Británie uvolní restriktivní opatření v pěti fázích

K 7. červnu bylo v Británii celkem 286 194 nakažených virem covid-19 a 40 542 lidí na následky viru zemřelo. Procentuální denní nárůst nakažených se nadále snižoval.

Největší novinkou, která se razantně dotýká mezinárodního obchodu je zavedení karanténích opatření pro všechny cestující do Velké Británie. 14 denní karanténa platí od 8. července pro všechny osoby cestující do země. Vyjímku mají pouze cestující z Irska, Normanských Ostrovů a Ostrova Man. Karanténa platí pro všechny způsoby dopravy. I v případě, že cestující mají k dispozici platný negativní test na Covid-19, nutnosti karantény se nevyhnou.

Nově bude také od 15. června v Británii povinné nosit roušky ve veřejné dopravě a nemocnicích. Vláda dále doporučuje nosit roušky v uzavřených prostorech jako například obchodech a školách. Toto nařízení bude komplementární s další vlnou rozvolňování, která vejde v platnost ke stejnému datu. Nejsignifikantnějším uvolněním nařízení bude zrušení zákazu provozu pro obchody, které nejsou posuzovány jako klíčové. Hostince a restaurace by podle dosavadních zpráv měli mít možnost znovu otevřít k 22. červnu. Jejich provoz však bude limitovaný.

Británie představila plán postupného rozvolňování opatření

Boris Johnson v polovině května představil přibližný a poměrně neurčitý vládní plán týkající se postupného rozvolňování opatření. Rozvolňování bude zahrnovat 5 fází, které jsou prezentovány jako stupně varování. Podle Johnsona se země během platnosti všech opatření nacházela a stále nachází na stupni 4. Nyní je možné začít postupně rušit některá opatření a graduálně přejít na stupeň 3. Nižší stupeň by měl být dosažen nejdříve 1. června.

Současná vlna rozvolňování nepřinesla zásadní změny a zahrnuje pouze zrušení časového omezení pro jednotlivce na venkovní sportovní aktivity a možnost vycházet z domu za účelem návštěv parků a veřejných míst. Vláda také změnila svůj slogan ze „Stay Home” na “Stay Alert”. Tento krok sklidil vlnu kritiky a slogan byl označen za nejasný. Skotsko a Wales se rozhodli novou frázi neimplementovat. Pokud možno, lidé mají nadále pracovat z domova. V případech, kdy není možné vykonávat práci vzdáleně, by měli zaměstnanci nastoupit zpět do práce, vláda však doporučuje vyhnout se hromadné dopravě. V místech se zvýšeným pohybem osob vláda dále doporučuje používání roušek. Školy by měli otevřít v další vlně 1. června. První podniky v pohostivnství by měli mít umožněno otevřít pro zákazníky nejdříve začátkem července. Všechny plánované kroky jsou však podmíněny konkrétní situací.

Ve Skotsku byla opatření prodloužena do 28. Května. Pracovníci, jejichž role není nezbytně nutná pro fungování společnosti mají nadále zůstat doma.

Úrovně varování představené vládou. Nyní se země stále nachází na úrovni 4.

Ekonomické indikátory v jednotlivých sektorech

The Office for Budget Responsibility (OBR) varovala před propadem HDP během dubna až června o 35 % a nárůstem počtu nezaměstnaných až o dva miliony, pokud by omezení trvala po dobu tří měsíců.

Guvernér Bank of England potvrdil korektnost těchto predikcí a dále přidal varování v souvislosti s dlouhodobým efektem, který bude mít pandemie na britskou ekonomiku. Podle dostupných údajů od The Enterprise Research Group pouze za měsíc březen zkrachovalo o 70 % více firem, než tomu bylo v loňském roce. Počet nově založených firem naopak poklesl o 23 %.  

Graf 2: Procentuální nárůst zkrachovalých firem v březnu 2020 oproti březnu 2019. Nejvíc společností skončilo s podnikáním v oblasti dopravy.

Zdroj: Office for the Budget Responsibility (OBR)

OBR report identifikoval následující sektory, které zaznamenají razantní propad ve výkonnosti:

 1. Vzdělávací zařízení a univerzitní sektor – 90% redukce ve výkonnosti
  Primárně univerzit by se měla pandemie koronaviru podle reportu dotknout nejvíce. Ty v Británii fungují jako nezávislé instituce na komerční bázi a jejich majoritním zdrojem příjmů jsou zahraniční studenti, kteří platí za studium signifikantně vyšší poplatky, než je tomu u UK a EU studentů. Mnoho studentů z Číny, kteří měli nastoupit ke studiu v září letošního roku, již zrušilo registrace. Lobbystická skupina Universities UK varovala před ztrátou až 6,9 miliardy liber následkem úbytku registrací zahraničních studentů. Více než polovina zaměstnanců v tomto sektoru nemá stálé pracovní smlouvy, a tudíž se nacházejí mezi nejohroženější skupinou. Dopady pro vzdělávací instituce by měly být dlouhodobého charakteru.
 2. Pohostinství a ubytování – 85% redukce ve výkonnosti
  Vládní nařízení prakticky zastavila veškerý provoz v tomto sektoru a například rezervace v restauracích padly během posledních měsíců na absolutní nulu. Sektor bude muset ve zbytku letošního roku a v roce příštím cílit více na domácí zákazníky. Turismus bude velmi limitovaný a mnoho podniků cílících primárně na tuto skupinu zákazníku nemusí nastávající krizi přežít. Dopady na sektor jsou tedy jak okamžitého, tak dlouhodobého charakteru. Tento sektor zaměstnává více než tři miliony lidí, z čehož mnoho z nich má krátkodobé smlouvy a minimální plat.
 3. Stavebnictví – 70% redukce ve výkonnosti
  PMI index, který mapuje výkonnost stavebního průmyslu, ukázal za březen největší propad v aktivitě v tomto sektoru od roku 2008. Ačkoliv vláda nenařídila uzavření staveb, většina stavební aktivity byla pozastavena nebo omezena kvůli ochraně pracovníků. Ti nespadají do kategorie klíčových zaměstnanců. Zatímco výstavba domů a bytů je razantně snížena, práce na velkých infrastrukturních projektech, jako například současný největší britský projekt jaderné elektrárny Hinkley Point C a HS2 projekt vlakové dráhy, nadále pokračuje.
 4. Výroba – 55% redukce ve výkonnosti
  Továrny ve Velké Británii byly nuceny uzavřít, či výrazně omezit svůj provoz hned ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana svých zaměstnanců před zdravotními riziky, dále pak rozsáhlé narušení zásobovacích řetězců. Některé firmy přeorientovávají svou výrobu na ventilátory, desinfekce a další zdravotnické prostředky. Vládní pomoc ve formě grantů a půjček by však měla sloužit k úspěšnému překlenutí kritického období pro většinu firem. Dále se pak pro sektor také jeví příznivě předběžné informace o prioritním návratu zaměstnanců výroby na svá místa. Ti by se mohli vrátit do práce dříve než například zaměstnanci ze zábavního průmyslu a pohostinství.

Graf 3: Dopad na výkonnost jednotlivých sektorů britské ekonomiky

Zdroj: Office for the Budget Responsibility (OBR)

Office for National Statistics zveřejnila data dále analyzující dopady vládních omezení na britskou ekonomiku. Propad maloobchodních prodejů zaznamenal v posledním měsíci rekordní nárůst, žádosti o sociální dávky se rapidně zvýšily a schodek rozpočtu se navýšil.

Objem maloobchodních prodejů je prvním empirickým ukazatelem následků vládních opatření. V březnu se propadl o 5,1 % v porovnání s loňským rokem a v dubnu se očekává další propad. Jedná se o největší propad který byl historicky zaznamenán. Nejvíce trpí prodeje oblečení a paliva, za které jen částečně kompenzují zvýšené prodeje potravin. Obchody zabývající se prodejem oblečení zaznamenaly celkový propad prodejů o 35 %, jejich online prodeje klesly o 16 %. Obchodní domy zabývající se prodejem napříč sektory, jako například John Lewis, však zaznamenaly zvýšení online prodejů o 47 %, díky kterému se jejich celkové prodeje také zvýšily.

Obecně online maloobchodní sektor vzrostl o 8 % a celkově zvýšil svůj podíl na prodejích na 22,3 %. Jedná se o rekordní hodnotu, která by mohla urychlit již probíhající úpadek kamenných obchodů v Británii.

Graf 4: v porovnání s únorem 2020 se propad v objemu a hodnotě prodejů týkal primárně obchodů se spotřebním zbožím, ale také palivem.

Zdroj: Office for National Statistics

The Bank of England zůstává pesimistická a očekává propad ekonomiky o 14 %

Národní banka, povětšinou konzervativní ve svých ekonomických predikcích, zveřejnila zprávu odhadující kontrakci britské ekonomiky o 14 %. Jedná se o nejvíce pesimistický report vůbec. Office for Budget Responsibility predikuje 12,8 % a nezávislé predikce nashromážděné ministerstvem financí průměrují na 5,8 %.

Navzdory markantní odchylce od ostatních odhadů může být tento pesimistický scénář nejpřesnější. Bank of England má k dispozici nejrelevantnější data spolu s informacemi o privátních půjčkách. Je jasné, že se bude jednat o velmi silnou recesi, předmětem spekulací je zatím jak rapidní či pozvolný bude návrat do černých čísel. Většina institucí se shoduje na poměrně rychlém návratu ekonomiky do předkrizových hodnot. Odhad banky naznačuje, že současná krize bude mít pouze vliv na ztrátu růstu za dané období, ale během krátkého časového úseku v rámci měsíců by mělo dojít k úplné rekuperaci.

Vládní opatření k 8. červnu 2020:

 • Firmy by pokud možno měly zavést práci z domova a vyhnout osobnímu kontaktu na pracovišti.
 • Pokud se na pracovišti vyskytne osoba s příznaky kašle a horečky, zaměstnavatel je povinen nařídit sebe-izolaci.
 • Mytí rukou by se mělo provádět alespoň po dobu 20 vteřin za zvýšené frekvence.
 • Hygiena a dezinfekce často užívaných povrchů a prostorů by měla být prováděna na denní bázi.
 • Zákonná náhrada příjmu pro zaměstnance s příznaky nakažení bude vyplácena již od prvního dne absence.
 • Občané Velké Británie by se měli vyhnout všem zahraničním cestám a osoby s příznaky nakažení by se měly neprodleně vrátit domů a sebe-izolovat.
 • Jsou uzavřeny restaurace, bary, hospody, kavárny a rekreační zařízení.
 • Lidé by měli zůstávat ve svých domovech a ven vycházet pouze v případě, že je to nezbytně nutné. To je například nákup potravin.
 • Musí se dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních lidí.
 • Je možné provozovat sportovní aktivity po neomezenou dobu a lidé smějí navštěvovat parky a jiná veřejná místa.
 • Obchody, které nejsou hodnoceny jako klíčové, musí zůstat uzavřeny. Výjimkou jsou například zahradnictví a obchody s nářadím a stavebními materiály. Celý seznam je k dispozici na webu vlády.
 • Cestující do Británie nyní musí podstoupit po příjezdu 14denní karanténu. Při příletu musejí doložit místo svého pobytu, kde se budou po tuto dobu sebe izolovat. Výjimku mají pouze cestující z Irska, Ostrova Man, a Normanských Ostrovů.

Opatření pro podporu firem:

 • Zákonná náhrada příjmu pro zaměstnance, kteří nepracují v souvislosti s koronavirem, bude pro firmy s méně než 250 lidmi hrazena vládou.
 • Placení správních poplatků bude na 12 měsíců pozastaveno pro společnosti operující v maloobchodě, pohostinství a volnočasových aktivitách.
 • Grant ve výši 10 000 liber pro podnikatele, kteří již pobírají úlevy placení správních poplatků.
 • Grant ve výši 25 000 liber pro společnosti operující v maloobchodě, pohostinství a volnočasových aktivitách, které za normálních okolností platí správní poplatky ve výši 15 000 až 51 000 liber.
 • Coronavirus Business Interruption Loan Scheme – vládní půjčky na podporu cash-flow dlouhodobě výdělečných podniků.
 • Možnost odložení plateb daňovému úřadu.
 • Firmy, které jsou pojištěné proti epidemiím a uzavírkám nařízených vládou, mohou od 17. března požádat o pojistné plnění.
 • Vláda bude hradit 80 % příjmů (do £2500 měsíčně), zaměstnancům, jejichž pozice je v ohrožení jako následek epidemie.
 • Vláda reagovala na úpadek na úpadek zájmu o jinak přetíženou vlakovou dopravu a přebírá na příštích 6 měsíců veškerou zodpovědnost za náklady spojené s udržením normálního provozu železnice. Chce tím zamezit kolapsu provozovatelů vlakových sítí, poskytnout vrácení peněz držitelům jízdenek a poskytnou dopravu zaměstnancům z klíčových sektorů.
 • Vláda bude hradit OSVČ 80 % ušlého zisku jako náhradu za ztráty způsobené koronavirem až do výše 2500 liber. Na grant nedosáhnou OSVČ, které zatím nepodaly své první daňové přiznání.
 • 20. dubna vláda spustila program po podporu start-up firem. 500 miliard liber bude uvolněno pro rapidně rostoucí firmy, které prozatím negenerují profit a nemohou tedy využít standardního systému vládních půjček a grantů. Vláda poskytne těmto firmám půjčky, které budou moci býti přeměněny na podíl ve firmě. Podmínkou je však investice z řad privátních investorů, kterou vláda následně dorovná.

Polovině malých a středních firem dojdou peníze do 12 týdnů

Jako další možné oběti uzavírek podniků a omezení pohybu osob se jeví malé a střední firmy. Jedná se primárně o podniky operované přímo jejich majiteli. Výzkum provedený Association of Practising Accountants ukázal, že 60 % z 900 dotázaných firem nemá k dispozici finanční prostředky nad rámec 12 týdnů, 40 % firem peníze nevystačí ani na 8 týdnů.   

V současné chvíli jsou největší obavy z období, které bude následovat po uvolnění situace a konci vládního kurzabeitu. Obecně se očekává pomalý návrat do normálu a s tím spojená menší nákupní aktivita a obecně stále utlumená ekonomika. Měsíce mezi červen až září budou kritické. Firmy nejspíše nebudou moci nadále využít vládních platů pro zaměstnance, ale jejich prodeje budou stále utlumené. Je tedy pravděpodobné, že mnoho podniků bude nuceno přistoupit k propouštění zaměstnanců.

Současné vládní půjčky, které by mohli některým firmám pomoci s překlenutím následujících měsíců a zamezit tak propouštění zaměstnanců jsou pouze z 80 procent garantované vládou. Za zbylých 20 procent musí ve většině případů ručit sám majitel firmy vlastním majetkem. V současné chvíli ministr financí Rishi Sunak zvažuje zavedení 100 % půjček, které by mohli pomoci zachránit až 1 milion micro SME firem.

Po proslovu Borise Johnsona, který indikoval představení plánu na rozvolňování vládních opatření, se zvedla vlna obav se strany podniků operujících v pohostinství. Podle průzkumu Financial Times až čtvrtina podniků nebude schopna přežít, pokud budou opatření na jejich nucenou uzavírku zrušena, ale bude stále platit forma společenského odstupu na veřejných místech. To by v praxi znamenalo drasticky omezenou kapacitu všech podniků a tím pádem mnohem nižší marže, přičemž hladina nákladů spojených s nájmem a provozem by zůstala stejná.

Provozovatel Londýnského řetězce barů Adventure Bars uvedl, že dodržování metrového rozestupu ve všech prostorách barů by znamenalo snížení kapacity o 60 až 70 %. Přibližně polovina všech zaměstnanců by v takovémto případě musela být propuštěna. Simon Emeny, šéf pivovarnické skupiny Fullers operující přes 400 hostinců a restaurací, pro BBC uvedl, že otevření podniků za daných restrikcí by bylo pro firmu horší než setrvání mimo provoz. Podle něj není problémem jen praktická stránka dodržování odstupu, ale i očekávaný pokles zájmu zákazníků v pokrizovém období.

Přetrvávající krize má již na svědomí několik zkrachovalých restauračních řetězců. Mezi ně patří Carluccio’s, The Restaurant Group provozující značky Chiquito a Food+Fuel, které se v minulém měsíci dostaly do úpadku. Řetězec provozující skupinu restaurací s prémiovými hamburgery Byron a Busaba, řetězec restaurací s thajskou kuchyní vstoupily do krizového managementu pod vedením KPMG a prozkoumávají možnosti jak zůstat při životě. Britská část francouzského řetězce kaváren Le Pain Quotidien momentálně hledá zájemce o koupi.

Britští výrobci automobilů plánují restart svých operací

Největší výrobci automobilů v zemi se připravují na znovuobnovení jejich výroby. Jaguar Land Rover a Aston Martin oznámili své plány pro znovuobnovení provozu ve svých výrobnách v květnu. JLR má otevřít linky na Slovensku, v Rakousku, ale i v britském Solihull 18. května. Spustit se má přednostně výroba prémiových modelů Range Rover a Range Rover Sport, určených pro export do Číny, kde se nyní znovuotevírají autosalony a poptávka postupně roste. Výroba v Solihull bude omezena na 2 000 pracovníků a pouze jednu směnu namísto běžných tří směn. Ostatní provozy JLR v Halewood a Castle Bromwich zůstanou prozatím uzavřené a jejich uvedení do provozu bude záviset na obnovení poptávky a uvolnění restrikcí v Evropě a Severní Americe.

Aston Martin obnoví provoz svého závodu v St Athan ve Walesu na začátku května. Zde probíhá výroba pro značku zásadního modelu DBX. Hlavní závod v Gaydonu, v hrabství Warwickshire, zůstane prozatím uzavřen. Provoz Nissanu na výrobu motorů v Sunderlandu v minulém týdnu také spustil výrobu, avšak jen pro menší část zaměstnanců, jakožto zkušební provoz za přítomnosti opatření bránících šíření nemoci na pracovišti.

Provozy v automobilovém sektoru, ale i v ostatních segmentech výroby se musejí připravit na nutnost zavedení nových opatření pro bezpečný provoz. Obecně se očekává spíše pomalejší restart a provozy by měli dosahovat zhruba 80 % výrobních kapacit v červnu a postupně se připravovat na 100 % kapacitu až na konci roku.

E-commerce vítězové koronavirové krize

Vzhledem k současné situaci a uzavřením velké většiny kamenných obchodů se sektor e-commerce stává logickým kanálem prodeje pro mnoho obchodníků. Během současné pandemie se jeví následující sektory jako nejvíce komplementární a prospívající:

 • Fitness doplňky a cyklistika
  V těchto sektorech zaznamenávají prodeje nárůst zhruba 15 %. S uzavřením fitness center je zde velký zájem o pomůcky pro domácí cvičení. Nejvýznamnější zvýšení prodejů zažívá sektor cyklistiky. Lidé mnohdy volí kolo jakožto náhradu za rizikovou a omezenou hromadnou dopravu, ale také jako prostředek pro udržení se ve formě. Tuto tendenci projevující se zvýšením prodejů potvrzují menší online obchody, ale i obchodní giganti včetně John Lewis.
 • Volnočasové aktivity, venkovní a stolní hry
  Velký nárůst prodejů zaznamenává primárně sektor volnočasových aktivit, které se dají provozovat z pohodlí domova. K těm patří jak deskové hry, tak například stolní tenis. Prodejci zaznamenávají nárůst poptávky v řádech vyšších desítek procent.
 • DIY, zahradnické potřeby
  Velkým trendem se stává práce okolo domu a na zahradě, a to je reflektováno ve velkém zvýšení zájmu o DIY a zahradnické pomůcky. Ten zůstává nejvyšší online, ale například řetězec B&Q, který se na tento sektor zaměřuje, v minulém týdnu otevřel i své kamenné pobočky. Londýnský obchodní dům Liberty hlásí nárůst prodejů šicích pomůcek o 380 % a celkově jejich sektor doplňků pro řemeslnou výrobu zaznamenal 228% nárůst oproti loňskému roku.
 • Elektronika
  Domácí elektronika a výpočetní technika zažívají po měsíci domácí izolace boom. Primárně se jedná o bílou elektroniku jako například lednice, pračky a mrazáky. S drtivou většinou kancelářských pracovníků nyní pracujících z domova také rapidně vzrostla poptávka po laptopech, monitorech a dalších kancelářských doplňcích. Britský prodejce Carphone Warehouse hlásí zvýšení prodejů v této kategorii o 23 %. Tento trend by nemusel být pouze dočasného charakteru. Očekává se, že mnoho firem přistoupí k větší flexibilitě a částečné práci z domova i po skončení současných omezení.
   
 • Online obchody s alkoholem a kávou
  Káva a alkohol jsou dvě věci, které si Britové typicky vychutnávají v kavárnách a hospodách. S jejich uzavřením ale zažívá rozkvět poměrně nová kategorie online obchodů s prémiovou kávou, kraftovým pivem a vínem. Doposud se jednalo o poměrně malé operace, a právě u piva nebyl tento sektor považovaný za extrémně profitabilní z důvodu poměrně malé hodnoty produktů v kombinaci s náklady na dopravu. Stále stoupající obliba kraftového piva, které je řádově dražší, něž klasické ležáky, spolu se stávající situací ale dělají nyní z tohoto specifického segmentu velmi lukrativní obchod. Stejně je tomu také u prémiové kávy a u obou segmentů často prodejci představují zákazníkům svůj sortiment formou předplatného a pravidelných měsíčních doručení. I do budoucna se zde dá očekávat vzestupná tendence zvýšený zájem.

British Airways zvažuje ukončení provozu na druhém největším londýnském letišti

Ukončení operace BA na londýnském letišti Gatwick by znamenalo ztrátu až 12 000 pracovních pozic. BA již několik týdnů spekuluje o drastickém omezení svých operací jako přímý následek krize v leteckém průmyslu způsobené koronavirem a propuštění až 30 procent všech zaměstnanců. Právě ukončení provozu v Gatwicku by mohlo být pro aerolinku možným východiskem. Ředitel BA Adam Carson ve středu sdělil zaměstnanců pracujícím v Gatwicku, že prozatím není jasné, zdali se provoz aerolinky na zdejším letišti vůbec obnoví.

Gatwick představuje pro BA zhruba 20 procent všech operací. Hlavní sídlo aerolinky je v Heathrow a část letů je také provozována ze základny v London City Airport.

S předpokládaným dlouhotrvajícím negativním dopadem na leteckou dopravu a rapidním omezení turismu nejsou výhledy pro britské letecké společnosti pozitivní. Letecký průmysl obecně zaznamená signifikantní propad oproti předkrizovým hladinám a opatření British Airways pouze podtrhují tento trend.

Nově zvažuje ukončení provozu na Gatwicku také letecká společnost Virgin Atlantic. Spolu s BA tvoří obě společnosti jedny z největších zákazníků letiště a dohromady obě obsluhují 70 leteckých tras do Evropy, Ameriky a Karibiku. Jejich odchod z Gatwicky by tak mohl znamenat signifikantní zdražení letů díky vyšším nákladů na provoz letiště. Pokud by vláda vynucovala sociální distancování v letadlech a jejich kapacita by tak byla razantně omezena, mohly by se ceny letenek pro zákazníky zvýšit až o 54 % v porovnání s rokem 2019.

Graf 5: British Airways a Virgin Atlantic tvoří podstatnou část zákazníků Gatwicku:

Zdroj: BBC, Financial Times

Sanko Gosei investuje v České republice navzdory koronaviru

K výrobě ve velké průmyslové zóně Kolín–Ovčáry se již brzy připojí původem japonská firma Sanko Gosei, která má centrálu ve Velké Británii. Společnost se zaměřuje na výrobu plastových dílů a komponentů pro automobilový průmysl a je aktivním dodavatelem několika předních světových automobilek. Firma v okolí Kolína již provedla investici v hodnotě 27 milionů korun a na pozemku o celkové rozloze 5,5 hektaru plánuje v první polovině letošního roku postavit továrnu, která bude dodávat díly místnímu provozu Toyota Peugeot Citroën Automotive Czech (TPCA). Výroba by měla být zahájena v roce 2021 a vytvoří přibližně 40 až 50 pracovních míst. Mimo jiné také představuje příležitost pro české dodavatele do automobilového sektoru, pro které by mohl být nový závod potencionálním zákazníkem.

Nová ranvej na letišti v Heathrow se nejspíše stavět nebude

Výstavba třetí přistávací dráhy na největším britském letišti v Heathrow se nyní s velkou pravděpodobností neuskuteční. Vyplývá to z komentáře šéfa IAG, mateřské firmy British Airways a současně největšího zákazníka letiště v Heathrow. Willie Walsh prohlásil, že prosazení stavby a její budoucí profitabilita byly komplikovanými tématy již před koronavirovou krizí a nyní se podle něj projekt jeví jako zcela nereálný. V současné situaci výstavbu blokuje nejen úpadek letecké dopravy, ale i soudní proces. Stavba prozatím nemá nutná povolení a řeší se primárně dopad nové dráhy na životní prostředí.

Výkonný ředitel letiště John Holland-Kaye ve svém prohlášení uvedl, že pokud ekonomika země poroste, nová ranvej bude eventuálně nezbytná, dodal ale také, že prozatím není jasné, zda-li se tak stane za 5 či 15 let. Nyní je podle jeho vyjádření prioritou letiště mitigace následků pandemie na současná provoz letiště. Pokud by výstavba byla nakonec povolena, kvůli současným problémům by mohlo k jejímu dokončení dojít až v roce 2030.

Aktivita ve stavebním průmyslu v dubnu rapidně poklesla

Vládní opatření na omezení pohybu spolu s rozsáhlým narušením dodavatelských řetězců měla za následek velký propad britského stavebního průmyslu. Jedná se o jeden z nejvíce zasažených sektorů.

Podle IHS Markit, indexu sledujícího produktivitu stavebního průmyslu, se aktivita propadla z 39,3 bodu v březnu na 8,2 v dubnu. Jedná se nejnižší hodnotu, kterou index historicky zaznamenal od jeho vzniku v roce 1997. V únoru byl index na 52,6. Pro porovnání Composite PMI sledující aktivitu v oblasti výroby byl v dubnu na 13,8 bodech.

Stavební firmy a developeři se obávají pozvolného návratu do normálu. Nedostatek materiálu, pozastavené či zrušené tendry, sociální distancování a očekávaný úpadek v poptávce po kancelářských prostorách jsou faktory, kvůli kterým se očekává návrat do hodnot před pandemií až v roce 2022.

Letecká divize Rolls-Royce chystá propouštění osmi tisíc zaměstnanců

Jedná se největší redukci za posledních 30 let historie firmy. Vzhledem k současnému stavu firmy, která má 52 000 zaměstnacců se jedná o 15% redukci. Royce-Rolls novinku oznámil v návaznosti na omezení produkce u výrobců letadel Airbus a Boeing.

Finanční ředitel výrobce leteckých motorů dodal, že se jedná o kritické období a firma musí zvýšit svoje finační rezervy a omezit výdaje a upravit plány pro příštích několik let. Dodal také, že 15% redukce zaměstnanců by nemusela být finální. Rolls-Royce se v poslední době soustředil primárně na sektor dálkových civilních letů, právě ten je v současné situaci nejvíce zasažen a bude zažívat nejpomalejší restart.

Pivní e-shopy jako příležitost pro malé pivovary během krize, i po krizi

Zatímco hostince a restaurace zejí již od března prázdnotou, britská žízeň po kvalitním pivu zdaleka nevyhasla. Musela se pouze přesunout z tradičně útulných pubů do obývacích pokojů. Pivní online obchody se v zemi již několik let těší rostoucí popularitě, ale ten pravý boom zaznamenávají právě nyní. Ačkoliv většinou nelze online nakoupit standardní „euro ležáky“, pivních specialit z celého světa je zde na výběr skutečně mnoho. Právě na trendu craftového piva z malých pivovarů nyní kapitalizují e-commerce firmy jako Flavorly.com, Beer52, nebo BeerHawk.

Většina z těchto firem se věnuje jak konvenčnímu online prodeji, tak i takzvanému beer subscription modelu, kdy pro zákazníky pivní specialisté každý týden či měsíc připravují tématicky zaměřenou selekci piv. Ta se mnohdy týká země původu. Londýnská kancelář CzechTrade v tomto ohledu vidí velký potenciál hned z několika důvodů. České pivo má v Británii velice silnou pozici na trhu a mnoho Britů si naši zemi asociuje právě s kvalitním pivem.

Malé české pivovary jsou již delší dobu plnohodnotnou součástí craftové pivní revoluce a mají ve své nabídce širokou selekci maloobjemových a velmi kvalitních piv typu IPA, APA, ležák, ale i speciality jako Stout. Tyto příznivé faktory dělají z pivního online sektoru pro Českou republiku v současné době jednu z nejzajímavějších exportních příležitostí. Už nyní je jasné, že pivní online boom není pouze dočasná záležitost. Nároky a trendy mezi zákazníky se mění a pohodlnost nákupu spolu se širokým sortimentem jsou faktory, které budou lákat i po znovuotevření hospod a barů.

Vláda plánuje záchranu klíčových firem včetně JLR

Britská vláda pracuje na plánech nouzového financování pro firmy, které jsou posuzovány jako klíčové pro ekonomiku země. Vláda již zavedla množství opatření pro podporu firem a zaměstnanců zahrnující 80 % náhradu výplat, vládní půjčky a pozdní splácení daňových závazků. Nyní však vyvstávají obavy, že i tato opatření by se mohla ukázat jako nedostatečná pro některé klíčové firmy.

V současné chvíli se plán nazývá ‘project Birch’ a mohl by mimo rozsáhlých půjček také zahrnovat přímé odkoupení procentuálního podílu ve firmách vládou. Největší obavy jsou ze ztráty statisíců pracovních pozic v letním období, kdy již budou muset firmy přispívat na pokrytí výplat všech svých zaměstnanců.

Mezi firmy, které jsou by mohly na tento způsob krizového financování dosáhnou patří Tata Steel, nějvětší britský výrobce oceli. Firma již oslovila vládu s požadavkem na financování v hodnotě stovek milionů liber. Dále se jedná také o finanční pomoci Jaguar Land Rover, který po vládě požaduje půjčku v hodnotě 1 miliardy liber. V projektu se také počítá s leteckými společnostmi.

Zdroj: BBC

Situace v Británii je pozitivně nakloněna českým firmám v digitálním marketingu

V posledních měsících zaznamenal britský e-commerce segment rapidní nárůst, a i tradičně primárně kamenné obchody v současné krizi přesouvají svůj sortiment do online světa. Trend oblíbenosti online nakupování se obecně stupňuje již řadu let, ale obrovská kupní síla Británie v kombinaci s dočasným uzavřením kamenných obchodů zapříčinila radikální změnu chování zákazníků. Neočekává se, že by tato tendence měla opadnou i po koronnavirové pandemii.

Současná situace je tedy velice pozitivně nakloněna pro řadu kvalitních českých firem zabývajících se optimalizací a personalizací digitálního marketingu. Ačkoliv se tento segment může na první pohled jevit jako přesycený a Británie má skutečně velké množství vlastních marketingových agentur, je zde stále příležitost se prosadit s inovativním přístupem. Londýnská pobočka CzechTrade v současné chvíli intenzivně spolupracuje s Firmami Samba.AI a Datasentics. Obě firmy se věnují implementaci strojového učení do marketingových kampaní a mají za sebou již řadu úspěšných projektů pro firmy jako například Pepsi, IKEA, Red Bull, Manchester City a Office Depot.

Navzdory velkým ztrátám Nissan věří ve výrobu v Sunderlandu

Automobilový gigant Nissan potvrdil svůj zájem nadále pokračovat a zefektivnit výrobu v britském Sunderlandu. To i navzdory koronavirové krizi a velkým ztrátám. Nissan plánuje uzavření své výroby v Barceloně, kde dojde ke ztrátě 3 000 pracovních pozic, avšak všech 6 000 pracovních míst v Sunderlandu by mělo zůstat zachovaných.

Právě uzavření výroby v Barceloně by mohlo být pro Sunderland výhodou. Spekuluje se i o přesunutí výroby několika modelů automobilky Renault, aliančního partnera Nissanu, právě do Británie. Teoreticky by se mohlo jednat o modely Kadjar a Captur, které vycházejí ze stejné platformy jako zde vyráběné vozy Nissan.

Jedná se o nadějné zprávy i pro české exportéry v oblasti automotive. Výroba nových modelů by mohla znamenat nutnost pro revizi dodavatelského řetězce. Londýnská kancelář CzechTrade dlouhodobě spolupracuje s North East Automotive Alliance, kde je Nissan jejím největším členem a CzechTrade je tudíž v dobré pozici na případnou příležitost rychle zareagovat.

Sektor pohostinství by mohl zažít restart již před koncem června

Původně vláda plánovala znovu otevřít restaurace a hostince až 4. července, podle nového plánu je zde však naděje pro otevření již od 22. června.

Vláda upravila datum v reakci na lobbystickou aktivitu organizace The British Beer and Pub Association spolu s negativními prognózami predikujícími likvidační dopady prodloužení uzavírky na celý sektor. Podniky však nebudou moci otevřít dveře svým zákazníkům na 100 procent. Prozatím je v plánu pouze otevření zahrádek a venkovních prostor. Uvolnění by se mělo týkat zhruba 27 000 restaurací a hostinců, které umožnují servírování nápojů a jídla venku. V jednání je momentálně také zmírnění vzdálenosti, kterou musí lidé dodržovat. Ta je momentálně 2 metry a mohla by se snížit na 1 metr.

Jedná se mimo jiné o pozitivní zprávu pro české pivní exportéry. Před vypuknutím pandemie a zavedením vládních omezení slavila Londýnská kancelář spolu s Czech Beer Alliance (CBA) několik úspěchů se zařazením tradičních českých ležáků od pivovarů Kutná Hora a Bohemia Regent na nápojový lístek několika Londýnských pubových řetězců. Po dobu uzavírky hostinců a restaurací se CzechTrade primárně soustředil na přesunutí pozornosti od sudového piva na pivo balené. I toto snažení bylo úspěšné a první objednávky přišli například i od pivního online giganta Flavourly.com a momentálně se jedná i o dodávkách českého rukodělného piva do jednoho z největších maloobchodních řetězců v zemi. Se znovuotevřením hostinců ale přichází navíc nová šance rozšířit dostupnost a sortiment i českého čepovaného piva v Británii.

Zdroj: Financial Times

Martin Macourek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně

Archiv zpráv ke koronaviru ve Velké Británii a k mimořádným opatřením na webu CzechTrade

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem