Stát spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ „pětadvacítku 25“ z období od 12. 3. až 8. 6.

(Aktulizováno 6. 5. 2020) Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program byl oproti původnímu návrhu upraven tak, aby byl vůči žadatelům benevolentnější. Cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč pro první období bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků. Pro druhé období (až do 8. června 2020) lze získat až 19 500 Kč.

Kolik: 500 Kč čistého za den / až 25 tisíc za 1. bonusové období / až 19,5 tisíce za 2. bonusové období

Bonusové období: PRVNÍ: Od 12. 3. až 30. 4. 2020 – DRUHÉ: 1. 5. až 8. 6. 2020
Bonus se hradí za ty dny, kdy jsou naplněny níže uvedené podmínky. Nelze uplatnit za dny, za které obdržel žadatel podporu v nezaměstnanosti.

Žádosti se podávají: Od 9. 4. do 30. 6. 2020.

Kdo může žádat, podmínky:

 • osoba samostatně výdělečně činná OSVČ – typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně.
 • Na hlavní i vedlejší činnost, za podmínky, že OSVČ na vedlejší činnost není zároveň zaměstnancem. Žádat mohou také:
  • OSVČ na vedlejší činnost zároveň vykonávající práci na dohody:
   • DPP s měsíční odměnou do 10 tisíc 
   • DPČ s měsíční odměnou do 3 tisíc
  • Osoba spolupracující, vykonává-li činnost jako hlavní bez podmínek.
  • Osoba spolupracující, vykovává-li činnost jako vedlejší s podmínkou, že nevykonává činnost jako zaměstnanec.
  • Studenti, ženy na mateřské/rodičovské dovolené
  • Pedagogové
 • OSVČ byla aktivní ke 12. 3. 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
 • OSVČ nemohla zcela či z části vykonávat svou činnost nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví koronavirem, nebo krizových opatření vlády/mimořádných opatření MZ – tj. např. uzavření provozovny, omezení provozu, OSVČ/její zaměstnanci v karanténě, péče o dítě (kumulace s ošetřovným pro OSVČ je MOŽNÁ!), omezení poptávky či omezení nebo ukončení dodávek potřebných pro výkon činnosti.
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Kam peníze přijdou a kdy: Na účet žadatele – jiná možnost není. Neprodleně.
Administrace žádostí bude trvat cca 4 dny, je však nutné zohlednit to enormní množství žádostí.

Jak se žádá:

 • OSVČ vyplní jednoduchou žádost, jejíž součástí bude čestné prohlášení a číslo bankovního účtu.
 • Žádost se podává mailem, poštou, datovou schránkou, nebo aplikací Elektronická podání pro finanční správu (EPO), fyzicky na podatelnách a ve sběrných boxech na FÚ.

Kde najít žádost

Další informace pro žadatele:

Bonus nepodléhá odvodům, nehradí se z něj sociální ani zdravotní. Jelikož se jedná o daňovou vratku, není nijak zdaněn.

 • Lze kombinovat s:
  • 6měsíčními prázdninami na sociální a zdravotní pojištění 
  • Nemocenskou
  • Ošetřovným pro OSVČ 
  • Starobním důchodem, invalidním důchodem, rodičovským příspěvkem, mateřskou či dávkou pěstounské péče
 • S čím lze kombinovat s omezením:
  • Dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku
  • Příspěvek na bydlení – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení kompenzačního bonusu nicméně bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na danou dávku
 • S čím NELZE kombinovat:
  • Podpora v nezaměstnanosti – Tuto dávku není možné podle zákona vyplatit při současném čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně)

Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

Kde konzultovat?

Konkrétní situace, týkající se daní či kompenzačního bonusu je možné řešit s infolinkou Finanční správy: 225 092 392. Daňoví metodici posoudí situaci a získají od tazatele další důležité informace o jeho situaci, aby posouzení vůbec bylo možné.

Odpovědi na nejčastější dotazy na webu Finanční správy

„Jsou to peníze napumpované do hybné síly naší ekonomiky, které pomohou udržet základní infrastrukturu služeb tak, jak jsme na ni všichni zvyklí. Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 Kč za den. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 Kč denně a prázdninami na sociálním a zdravotním ve výši 4 896 Kč měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“

říká ministryně financí Alena Schillerová.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme