Cestovní info aktualizováno 12. 5. 2023 Zdroj: CzechTrade

Velká Británie končí i se zbytkem restrikcí

V roce 2023 nejsou pro cestování do Velké Británie v platnosti žádná omezení či opatření ohledně situace související s covidem-19.

Po dočasném zpřísnění omezení v souvislosti s pandemickou situací a šířením varianty omicron se život v Británii vrací zpět do normálu. Instrukce vlády zní jasně: covid-19 se musí zařadit mezi nemoci, se kterými budeme dlouhodobě žít.

Ilustrační fotografie

Aktuální vývoj situace

Po velkých obavách ohledně nástupu varianty omicron zažívá Velká Británie zásadní období návratu do situace před pandemií. Všechna zbývající vládní opatření byla v Anglii zrušena v pondělí 21. 2. 2022, centra velkých měst jsou opět plná a ekonomická aktivita stabilně roste. Zbytek opatření v ostatních částech Británie bude do konce měsíce také zrušen. Británie budí dojem, že pandemie je již skutečně pouhou minulostí.

V posledních sedmi dnech bylo k 3. 3. 2022 evidováno 243 tisíc pacientů s pozitivním testem na covid-19. Jedná se o téměř třetinový pokles v porovnání s předchozím týdnem. Během posledních 28 dnů na nemoc zemřelo 720 osob. Zde byl v porovnání s minulým měsícem zaznamenán pokles o 18,5 %. Zásadním indikátorem pro zrušení opatření byl také snižující se počet nově hospitalizovaných pacientů. Ten stabilně klesá od začátku roku.

Vývoj koronavirové situace | Zdroj: gov.uk

Z dalších indikátorů má silnou vypovídající hodnotu také ukazatel obavy obyvatelstva, který je za celou dobu trvání pandemie na svém minimu. Pouze 4 z 10 osob potvrzují obavy z viru a jeho dopad na běžný život. Pouze 15 % Britů nyní pracuje striktně z domova, zatím co v lednu to bylo ještě 26 %.

Aktuální oficiální data k šíření varianty omikron ve Velké Británii

Ekonomický dopad na Velkou Británii

Navzdory ukončení zbývajících restrikcí zažívá Velká Británie náročný start roku 2022.

  • Krátkodobá predikce vývoje ekonomické situace je negativní.
  • Zvýšený tlak na ceny a zvýšení daní mají negativní dopad na reálné příjmy domácností.
  • Přetrvávající komplikace s dodavatelskými řetězci a nedostatek pracovní síly nadále omezuje potenciál ekonomického růstu.
  • Problémy s plnou implementací obchodní dohody s EU se projevují na exportní a importní aktivitě.

Stejně jako tomu bylo v roce 2020, ve čtvrtém kvartále 2021 vzrostl reálný hrubý domácí produkt Velké Británie o 1 %. Meziročně zaznamenala britská ekonomika v roce 2021 růst o 7,5 %. Jedná se o nejvyšší růst od druhé světové války. Je však nutno vzít v potaz, že tento rychlý růst následoval až po propadu o 9,4 % v roce předchozím.

Plánovaný růst v roce 2022 je však již o poznání méně optimistický. Jak je vidět na grafu, svoje projekce v posledních 12 měsících snižovala většina institucí. Tak se děje i navzdory ukončení všech zbývajících omezení spojených s pandemií. Důvody pro tento vývoj jsou definovány níže.

Očekávaný vývoj HDP | Zdroj: IHS Markit

Velké množství domácností zaznamenává zásadní zvýšení nákladů na provoz domácnosti

Index cen pro zákazníky (Consumer Price Index/CPI) ve 12 měsících k lednu 2022 zaznamenal zvýšení o 5,5 %. Jedná se tak o největší skokové zvýšení od začátku měření tohoto indexu v roce 1997.

Růst indexu cen pro zákazníky | Zdroj: Office for National Statistics

Odhaduje se, že inflace dále poroste. To bude primárně z důvodu růstu cen energií, které vyplývají z již druhého zastropování cen regulátorem Ofgem. Ve své poslední verzi, která bude aplikována v dubnu, se strop zvýší o 54 %. Další nárůst se očekává také v říjnu. Další důvodem bude navýšení sociálního pojištění. To bude platit od 1. dubna 2022 a mělo by pomoci financovat posílení zdravotnického systému, který pandemie značně oslabila.

Celkový ekonomický výhled počítá se zvýšeným tlakem na finance domácností a snížení reálné mzdy pro velkou část obyvatel. Reálná mzda má ve Velké Británii poklesnou tendenci již od druhé poloviny minulého roku. Navíc se nyní očekává, že disponibilní příjem domácností očištěný o inflaci se v roce 2022 sníží. Stalo by se tak již potřetí od roku 1990.

Omezení dodavatelských řetězců a nedostatek pracovních sil pokračuje i v roce 2022

Průzkum IHS Markit/CIPS UK Composite PMI ukazuje, že v lednu 2022 nadále pokračoval nedostatek pracovníku, což se negativně projevilo na neschopnosti firem vrátit se k naplnění svých kapacit. Narušení dodavatelských řetězců v lednu nadále zvyšuje inflaci vstupních nákladů, přičemž výrobci a poskytovatelé služeb musí agresivně zvyšovat fakturované ceny. Firmy uvádějí jako významné překážky rostoucí mzdové platby spolu s vyššími náklady na energie a logistiku.

Brexit neřekl své poslední slovo

S odchodem Spojeného království z jednotného trhu EU a celní unie čelí britští vývozci a exportéři z EU dodatečným kontrolám bezpečnostní a ochranné dokumentace a celních dokladů, což znamená, že nový obchodní vztah mezi EU a Spojeným královstvím nadále narušuje bezproblémový obchod.

Na to upozorňují britští vývozci, kteří nedokáží využít oživení domácí poptávky v celé EU. Podle údajů Eurostatu se vývoz zboží ze Spojeného království do EU během roku 2021 snížil o 13,0 %, zatímco vývoz z USA a Číny do EU ve stejném období meziročně vzrostl o 14,3 %, resp. o 22,6 %.

Odkládané úplné celní kontroly dovozu z EU do Spojeného království jsou nyní uplatňovány od 1. ledna 2022, což přispívá k narušení dodavatelského řetězce kvůli přísnější logistice. Problémem je také to, že i když si britské firmy dají do pořádku vlastní celní deklarace a procesy, jsou stále závislé na velkém množství malých a středních firem z EU, které mnohdy tvoří jejich páteřní dodavatelský řetězec. Ty musí projít stejným procesem, který je pro malé firmy často komplikovaný a mnoho z nich se namísto exportu do Velké Británie zaměří na zbytek EU.

Zpět na začátek

Ilustrační fotografie

Opatření spojená se šířením covidu-19

Velká Británie má díky oddělenému zdravotnickému systému odlišný přístup k boji s pandemií v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku. Zatímco Anglie a Severní Irsko již upustily od všech zbývajících nařízení, ve Walesu a Skotsku je situace odlišná. Níže je výčet současných omezení v jednotlivých částech země.

Anglie

Vláda odstranila veškeré zbývající restrikce a pouze důrazně doporučuje občanům očkování a nošení roušky v zalidněných prostorech. Izolovat se v případě pozitivního testu již není zákonem dané. Celkovým cílem je znormalizovat život s nemocí covid-19.

Wales

Roušku je nutné nosit pouze v obchodech, veřejné dopravě a zdravotnických zařízeních.

Není nadále nutné prokazovat vakcinační status při vstupu na akce a do klubů.

Zákon stále nařizuje izolaci v případě pozitivního testu. Pokud situace zůstane stabilizovaná, 28. března se zruší I zbývající restrikce.

Skotsko

Veškeré restrikce končí 21. března 2022. Prozatím je stále nutné nošení roušek ve veřejné dopravě, obchodech a zdravotnických zařízeních.

Severní Irsko

Všechny zbývající restrikce jsou zrušeny.

Zpět na začátek

Podmínky pro obchodní a služební cesty do Velké Británie

Aktuální cestovní opatření Covid-19 (informace platí od 12. května 2023)

Situace ve Velké Británii je stabilní, přílety jsou bez omezení i pro cestovatele z Asie. Další opatření na letní sezónu se nechystají.

Další informace:

Více na webu GOV.uk

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Oblasti podnikání: Obchod
• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí