Podnikatele v Česku chudoba ohrožuje málo. Jsou na tom nejlépe v celé EU

Podle nejaktuálnějších dat Eurostatu bylo v roce 2021 v Česku ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením jen 7,4 procent osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) starších 18 let, což je nejméně v celé Evropské unii.

Evropský průměr dosáhl předloni hodnoty 23,6 procent, třikrát více než v České republice. Loni se situace zřejmě mírně zhoršila, nejnovější data ale ještě nejsou k dispozici.

Ilustrační obrázek

Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic je pozice českých OSVČ způsobená tím, že se mnoho lidí pohybuje v takzvaném švarcsystému. Svůj podíl na tom však mají také štědré finanční kompenzace v období pandemie.

I když v roce 2021 podíl OSVČ ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením nepatrně vzrostl (o 0,8 procentního bodu), stále je Česko premiantem. Před pandemií si přitom Česko vedlo ještě lépe s pouhými 6 procenty.

Covid ustály české OSVČ dobře

„Je zřejmé, že na růstu nese podíl pandemie covid-19, a to i přes výraznou pomoc státu. Při srovnání s ostatními zeměmi je však nutné dodat, že se českým OSVČ podařilo situaci ustát velmi dobře,“ říká partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic Marcela Hrdá.

Prvenství v této statistice lze přitom z velké části přičítat faktu, že nezanedbatelná část činnosti tuzemských OSVČ spadá do švarcsystému.

CRIF: Živnostníků přibývá podobně jako loni, více jich ale vzniká i zaniká

„To v ostatních zemích Evropy není zdaleka tak běžné. Na druhou stranu v oblastech ICT, poradenství nebo v některých službách se jedná o pochopitelnou formu spolupráce, jelikož se děje de facto na projektové bázi a neprodukuje pravidelný příjem,“ dodává Marcela Hrdá.

Evropský statistický úřad zatím nezveřejnil data za rok 2022. Dá se však předpokládat, že se situace podnikatelů v loňském roce zhoršila, a to v celé Evropě.

 „Loňský rok byl pro podnikatele obtížný, válka na Ukrajině a její ekonomické důsledky měly na OSVČ vliv zejména v podobě zvýšení vstupních nákladů, především v oblasti pohonných hmot a energií, kde patřil růst v ČR mezi nejvyšší v EU. Značné části podnikatelů se však nepodařilo zvýšené náklady zohlednit odpovídajícím zvýšením cen svých produktů či služeb,“ vysvětluje Marcela Hrdá.

Dlouhodobě se podnikatelům daří lépe

Z dlouhodobého hlediska je u situace OSVČ zřejmý v celé EU pozitivní vývoj. Celounijní průměr se ve srovnání s rokem 2015 zlepšil o 2,5 procentního bodu z tehdejších 26,1 procent podnikatelů ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením.

Za loňský rok ubylo v Česku živnostníků. Koncem roku se projevila krize

„V delším časovém horizontu vidíme výrazné zlepšení statistik i v případě ČR. Statistiky za letošní rok však určitě ovlivní poměrně výrazný trend rušení OSVČ kvůli povinnosti mít datovou schránku, což je však důležitý a chvályhodný krok směrem k digitalizaci veřejné správy,“ komentuje zástupkyně Moore Czech Republic.

V roce 2015 byl podíl ohrožených OSVČ v Česku 8,9 procenta. Se zdaleka nejvyšším, více než sedmdesátiprocentním podílem nedostatečně vydělávajících OSVČ se aktuálně potýkají v Rumunsku, kde byl patrný také vůbec největší nárůst. Následuje Portugalsko a Estonsko, kde je ohrožena téměř každá třetí osoba samostatně výdělečně činná.

Redakčně upravená tisková zpráva Moore Czech Republic

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme