Pandemie přinesla na ostrovech novou příležitost Mitasu nebo břeclavskému pivovaru

Obchod ve Velké Británii se nezastavil ani při druhém letošním lockdownu. Britská ekonomika je v kondici a měla by relativně dobře ustát i souběh koronaviru s Brexitem. Čeští dodavatelé dokázali využít zvýšeného zájmu o jízdní kola či růstu online prodejů. Na londýnskou kancelář CzechTrade se v souvislosti s novou situací obracejí velké britské společnosti jako jsou John Lewis, Halfords nebo Leidos UK a hledají české dodavatele, říká ředitel kanceláře Jiří Rak.

Svou funkci v Londýně jste převzal v srpnu letošního roku. Jak se vám žije a pracuje v současném „pandemickém“ Spojeném království?

Začátkem srpna jsem přiletěl do relativně klidného Londýna, ale zanedlouho zde znovu začala platit omezení a restrikce. Koncem srpna Británie zavedla povinnou čtrnáctidenní karanténu pro cestující přijíždějící z České republiky, v říjnu vláda důrazně doporučila home office všem institucím, kde to dává smysl, a začátkem listopadu byl vyhlášen druhý lockdown, který uzavřel restaurace, muzea i památky a výrazně omezil cestování.

I přes složitou situaci související s pandemií se obchodní život ve Velké Británii nezastavil. Firmy nadále komunikují prostřednictvím telefonů, telekonferencí, webových seminářů nebo běžných emailů. CzechTrade v rámci pomoci českým podnikatelům poskytuje své základní služby zdarma a o asistenci naší londýnské kanceláře je enormní zájem. Paradoxně tak máme díky covidu více práce a doufáme, že i více spokojených klientů.

Můžete uvést nějaké úspěšné obchody českých firem z poslední doby, které se v království prosadily i navzdory aktuální situaci?

V důsledku prvního lockdownu prudce vzrostla poptávka po jízdních kolech a cyklistickém vybavení. Využila toho náchodská společnost Mitas a poprvé se prosadila při exportu veloplášťů a veloduší pro řetězec hobby marketů Halfords. Rozhodující byla rychlost a flexibilita. Britský partner je se spoluprací velmi spokojen a počítá s pokračováním dodávek i v příštím roce. Druhým příkladem může být Zámecký pivovar Břeclav, který těžil ze zvýšeného zájmu o internetový prodej a zahájil export pro zásilkový e-shop Laithwaite‘s Wines. V obou případech jsme firmám pomohli s prvotním kontaktem.

Jak lze během lockdownu vyřizovat obchodní záležitosti?

Osobní setkávání je nyní v době pandemie sporadické, a to i pro nás, kteří pracujeme přímo v Londýně. Kanceláře firem jsou uzavřené a zaměstnanci fungují převážně z domova. Například s nákupčím britského obchodního řetězce Halfords jsme se setkali v jednom z jejich hobby marketů, když ještě měli v září otevřeno.

Jiří Rak

Nové klienty i nadále doporučujeme oslovovat emailem, inspirovat se lze ve vzorovém příkladu. Místo osobního setkání je nyní vhodné nabízet informační telefonát nebo videokonferenci. Je dobré hned v úvodu zmínit reference z Británie či jiných vyspělých trhů. Následovat by měl takzvaný „unique selling point“, tedy vysvětlení, proč by si zrovna vaši firmu měli vybrat ke spolupráci. Příkladem může být velmi kompetitivní cena, vysoké marže pro importéra, jedinečný design, flexibilita v dodávkách, kvalita zpracování převyšující konkurenci, úspěšnost na jiných trzích. Na závěr by neměl chybět návrh další komunikace. Buďte struční a výstižní.

A jak ekonomiku poznamenává koronavir v těchto týdnech?

Ve třetím čtvrtletí se již objevovaly velmi pozitivní známky oživení, které nyní zbrzdil druhý lockdown platný od 5. listopadu. Británie je ale na situaci mnohem lépe připravena, než tomu bylo na jaře, a tak se zatím nenaplňují katastrofické scénáře o kolapsu ekonomiky či zdravotnictví.

Další aktuální téma je Brexit, který po přechodném období přichází naplno. Co se od Nového roku reálně změní pro české exportéry, kteří vyvážejí zboží do Spojeného království?

Země přestane být vnitřním unijním trhem se všemi důsledky. Z pohledu českých exportérů se tím především ukončuje volný pohyb zboží a začíná období, kdy ke každé dodávce bude potřeba vyplnit celní deklaraci jako při vývozu do jiné třetí země, například Ruska nebo Spojených států. Pro firmy, které již v současnosti vyvážejí své zboží mimo EU, to nebude nic nového, ale pro ostatní to znamená vyřídit si včas na Celní správě ČR potřebnou administrativu, číslo EORI, naučit se vyplňovat celní doklady. Postupně se během roku připojí i změny v oblasti označení výrobků a certifikací, kdy dosud platnou evropskou značku CE nahradí britská UKCA.

Chtěl bych zdůraznit, že ke změnám dojde bez ohledu na výsledky stále probíhajících jednání mezi EU a Velkou Británií a možnému uzavření obchodní dohody, která by alespoň odvrátila zavedení cel a případných dalších netarifních bariér.

Dovoz z Velké Británie se bude řídit podobnými pravidly jako je tomu při exportu. To přináší povinnost pro britského vývozce i českého dovozce komunikovat s celními orgány ve svých zemích.

Jak bude poznamenáno cestování českých podnikatelů do Británie?

Pro krátkodobé návštěvy se nic nezmění, pouze je třeba počítat s tím, že i základní zdravotní ošetření půjde již plně na účet cestovatele. Vízová povinnost nebude zavedena a v prvních měsících by měl dokonce stačit český občanský průkaz, až od října pas platný minimálně dalších šest měsíců po překročení hranic. Jiná situace nastane při vysílání českých občanů za pracovní činností, o detailech se doposud stále jedná.

Jaký očekáváte střednědobý vliv reálného brexitu na britskou ekonomiku?

Podle současných prognóz by neměl být nijak likvidační. HDP by se v roce 2021 mohl propadnout zhruba o 2,1 procenta v porovnání se situací, kdyby Británie zůstala součástí jednotného unijního trhu, avšak tento propad se nejspíše v roce 2022 vybalancuje. V případě nastolení pravidel Světovou obchodní organizací (WTO) se také očekává snížení vývozu zboží z Británie do EU o zhruba dvě procenta. Tento relativně malý pokles je primárně výsledkem skladby současného vývozu, který není na změny tolik citlivý. Konkrétní problémy ukáže čas a vzhledem k nejisté situaci vztahující se k ekonomickému dopadu koronakrize je nyní velmi obtížné předpovídat, jak silná bude ekonomická recese.

Dá se Brexit uchopit naopak i jako nová obchodní příležitost na ostrovech?

Ano, nastávající situace může být pro české podnikatelské subjekty i příležitostí. Zaběhnuté dodavatelské vztahy budou v mnoha případech procházet revizí a Česká republika by mohla těžit ze své pověsti kvalitního, avšak stále relativně cenově dostupného dodavatele. Důkazem může být i skutečnost, že se na naši londýnskou kancelář v posledních týdnech obrátilo několik významných britských společností s žádostí, abychom jim doporučili české výrobce pro konkrétní technologie anebo zboží. Jmenovat mohu třeba John Lewis, Halfords nebo Leidos UK. Toto v minulosti nebývalo zcela běžné, skutečnost byla spíše opačná.

Štěstí přeje připraveným. Pokud budou české firmy ochotné překonat některé nástrahy, které odchod Británie z jednotného trhu EU přinese, mohl by jim být odměnou zvýšený zájem o české produkty a nové lukrativní exportní příležitosti.

Tomáš Stingl

Další informace o vývoji epidemie ve Velké Británii a důsledcích pro tamější ekonomiku lze nalézt v pravidelně aktualizovaném zpravodajství.

Doporučujeme