Pospěšte si. O kompenzační bonus lze žádat do 7. srpna

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých „eseróček“ mohou požádat o kompenzační bonus za druhé bonusové období nejpozději do 60 dnů po jeho skončení – tedy dva měsíce po 8. červnu. Během druhého srpnového týdne tak mají podnikatelé poslední šanci.

Lhůta pro podání žádosti týkající se uplatnění nároku na kompenzační bonus za druhé bonusové období (tj. za dny od 1. května do 8. června 2020) uplyne v pátek 7. srpna. Po tomto datu uplatnění nároku za dané období již nebude možné. Výše bonusu činí maximálně 500 korun za každý den zmíněného období.

Finanční správa k 3. srpnu zpracovala od osob samotně výdělečně činných celkem 916 917 žádostí a vyplatila živnostníkům už více než 20 miliard korun. Od společníků malých společností s ručením omezeným zpracovala 79 300 žádostí a vyplatila jim přes 1,5 miliardy. Obě skupiny žadatelů posílaly žádosti na berňák nejčastěji prostřednictvím e-mailu. 

Ne všichni mají nárok

„Pomoc je namířena pro aktivní společníky v čele malých eseróček, nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou,“ upřesňuje ministryně financí Alena Schillerová.

Žadatel z řad společníků i živnostníků nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou) a nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus.

Kromě osob samostatně výdělečně činných a společníků malých s. r. o. mohou od července zpětně o kompenzační bonus žádat takzvaní dohodáři – tedy lidé vykonávající práci na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda) a jejich činnost byla omezena z důvodu ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Další podmínkou nároku na bonus je to, že daný člověk pracoval alespoň čtyři ze šesti měsíců před vypuknutím epidemie (tedy od 1. října 2019 do března 2020)

Kde mohou podnikatelé postižení restrikcemi kvůli covid-19 hledat pomoc?

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme