Podpora akcelerace firem v Plzeňském kraji

BIC Plzeň, partner sítě Enterprise Europe Network, koncem dubna uspořádal webinář zaměřený na představení aktuálního programu podpory regionálních malých a středních podniků s potenciálem dalšího rozvoje a expanze.

Účastníci webináře se seznámili s podmínkami a zaměřením programu PLATINN, které představil konzultant Martin Holubec. Princip programu spočívá v identifikaci „problémových oblastí“, které podniku brání v další expanzi.

Ilustrační fotografie

Pro vypracování řešení k odstranění definovaných překážek je podniku ze sdílené databáze vybrán expert s vlastní bohatou zkušeností s danou problematikou. Dochází tak k propojování managementu firmy s růstovým potenciálem (obvykle spojeným s ambicí pro vstup na nové zahraniční trhy, rozšířením portfolia výrobků, využitím výsledků výzkumu a vývoje pro nový produkt, potřebou nového obchodního modelu apod.) s odborníkem, který je svou zkušeností, profilem a znalostí schopen firmě poskytnout asistenci při procesu akcelerace.

Cenné informace z pohledu zapojené firmy poskytl Pavel Slováček, výkonný ředitel společnosti PRVNÍ CHODSKÁ TESARIO s.r.o., která program PLATINN v rámci pilotního testování využila pro hledání řešení pro zvýšení ekonomické výkonnosti.

„Expert do našich problémů vnesl nadhled a přivedl nás na moře zajímavých podnětů, na první pohled možná zbytečných detailů, ale jak se později ukázalo, velmi užitečných. Těch je na začátku velká spousta a je třeba je společně vytřídit a začít realizovat, aby nezůstalo jen u myšlenek,“ sdělil Pavel Slováček. Zároveň přiznal, že firma to musí odpracovat.

Vyhlášení programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2023

Informace ze strany firmy vhodně doplnil o své poznatky expert Pavel Friedrich, který s podnikem diskutuje řešení pro odstranění „slabých míst“ se zaměřením zejm. na oblast obchodních procesů podniku.

„Zaměřili jsme se i na mentoring typu learning by doing a poskytuji firmě podporu v krátkých hodinových blocích, kde se věnujeme plnění opatření z minulosti, popisu nových informací a výzev a výměně praktických zkušeností včetně akčního plánu,“ dodává Pavel Friedrich.

Zajímavé byly též vstupy Pavla Duchka, konzultanta zodpovědného za zpracování úvodní analýzy problémových oblastí u jmenované společnosti. Cílem bylo zvýšit hospodářský výsledek. „Identifikovali jsme v rámci analýzy hlavní systémová omezení a dále hlavní směry, které skýtají největší příležitosti pro zvýšení finančního výkonu, a tedy i naplnění cíle, který byl stanoven mateřskou společností, resp. jejím managementem,“ uvedl Pavel Duchek.

Program byl v předchozích dvou letech v regionu úspěšně odpilotován.

Ilustrační fotografie

Samotnou analýzu problémových oblastí bezplatně zajišťuje BIC Plzeň pro firmy z Plzeňského, Jihočeského nebo Karlovarského kraje v rámci činností Enterprise Europe Network. Díky podpoře z Plzeňského kraje mohou následně malé a střední firmy se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji zdarma využít až 40 hodin konzultací s expertem.

Ve vzájemné spolupráci s managementem podniku, konzultantem BIC Plzeň a expertem je navrženo konkrétní opatření. Typickými problémovými oblastmi jsou: obchod, podnikové procesy, financování, mezinárodní spolupráce. Typická řešení realizovaná díky spolupráci s expertem pak představují např. stanovení obchodní strategie pro zahraniční trhy, vyhledání strategického partnera, definice nových podnikových procesů a zvýšení efektivity, nástupnictví apod.

Náklady na experta jsou 100% dotované v režimu de minimis. Spolupráce firmy a experta v praxi mnohdy pokračuje i po vyčerpání dotovaných služeb. Máte-li o program PLATINN nebo analýzu problémových oblastí zájem, neváhejte kontaktovat konzultanta Martina Holubce, holubec@bic.cz.

Doporučujeme