Přihlášky do Národních cen ČR mohou organizace podávat do 17. července

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Rada kvality České republiky vyhlásily tradiční Národní ceny ČR. Příjem přihlášek byl prodloužen do 17. července 2022.

Přihlášky je tedy možné podávat do poloviny července (v případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání až do letošního 15. srpna) na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz.

Ilustrační fotografie

V pořadí už 22. ročník Národních cen ČR umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v několika kategoriiích a programech.

Národní ceny kvality České republiky v programech EXCELENCE, START a CAF:

  • kategorie programu EXCELENCE: Veřejný sektor; Soukromý sektor (výroba a služby); Vzdělávání, věda a výzkum.
  • kategorie programu START: Veřejný sektor, Soukromý sektor.
  • kategorie programu CAF: Veřejný sektor.
  • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (Národní cena České republiky za CSR a udržitelnost): Veřejný sektor; Soukromý sektor (výroba a služby); Vzdělávání, věda a výzkum.
  • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání

Ocenění se stala nedílnou součástí Národního programu kvality. Významně pomáhají naplňovat filozofii a systémový přístup nejen ke kvalitě, ale také ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Národní cena kvality České republiky, program EXCELENCE 

Cena je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM, které využívá kritéria a dílčí kritéria nového Modelu EFQM z roku 2020.

Nový Model EFQM se přeměnil ze sebehodnotícího nástroje poskytujícího návod na rozvoj kultury zlepšování a inovací na nástroj nabízející nezbytný rámec a metodiku, která pomáhá při změnách a transformaci, kterým jednotlivci a organizace každý den čelí. Model pomáhá organizaci dosáhnout úspěchu díky změření pozice, na které se nachází na cestě k vytváření udržitelné hodnoty.

V Národní ceně kvality ČR, program EXCELENCE může soutěžit jakákoliv organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti. Tento program je určen zejména pro společnosti s „nejvyšší úrovní vyspělosti“.

Národní ceny ČR už mají vítěze nejen v oblasti kvality

Národní cena kvality České republiky, program START 

Cenaje rovněž harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM které využívá kritéria nového Modelu EFQM z roku 2020.

V tomto programu může opět soutěžit jakákoliv organizace bez ohledu na velikost, sektor nebo úroveň výkonnosti. Program START je doporučený pro společnosti účastnící se podobného hodnocení poprvé. Většinou slouží k přípravě organizace před vstupem do programu EXCELENCE.

Národní cena kvality České republiky, program CAF 

CAF je mezinárodním rámcem pro hodnocení vyvinutý Evropským institutem pro veřejnou správu (EIPA) pro řízení kvality ve veřejném sektoru. Program slouží pro podporu veřejného sektoru s důrazem na prospěch všech zainteresovaných stran, zejména občanů. Společný hodnotící rámec CAF vychází z Modelu excelence 2013.

Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 

Cena je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact.

Organizace soutěžící v NC ČR za CSR získávají objektivní pohled na to, jak naplňují témata společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje i na rozsah plnění svých závazků (zohledňovat při svém rozhodování potřeby zainteresovaných stran). Jedná se vlastně o hodnocení odpovědnosti organizace za veškeré (ekonomické, ekologické i sociální) dopady její činnosti na společnost.

Účastník NC ČR za CSR a udržitelnost získá kromě diplomu i mezinárodní certifikát vydaný EFQM (Committed to Sustainability).

Šestice rodinných firem získala Národní cenu ČR za kvalitu v rodinném podnikání

Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání 

Ocenění si klade za cíl poskytnout rodinným firmám zpětnou vazbu pomocí jejich posouzení v oblasti manažerských, ekonomických a administrativně-právních aktivit. Zpětnou vazbu jim poskytne hodnocení nezávislou stranou.

Rodinné podniky účastí v soutěži získají objektivní pohled na úroveň svého podnikání v uvedených oblastech dle schématu hodnocení vyvinutého v České republice na základě usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě.

Specifikem ceny je zaměření se na interakci rodiny a podnikání, interakci mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem byznysu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy. Cena je určená pouze pro rodinné firmy soukromého sektoru, které ale samozřejmě mohou soutěžit v kategorii Soukromý sektor (výroba a služby) ostatních NC ČR.

Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Rada kvality České republiky však může stanovit omezený počet účastníků.

Informační leták k Národním cenám ČR pro rok 2022

Podrobné informace o vyhlášených Národních cenách České republiky pro rok 2022, včetně přihlášek, harmonogramů, statutů a dalších dokumentů naleznete níže:

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme