Šestice rodinných firem získala Národní cenu ČR za kvalitu v rodinném podnikání

Šestici rodinných firem ocenila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Radou kvality ČR Národní cenou ČR za kvalitu v rodinném podnikání.

Soutěž probíhala od července do října 2021, její součástí bylo i hodnocení na místě přímo u TOP 6 rodinných firem s nejlepším průměrným hodnocením. Závěrečné pořadí pak zvolila porota v listopadu 2021.

Ilustrační fotografie

Do 2. ročníku se přihlásilo 53 firem, hodnoceno bylo 43 z nich. Hlavním cílem odborné poroty bylo posoudit kvalitu řízení rodinných firem z různých úhlů pohledu. Vyhlášení vítězů bylo původně plánováno na 24. listopadu 2021, avšak kvůli koronavirovým opatřením bylo odloženo na jaro 2022. Ve druhém ročníku byla výjimečně udělena dvě třetí místa.

Podle vedoucí hodnotitelského týmu, docentky Naděždy Petrů z Vysoké školy finanční a správní, je kvalita rodinného podnikání postavena na vyhodnocení komplexity rodiny, komplexity rodinného podnikání a současně odpovídající struktuře správy majetku, která tuto komplexitu zvládá účinně řídit. Parametry jsou nastaveny specificky pro obchodní korporace a rodinné živnosti.

„Komisi velmi těší poznání, že firmy, které se přihlásily do obou ročníků hodnocení, v tom druhém vykázaly realizaci doporučení a celkové zlepšení,“ říká Naděžda Petrů. Jelikož ale neexistuje zkušenost s mezigeneračním předáváním majetku, čelí podle ní většina českých rodinných firem výzvám, které plynou z řízení vztahu rodiny ke svému podnikání.

Do Registru rodinných firem se zapsalo už tisíc podniků, mají výhody

„Tak, aby mohlo v další generaci úspěšně fungovat nejenom podnikání, ale i rodina, která se na něm podílí. Rodinní příslušníci podnikajících rodin čelí nepříznivým vlivům podnikatelského prostředí, ale ty zvládají díky své flexibilitě, semknutosti, pracovitosti až zarputilosti, poctivosti, odpovědnosti. Pro budoucí úspěch by se měli věnovat i oblasti family business governace a stanovení pravidel pro předcházení mezigeneračním konfliktům,“ doporučuje Petrů.

„Univerzitní platforma AMSP ČR pro rodinné podnikání již druhým rokem hodnotila řízení rodinných firem. Byla to práce nelehká a mravenčí. Firmy si uvědomují, že komunikace je klíčová pro fungování rodiny i firmy. Složité období koronavirové krize prověřilo manažerské schopnosti, finanční stabilitu i semknutost rodinných firem v nelehkých dobách. Účastí v soutěži získaly všechny rodinné firmy nezávislý pohled na své řízení a výkonnost včetně doporučení, kde by se mohly ještě zlepšit. Velmi si vážíme toho, že můžeme kvalitu rodinných firem nejen měřit, ale rovněž zviditelňovat v rámci Rady kvality ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Jsem hrdý, že můžeme představit ty nejlepší,“ říká člen představenstva AMSP ČR, garant projektu Rodinná firma a jednatel rodinné společnosti Beznoska s.r.o. Petr Milata.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu zavedlo v roce 2020 definici rodinných obchodních korporací a rodinných živností. V současné době již máme zaregistrováno 1000 rodinných firem v oficiální databázi rodinných podniků. Samozřejmě jsme nechtěli zůstat jen u definic, a proto jsme připravili speciální opatření pro tento segment podnikatelů a Národní ceny patří k těm nejdůležitějším. Rodinné firmy tak dostávají cennou zpětnou vazbu na své podnikání od expertů a mohou tedy kvalitu procesů a produktů či služeb dále posouvat,“ zdůrazňuje Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí MPO.

Vítězové Equa bank Rodinná firma roku 2021 byli vyhlášeni

Posláním Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání, kterou koordinuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a AMSP ČR, je zviditelnit úspěšnost českých rodinných podniků, ocenit kvalitu managementu v oblasti manažerských, ekonomicko-finančních a administrativně-psychologicko-právních aktivit. Každý z účastníků získal motivační zpětnou vazbu a hodnocení nezávislé poroty složené ze zástupců AMSP ČR a její univerzitní platformy pro family business.

Kromě hodnocení silných stránek a konkurenceschopnosti zúčastněných firem je cílem i navrhnout oblasti, ve kterých by bylo vhodné rodinné podnikání podpořit.  Dlouhodobým záměrem AMSP ČR pak je zdůraznit hodnotu rodinného podnikání pro českou ekonomiku, zviditelnit úspěšné české rodinné firmy, vytipovat směry vzdělávání a profesionalizace rodinného managementu.

Hlavní přínos pro účastníky soutěže lze spatřovat v možnosti otestovat si reálnou a aktuální kvalitu managementu svého podnikání na základě standardní metodiky hodnocení kvality a vitality rodinného podnikání vytvořené univerzitní platformou. Všichni soutěžící bez ohledu na umístění získali výsledek hodnocení kvality rodinného podnikání včetně celkového skóre a stupně dosažené kvality ve třech oblastech, zpracované odborníky z Vysoké školy ekonomické v Praze, Vysoké školy finanční a správní, a.s. a Technické univerzity v Liberci.

Hodnocení „bylo ušito přesně na míru“ konkrétní firmě včetně doporučení dalšího postupu. Soutěžící rovněž získali možnost setkávat se pod patronací AMSP ČR u kulatých stolů či setkání nástupníků nad aktuálními tématy souvisejícími nejen s generační výměnou. Zároveň mají unikátní příležitost k výměně a získávání vzájemných kontaktů, nebo nabídku bezplatných konzultací s odborníky.

Konečné umístění TOP 6

  1. PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.
  2. ATELIÉRY BÁRTA s.r.o.
  3. Milan Škoda – FOTOpřečtete o firmě více v článku na BusinessInfo.cz
  4. BENEŠ a LÁT a.s.
  5. ICOM transport a.s.
  6. Centrin CZ s.r.o.

Při předávání cen firmám oceněným ve 2. ročníku byl zároveň vyhlášen další, již 3. ročník soutěže. Rodinné firmy se do něj budou moci hlásit až do 15. srpna 2022. Více informací najdou zájemci na projektovém webu AMSP ČR pro rodinné firmy www.rodinnafirma.net.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme