvěr. Záruky na úvěry bude těmto finančním institucím vystavovat ČMZRB. A protože soukromé banky znají finanční historii svých klientů, mělo by to znamenat méně administrativy podobně, jako by přirozená konkurence a personální kapacity bank měly proces vyřizování žádostí urychlit. Nyní záleží na jednotlivých soukromých bankách, jak rychle budou program COVID III nabízet. Detaily programu jsou k dispozici na webu ČMZRB.

„Přes obtížná vyjednávání s mnoha subjekty se podařilo vše maximálně urychlit a pro COVID III, a tedy české podnikatele, získat potřebné peníze. V přepočtu na jednoho obyvatele se na území Evropské unie jedná o jednu z největších notifikací podpory v podobě zaručovaného úvěru,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Na program je alokováno 150 miliard korun, což znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry u komerčních bank až v objemu 500 miliard korun a podpořit tak kolem 150 tisíc OSVČ a podniků.“

Úvěry do 50 milionů

Příprava programu COVID III je podle Karla Havlíčka ukázkou dobré práce všech, kteří se na něm podíleli. Jde přitom o pomoc na několik měsíců, ne-li let dopředu. Počítá mimo jiné s tím, že žádat o podporu budou moci OSVČ i podniky do 500 zaměstnanců včetně podnikatelů v zemědělství, kteří působí v České republice. Maximální výše poskytnutého úvěru bude 50 milionů korun.

„Výše ručení u jednotlivých úvěrů bude 90 % jistiny pro podnikatele do 250 zaměstnanců a 80 % pro podnikatele až s 500 zaměstnanci. Plnění ze záruky na krytí ztrát portfolia dané banky je omezeno na 30 % celkové výše úvěrů,“ upřesňuje pravidla náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a doplňuje: „Program se bude realizovat jako portfoliová záruka pro komerční úvěrové instituce na provozní úvěry poskytnuté do konce roku 2020. Rozložení záručního rizika mezi finanční sektor a stát výrazně zvýší dostupnost provozních úvěrů pro české podnikatele, které zasáhla koronavirová krize.“

Portfoliovou záruku budou moci využít banky, které uzavřou smlouvu o portfoliovém ručení s ČMZRB. „Na základě jednání s Českou bankovní asociací a řadou bank předpokládáme, že se do záručního programu COVID III zapojí většina bankovních institucí financující podnikatele v České republice,“ říká generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek a dodává: „Hlavním přínosem programu COVID III je snížení administrativní zátěže a zrychlení schvalovacího procesu, což nám umožnila nová legislativa EU, a je to přesně to, po čem podnikatelé volají a co pomůže v nastartování jejich podnikatelských aktivit.“

ČMZRB, která má většinu programů COVID na starosti, od začátku letošního roku schválila úvěry a zaručené úvěry ve výši 17 mld. Kč, tj. cca víc než 3 000 žádostí. Přes programy COVID I a II šlo od začátku letošního roku 10 mld. Kč, tj. téměř 1 500 žádostí a 7 mld. Kč byly běžné záruky. Průměrná výše úvěru v dosavadních COVIDech byla 7,2 milionů Kč.

Programy COVID jsou součástí palety nástrojů pro nastartování ekonomiky jako je mj. kompenzační bonus pro OSVČ, Antivirus, ošetřovné nebo podpora technologických řešení a inovací například z Technologie – COVID 19, Czech Rise Up, kde se chystá další výzva aj. Programy se vzájemně doplňují, pouze jeden mechanismus totiž nemůže vyřešit všechny problémy ekonomiky.

Program COVID Nájemné

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme