SP ČR, HK ČR, KZPS: Program Antivirus by měl být pro všechny firmy. Podniky nesmí být diskriminovány kvůli velikosti

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR jsou přesvědčeni, že program Antivirus by měl být pro firmy dostupný po celou dobu současné situace i potenciální následné ekonomické recese. Mimo to, je to nástroj, který by měl mít stát k dispozici i v budoucnu pro řešení ekonomických problémů s cílem podpořit ekonomiku firem a udržet zaměstnanost. 

Z výsledků průzkumu, který v polovině května udělal Svaz průmyslu a dopravy ČR, vyplývá, že ekonomická situace českých firem se kvůli koronavirové krizi výrazně zhoršuje.

Podniky přicházejí o stále více zakázek a častěji se potýkají se špatnou platební morálkou svých odběratelů. Zatímco na začátku dubna hlásilo 43,5 procenta firem, že se v příštích dvou měsících bude potýkat s propadem zakázek o více než 20 procent, v květnu už se s takovým propadem potýká na 70 procent podniků. Přitom roste podíl firem, kterým objem zakázek meziročně klesá o více než 40 procent. V dubnu jich bylo 23 procent, v květnu jich takto velký propad hlásilo 48 procent.

Mezi hlavní nástroje, které firmy v současné situaci oceňují, a i oficiální čísla o kladně vyřízených žádostech a podpořených pracovních místech to dokazují, patří program Antivirus. Květnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že jeho význam postupně roste. Jestliže za březen o podporu z programu Antivirus žádalo 46 % z dotázaných firem, za duben a květen už plánuje o podporu požádat 55 % firem a jeho prodloužení do konce srpna by kvůli horšící se hospodářské situaci uvítalo 71 % firem. Z výsledků průzkumu je také patrné, že program Antivirus prokazatelně pomáhá firmám udržet si klíčové pracovníky, pro které nemají přechodně dostatek práce a budou je potřebovat pro rozjezd po skončení krize.

Také z poslední analýzy Hospodářské komory na základě šetření mezi jejími členy vyplynulo, že firmy k udržení zaměstnanosti budou potřebovat hlavně prodloužit a rozšířit program Antivirus s tím, že problémy podniků by výrazně zmírnilo, pokud by jim vláda dočasně zrušila placení povinných plateb pojistného podobně jako u OSVČ.

Dočasné zrušení placení pojistných odvodů by přitom podle této analýzy pomohlo dvěma třetinám všech podniků ustát současnou krizi. Podnikatelé přitom už dříve uvedli, že vládou navržené pouhé posunutí plateb pojistného na podzim, navíc i nadále penalizované úrokem, je jen odkládáním problému.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová nicméně má v pondělí navrhnout vládě nový režim C programu Antivirus, jehož podstatou je tříměsíční zrušení sociálních odvodů za zaměstnavatele jen velmi úzkému okruhu těch nejmenších podniků – a to do 50 zaměstnanců. Nárok na tuto kompenzaci vládou zavedených kroků proti šíření koronaviru má být omezen i tím, že se bude týkat firem, které udržely 90procentní zaměstnanost a 90procentní objem mezd ve srovnání s letošním březnem. Kvůli těmto podmínkám ale nedosáhnou na pomoc všechny podniky, které ji reálně potřebují. Tato podpora se tak kvůli špatně nastaveným parametrům bude míjet s účinkem.

Proto společně navrhujeme následující:

  1. Prodloužit režim Antivirus B minimálně do konce srpna a komplementárně k němu spustit režim C (a to po celou dobu).
  2. Umožnit firmám (bez ohledu na velikost), aby si dle situace mohly vybrat mezi režimy B a C.
  3. Upravit režim C tak, aby reagoval i na problémy firem, které se dostanou do problémů v následné recesi (tedy propad výnosů až např. ve 3. kvartálu).
  4. Posunout strop výplat na 1,6násobek průměrné mzdy – nediskriminovat firmy, které dlouhodobě platí vyšší odvody a daně.

Vyzýváme vládu ČR, aby se našimi návrhy zabývala. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem umožníme ekonomice rychlou rekonvalescenci, která se následně projeví i ve výběru daní.

Společné prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme