Průzkum: 77 procent českých andělských investorů loni investovalo, pandemii navzdory

Většina českých andělských investorů loni uskutečnila alespoň jednu investici do startupů v rané fázi vývoje, a to nejčastěji v rozmezí 260 tisíc až 1,3 milionu korun. Vyplývá to z průzkumu české investiční skupiny DEPO Ventures, která buduje unikátní syndikát andělských investorů u nás i po celém světě.

  • Nadpoloviční většina se zajímá o finanční technologie (fintech) a ze 60 % investují především lokálně.
  • Současně 70 % všech dotázaných preferuje investování v syndikátech.

Průzkum byl proveden začátkem roku 2021 na stovce respondentů z řad českých investorů prostřednictvím online dotazníku. Cílem bylo poodhalit současný stav na trhu, potažmo umožnit vylepšení jeho konkrétních nedostatků do budoucna.

„Výsledky přinesly řadu zajímavých zjištění. Příjemným překvapením pro nás například bylo, že se 77 % andělských investorů rozhodlo v roce 2020 investovat navzdory pandemické situaci. To je velmi pozitivní informace, která poukazuje na to, že chuť investovat u nás v Česku stále existuje, i v takto nestabilní době,“ míní Petr Šíma, zakladatel a CEO DEPO Ventures. Šíma je zároveň prvním Čechem, který se stal členem představenstva Evropské asociace andělských investorů (EBAN).

Průzkum dále odhalil, že více než polovina dotázaných investorů už někdy ze startupu exitovala (jejich podíl byl odkoupen). Pouze 8 % z nich svou investici nikdy nezhodnotilo. Čeští „andělé“ také ze 60 % investují lokálně, tedy do startupů z České republiky, dále pak do projektů ze střední a východní Evropy, nicméně přes 30 % investorů uvedlo, že lokalita startupu vůbec nerozhoduje. Nadpoloviční většina dotázaných se zajímá o finanční technologie (fintech). Dále pak nejčastěji o online nakupování a marketing a technologie v oblasti vzdělávání, zdraví, průmyslu. Dále to je rozšířená realita, internet věcí (IoT), blockchain nebo analytika a big data.

Pandemie překreslila mapu investic do startupů v Česku

„Investice do technologických firem vnímáme jako zásadní pro zdravé fungování ekonomiky. Andělští investoři často představují jediný způsob, jak mohou tyto firmy do svých začátků sehnat potřebné prostředky. Proto je pro nás velmi důležité mapovat trendy v jejich chování. Se získanými daty je pak daleko jednodušší předvídat budoucí vývoj, případně odhalit nedostatky na trhu a na ně se v naší činnosti zaměřit,“ vysvětluje důvody provedení průzkumu Šíma.

Syndikaci preferuje většina dotázaných

Necelých 70 % českých andělských investorů pak investuje v syndikátech nebo je preferuje. Přesto stále existuje čtvrtina respondentů, kteří v syndikátech zásadně neinvestují.

„Ačkoliv andělské investování je ze své podstaty spíše individuální záležitostí, což potvrzují také data z průzkumu, je velice rizikové a vhodné pouze pro zkušené andělské investory. Oproti tomu fondy a syndikace jsou populární způsob sdružování a spolupráce těchto jednotlivců nabízí mnoho výhod. Jedny z hlavních jsou diverzifikace portfolia při nižším potřebném kapitálu a také nižší časová náročnost,“ komentuje Šíma.

„Z praxe víme, že i ostřílený investor-individualista rád spojí své síly s dalšími investory, když je například minimální výše investice příliš vysoká, protože zakladatel nechce příliš tříštit podíl. Pak dává syndikace smysl i pro zaryté vlky samotáře. Pro individuální investory i pro lidi upřednostňující syndikace je vhodná naše síť DEPO Angels,“ dodává Šímův kolega z DEPO Ventures Michal Ciffra.

„Výhody syndikace vnímám v rozložení rizika, v akumulaci větší částky investice, než by byli schopni individuální investoři pokrýt. A pak také ve větším know-how, které do firmy s více investory přichází. Nevýhodou může naopak být složitější CAPtable, kde více investorů může zatěžovat foundery různými požadavky a složitějším rozhodováním, což může být problematicky vnímáno v dalších investičních kolech,“ říká andělský investor a zakladatel společnosti Vivantis Martin Rozhoň.

S Martinem Rozhoněm o startupech, investicích a jeho životním příběhu

„ČR se dlouhodobě pohybuje hluboce pod hranicí jiných států v Evropě co se týče jak počtu andělských investorů, tak investic a jejich výše. Sdílení know-how, investičních příležitostí a budování povědomí o tom, jak andělské investování funguje, je jedním ze základních stavebních kamenů pro nastartování tohoto segmentu u nás. Dalším krokem podle zjištěných doporučení je tzv. systém sebecertifikace pro andělské investory. Následným krokem pak v dlouhodobém horizontu mohou být určitá daňová zvýhodnění, ale nejdříve musí takový trh realizovat určitý objem investic,“ říká ředitelka divize startupů a inovativních MSP agentury CzechInvest Markéta Přenosilová.

Špatnou zkušenost má až 70 % dotázaných

70 % dotázaných investorů v dotazníku přiznalo nějakou špatnou zkušenost. Nejčastější a obecně nejběžnější problém, se kterým se investoři potýkají, je neúspěch startupu. Hned za tímto důvodem investoři uvedli špatné vztahy se zakladateli. „To je bohužel přirozené a úzce spojené s rizikovým kapitálem,“ míní Šíma. Jednotky investorů pak uvedly špatnou zkušenost při investování na dálku, kterému se musely v době pandemie přizpůsobit.

„Eliminovat špatné zkušenosti je samozřejmě možné, ideálně už v začátcích investorské dráhy. Pro začínající investory je atraktivní získat první zkušenosti právě v našem andělském fondu. Tam se mohou spoustu věcí naučit jednoduše tím, že nám vidí pod pokličku a jsou do dílčích procesů zapojeni. S tím se pak mohou lépe stát úspěšnými individuálními investory,“ uzavírá Ciffra.

Redakčně upravená tisková zpráva DEPO Ventures

 

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme