Odolná firma roku 2022: Jak zvládají krize rodinné podniky?

Ve čtvrtek 22. září proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení výsledků průzkumu Odolná firma roku 2022. Vítězná pětice vzešla výhradně z rodinných firem.

Anketu pořádá Asociace rodinných firem ve spolupráci s Raiffeisenbank jako hlavním partnerem.

Odolná firma roku 2022

Průzkum si klade za cíl popsat jednotlivé atributy odolnosti a zjistit zda, a v jakých oblastech, jsou české rodinné podniky odolné. Ze 105 společností je podle výsledků nejodolnější následující kvintet:.

  • JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
  • CENTES, spol. s r.o.
  • SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
  • B R U S I V O spol. s r.o.
  • AGD PRINT s.r.o.

„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. V dnešním turbulentním světě je nutné odolnost pěstovat a dále prohlubovat. Výsledky průzkumu jsou základem pro zhodnocení celkové odolnosti a připravenosti českých rodinných podniků na časy budoucí,“ říká Jan Pavelka, advokát a předseda Asociace rodinných firem.

„Vysoká míra nejistoty, pramenící z nečekaných externích vlivů, výkyvů tržních podmínek a obtížné predikce budoucího vývoje, klade nároky na odolnost společností, na schopnost vytvářet rezervy i na schopnost a ochotu připravovat možné alternativy a přizpůsobovat se novým tržním podmínkám,“ domnívá se ředitel korporátního bankovnictví Raiffeisenbank, partnera Asociace rodinných firem, Václav Štětina.

Odolnost je často spojena s osobností majitele

Z průzkumu vyplývá, že odolnost rodinných firem je úzce spojena s osobností majitele a současně jeho schopností své vize a strategii sdílet s celým týmem jeho podniku.

Veřejnost může vybírat rodinnou firmu roku 2022

„Průzkum ukazuje nejen obrázek vysoké odolnosti rodinných firem, jako významné části naší ekonomiky, ale současně dává jeho účastníkům unikátní možnost srovnání a dává respondentům možnost identifikovat prostor pro odstranění případných vlastních rezerv a příležitosti pro zvýšení jejich vlastní odolnosti,“ doplňuje Štětina.

Výzkum probíhal v on-line prostředí od 1. 4. do 14. 8. 2022. Po dobu, kdy byl průzkum aktivní, jej otevřelo 652 potenciálních respondentů. Strukturovaný dotazník o délce vyplnění 30 až 40 minut jich nakonec vyplnilo 105. Ty následně hodnotila odborná porota.

Co ještě anketa ukázala?

Firmy s vnitřním rodinným uspořádáním jsou na trhu odnepaměti, důvody jejich vzniku se ale liší. Jako impuls vzniku uvedlo nejvíce rodinných podniků (67 %) znalost daného oboru, pro 35 % firem to byla mezera na trhu a pouze pro 11 % tradice. Víc než třetina subjektů vznikla po roce 1989.

V nadpoloviční většině podniků jsou do podnikání aktivně zapojeni dva až čtyři  členové rodiny. Nejvyšší počet rodinných příslušníků byl v rámci průzkumu 11, průměrný počet je 3,21. V 37 % případů spravuje firmu druhá generace a 22 % respondentů chystá předání do 5 let.

Asi 38 % rodinných firem má obrat do 10 milionů korun, 33 % do 50 milionů korun. V 93 % případů má nejvyšší podíl na obratu Česká republika, ale 42 % společností eviduje tržby i v zemích Evropské unie, především v Německu a na Slovensku.

Více informací na stránkách Asociace rodinných firem

„Tento fenomén přichází stále častěji díky předávání vedení firmy na mladší generaci. Ta totiž nevnímá jazykovou bariéru, nemá problém vyhledávat nové obchodní partnery, a to i prostřednictvím on-line technologií, s využitím digitalizačních trendů a ´datové inteligence´,“ prozrazuje Štětina.

Zaměření se přitom různí. Nejčastěji se jedná o služby, které provozuje 51 % rodinných podniků v oboru gastronomie, cestovního ruchu nebo oprav a servisů. Ve výrobním sektoru podniká 41 % firem, nejčastěji ve strojírenství, dřevozpracujícím průmyslu a potravinářství.

Socio-emocionální bohatství

Mezi konkurenční výhody patří podle respondentů nejčastěji socio-emocionální bohatství, tedy vytrvalost, spolehlivost, loajalita nebo kvalita. Na slabých stránkách se firmy nejčastěji shodují v oblasti lidských zdrojů, a to na jejich nedostatku, neochotě se vzdělávat a vysoké fluktuaci.

Většina rodinných podniků dá spíše na osobní dojem než na marketing. Nadpoloviční většina firem nemá marketingového specialistu a tuto roli zastává někdo ze společnosti jako vedlejší, 16 % vlastního marketéra má a 18 % marketing vůbec nevyužívá.

Tradice, kvalita, ale i časté spory. Jak Češi vnímají rodinné firmy?

Klíčovým aspektem odolnosti je pro podniky oblast vize a strategie. Více než polovina firem má jasně stanovenou vizi, misi i hodnoty svého podnikání. Více než třetina respondentů uvedla, že označení rodinná firma má pozitivní dopad na obchod a obchodní příležitosti a více než třetina majitelů realizuje finanční, organizační nebo restrukturalizační změny s cílem zvýšit svoji odolnost prostřednictvím investic. 41 % rodinných firem pak chystá investice, které zlepší udržitelnost a umožní jim ESG reporting.

Více než dvě třetiny rodinných podniků nebyly připraveno na situaci kolem covidu a omezení podnikání, ale situace je zásadně nepostihla především díky jejich flexibilitě a schopnosti změnit zavedené postupy a procesy. Zatímco některým odvětvím přinesla pandemická krize ztrátu a zastavení rozvoje, pro dvě třetiny respondentů byla příležitostí pro růst a rozvoj.

„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. Více než dvě třetiny jich hodnotí svoji odolnost na stupnici 4-5, což svědčí o zdravém a vysokém sebevědomí a důvěře v dlouhodobý podnikatelský úspěch,“ uzavírá Pavelka.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme