SP ČR usiluje o lepší regulaci umělé inteligence i evropských cloudových služeb

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě upozorňuje na negativní dopady navrhované evropské legislativy AI Act. Ta by mohla zásadně omezovat zavádění a využívání umělé inteligence.

Klíčovou překážkou je hlavně návrh klasifikace vysoce rizikových systémů a začlenění tzv. General Purpose AI systémů do působnosti nařízení. Otevřeným dopisem, který podpořila i většina akademických pracovišť zabývajících se umělou inteligencí, Svaz průmyslu apeloval na vládu, aby této regulaci a jejím dopadům věnovala více pozornosti.

Ilustrační fotografie

České obavy o současné směřování regulace umělé inteligence sdílí i zástupci byznysu napříč Evropou. Vnímají hrozbu, že nová pravidla nastaví značné překážky pro rozvoj systémů umělé inteligence v Evropě.

V roce 2023 bude Svaz průmyslu a dopravy pokračovat ve vyjednávání a věří, že se pod švédským předsednictvím podaří v rámci trialogů vyjednat finální znění regulace, které nebude z pohledu nejen českých, ale i evropských výzkumníků, vývojářů a firem takto problematické.

Mechanismus pro prověřování dodavatelů

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) navrhuje v rámci nového zákona prověřovat dodavatele informačních a komunikačních technologií. Cílem je odhalit nedůvěryhodné dodavatele technologických prvků do tzv. strategické infrastruktury České republiky.

SP ČR: Digitální ekonomika je základ evropského růstu

Nezbytným předpokladem pro fungování tohoto mechanismu bude úzká spolupráce se zástupci soukromého sektoru, na které tato regulace dopadne, což se týká hlavně energetiky a telekomunikací.

Svaz průmyslu v této oblasti s NÚKIB intenzivně spolupracuje a je jedním z hlavních partnerů během vyjednávání, aby bylo zajištěno, že výsledná podoba mechanismu nenaruší podnikání a zároveň zaručí bezpečnost České republiky.

Evropský cloud

Veřejné správě hrozí zákaz využívat cloudové služby poskytované společnostmi, které nesídlí na území EU nebo je nevlastní subjekty sídlící na území EU. Dopad to bude mít pravděpodobně i na soukromý sektor.

Tento přístup je součástí zatím neoficiálního návrhu evropského certifikačního schématu cloudových služeb (European Cloud Certification Scheme, EUCS), který připravuje Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací společně s Evropskou komisí.

Ilustrační fotografie

Svaz průmyslu dlouhodobě upozorňuje, že takový přístup by znemožnil využívat cloudové služby poskytovatelů z USA a dalších zemí. Došlo by tak k technologické izolaci EU s negativními dopady na hospodářský růst, zdražení služeb i transatlantickou spolupráci. Svaz průmyslu bude proto i nadále prosazovat kompromisní řešení, které bude bezpečné a zároveň umožní evropským zákazníkům využívat inovativní služby.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2023). Autorka: Kateřina Kalužová, manažerka pro digitální ekonomiku.

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme