Startuje soutěž CzechInvestu Inspirativní region

Máte ve vaší obci zajímavý projekt, který je spojený s podporou podnikání nebo s rozvojem podnikatelského prostředí? Jste otevřeni spolupráci s firmami a podnikateli? Chtěli byste svými projekty inspirovat ostatní? Představte své výsledky v soutěži Inspirativní region!

Do soutěže agentury CzechInvest se mohou přihlásit obce a města všech velikostí, které v soutěžním období (2019–2020) zrealizovaly projekt zaměřený na podporu místního podnikatelského prostředí. Vítěz soutěže bude vyhlášen na začátku prosince 2021.

„Mapování a podpora podnikatelského prostředí v regionech patří mezi klíčové činnosti CzechInvestu. Pokud jste například otevřeli podnikatelské centrum, uspořádali kurzy podnikání pro místní obyvatele, vybudovali průmyslovou zónu nebo zrevitalizovali brownfield, přihlaste se do soutěže! Sdílením dobré praxe se můžeme vzájemně inspirovat,“ říká o soutěži generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.  

Hodnocení přihlášených projektů probíhá ve dvou kolech. V prvním kole zasedne porota složená ze zástupců agentury CzechInvest, kteří se profesně věnují rozvoji podnikatelského prostředí v obcích a městech. Zástupci poroty pak dle stanovených kritérií vyberou pět finálových projektů. Ve druhém kole představí postupující osobně či online svůj soutěžní projekt před porotou složenou ze zástupců agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR a projektu Město pro Byznys.

Výherci si mimo jiné odnesou voucher na odborné poradenství v oblasti strategického rozvoje obce od renomované firmy Berman Group. Voucher bude možné uplatnit na konzultace záměrů ekonomického rozvoje obce, zvýšení konkurenceschopnosti území či metodickou pomoc a doporučení pro posuzování dopadů rozvojových záměrů obce do území.

Přihlášení do soutěže Inspirativní region bude zpřístupněno od 15. září 2021.
Pro účast bude třeba vyplnit stručnou online přihlášku, nejpozději do 15. října 2021
Více informací naleznete na stránkách agentury CzechInvest.

Soutěž navazuje na předchozí ročníky pod názvem Investičně atraktivní region. Předchozími výherci jsou například STAR Region, Město Kunovice nebo Žďár nad Sázavou.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme