Průzkum: Češi chtějí zpět do první ekonomické ligy! Spoléhají na firmy a efektivní stát

Devět z deseti Čechů chce, abychom patřili mezi světovou průmyslovou a technologickou špičku, vyplynulo z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos. Podle Iniciativy Druhé transformace ekonomiky, zástupců byznysového, akademického i neziskového sektoru, je v Česku nutné urychleně nastartovat druhou ekonomickou transformaci, která naváže na tu, jež začala po roce 1989.

Až 60 % respondentů uvedlo, že hlavním „motorem“ procesu by měl být stát. Přes 92 % Čechů by si zároveň přálo, aby naše země patřila mezi celosvětově nejrozvinutější, podobně jako tomu bylo za první republiky.

Ilustrační fotografie

Fenomén první republiky, kdy ČR patřila mezi světovou výrobní a technologickou špičku, si uvědomuje téměř každý. Polovina populace si ovšem zároveň myslí, že české firmy nejdou správným směrem k vyspělým ekonomikám. Skeptičtější jsou především lidé v kategorii 45–65 let.

„Průzkum potvrzuje, že v kontextu aktuálního vývoje se Češi ocitají v situaci, která je pro ně obtížně čitelná. Na jedné straně vidí české firmy, které se prosazují v zahraničí. Na straně druhé vnímají nedostatek inovací i vládní podpory v určitých sektorech,“ komentuje Martin Vohánka signatář Výzvy k 2. ekonomické transformaci.

Viceprezident pro hospodářskou politiku a export Svazu průmyslu a dopravy ČR, signatář Výzvy, Radek Špicar dodává: “Je dobře, že potřebu transformace české ekonomiky vnímá jako důležitou prioritu i česká veřejnost. Slibuji si od toho větší chuť politiků k ní aktivně přispět.”

Právě nespokojenost se současnou situací by mohla být vhodným katalyzátorem změny – a především inovací. Dle dat z průzkumu by ostatně devět Čechů z deseti (93 %) chtělo, aby Česko opět patřilo k nejrozvinutějším zemím světa s vysokým respektem k přírodě. Největší podporu má myšlenka mezi mladými.

Čas na transformaci – nechceme být montovnou

Podle cílů Druhé transformace by důležité změny měly ovlivnit především orientaci tuzemského průmyslu. „Významným rysem tuzemské ekonomiky je její silné zaměření na subdodavatelský sektor s nízkou cenou práce. Do budoucna bychom se ale měli soustředit na vznik firem, které v Česku vyrábějí finální výrobky s vysokou přidanou hodnotou – a které také vyvíjejí nové technologie,“ vysvětluje Martin Wichterle, signatář Výzvy.

Podobný názor přitom sdílí i drtivá většina populace. Pro 93 % Čechů je podle průzkumu rozhodně či spíše důležité, aby v České republice vznikaly moderní společnosti, které budou dělat dobré jméno ČR v zahraničí. Druhou transformaci ekonomiky by podle dotazovaných měl pohánět kupředu především stát – respektive jeho politická reprezentace. Pro možnost se vyslovilo 60 % respondentů. Další pětina z nich – především lidé s vysokoškolským vzděláním – by ale preferovala, kdyby byl motorem transformace soukromý sektor.

Moderní technologie a nové trendy táhnou firmy vzhůru

„Stát pokrývá velkou šíři agend a některé nejsou dostatečně prioritizovány. Pokud chce Česká republika vytvářet hodnoty srovnatelné s nejvyspělejšími zeměmi světa, musíme začít transformovat společně. Soukromý sektor už začal, ale není v jeho silách celý proces dokončit sám. Zde je velká role Svazu dopravy a průmyslu, či Bankovní asociace, které jsou mostem mezi těmito světy. Konkrétní pomoc vidím například v rovině legislativní, či doporučeních pro stát, co jsou priority a jak je realizovat,“ dodává k tomu Tomáš Salomon, signatář Výzvy.

Podpora expertních organizací je nezbytná

Svaz průmyslu a dopravy ČR aktuálně pracuje na modelu finanční podpory českého exportu tak, aby byl na takové úrovni, že bude moci konkurovat Německu, či Francii. Další prioritou Svazu je zrychlení imigrační politiky. „Do České republiky chceme přilákat zkušenou zahraniční pracovní sílu a know-how, které podpoří transformační proces a pomohou jej urychlit,“ dodává Radek Špicar.

Redakčně upravená tisková zpráva Iniciativy Druhé transformace ekonomiky

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme