Podniky tápou, co by pro ně znamenal stav nouze v plynárenství

Více než tři pětiny firem nemají dostatek informací, co by pro ně znamenalo, kdyby stát vyhlásil stav nouze v plynárenství a začal regulovat spotřebu plynu podle příslušné vyhlášky.

Ukázalo to šetření Hospodářské komory ČR (HK ČR). Jako první by se přitom dodávky plynu omezovaly či vypínaly právě firmám.

Ilustrační fotografie

HK ČR doporučuje vládě a ministerstvu průmyslu a obchodu, aby co nejdříve odstranily informační deficit o regulačních stupních a nouzovém stavu v plynárenství.

Firmy: Vypnutí plynu ohrožuje naši budoucnost

Zástupci firem, které dostatek informací mají, se zase domnívají, že pro ně přerušení dodávek znamená ekonomickou hrozbu ohrožující jejich další působení.

V případě krize může stát vyhlásit regulaci dodávek plynu podle vyhlášky o stavu nouze v plynárenství. Ta přesně stanovuje šest kategorií odběratelů a deset odběrových stupňů, tedy míry omezení podle vážnosti situace. V 1. až 5. stupni musí odběratelé omezovat odběr energií, v 6. až 10. mohou být od plynu postupně odstřiženi.

Vyhláška vzhledem k riziku, že by došlo k omezení či zastavení dodávky plynu z Ruska do EU, bude novelizována, upozorňuje Komora. Do zkráceného meziresortního připomínkového řízení ji na počátku července poslalo ministerstvo průmyslu a obchodu. O úpravy návrhu vyhlášky usiluje i Hospodářská komora, která posílá vládě připomínky své více než šestnáctitisícové členské základny.

Bez plynu se neobejdeme, tvrdí v průzkumu dvě pětiny firem

Skutečnost, že většina respondentů nemá dostatečné informace o tom, do kterého regulačního stupně spadá jejich podnikání, může být podle analytiků Hospodářské komory dána tím, že v novodobé historii ČR nedošlo k omezení odběru plynu v případě předcházení stavu nouze nebo stavu nouze s výjimkou lokálního omezení při povodních.

Škody neumíme vyčíslit

Ze šetření, které Hospodářská komora v těchto dnech provedla mezi svými členy, vyplynulo, že kvůli nedostatečné informovanosti podniky nedokážou vyčíslit ani škody, které by jim způsobilo úplné odstavení plynu.

„Úplné odstavení od dodávek plynu přitom představuje velkou ekonomickou hrozbu. Téměř tři čtvrtiny firem totiž využívají zemní plyn k vytápění firemních prostor, nejvíce v maloobchodě, cestovním ruchu a restauračních službách. Významná část podniků jej ale používá také k výrobě produktů a služeb, což se týká zejména těch firem, které působí v restauračních službách a ve zpracovatelském průmyslu,“ popisuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

„Případné úplné odstavení plynu by se fatálně dotklo více než čtvrtiny firem. Dopady takového scénáře by byly spojené nejen s finanční a hmotnou škodou, ale i s nenávratným poškozením technologie výroby a provozu,“ doplňuje Dlouhý.

Při nedostatku plynu bude možné ponechat v provozu uhelné elektrárny

Řada těchto společností by podle něj musela investovat do znovupořízení části technologie výrobního procesu, která by rychlým odstavením od dodávek plynu byla poškozena, ale většině z takto poškozených firem by podle Dlouhého hrozilo ukončení podnikání.

Zastavení dodávek by stálo miliony až stamiliony

Podniky odhadují výši potenciálních škod omezení či zastavení dodávek plynu od miliónů po stamilióny korun. Často i při nejlepší vůli nebudou schopny zabránit negativním důsledkům odstavení.

Třetina firem totiž uvedla, že by vůbec nedokázaly zabránit citelným ztrátám spojeným s odstavením dodávek plynu, i kdyby byly o chystaném odstavení informovány s velkým předstihem.

„Je si třeba uvědomit, že odstavení dodávek nepředstavuje hrozbu jen pro přímé odběratele plynu, ale vytváří i nepřímé riziko pro obchodní partnery a zákazníky,“ dodává Dlouhý.

Stav nouze pro celé území státu vyhlašuje provozovatel přenosové soustavy v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení. Provádí se omezení dodávek plynu v určitém pořadí: nejprve se vyhlašují odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, pro přerušení dodávky plynu a havarijní odběrový stupeň, jímž se přerušuje dodávka plynu všem zákazníkům.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika | Průmysl

Doporučujeme