Technologické centrum Hradec Králové se stalo certifikovaným členem EBN

Technologické centrum Hradec Králové (TC HK), jehož zakladatelem je statutární město Hradec Králové, úspěšně prošlo certifikací mezinárodní sítě inovačních center EBN. Na základě certifikačního procesu získalo na dobu pěti let status EU|BIC a zařadilo se mezi další evropská podnikatelská a inovační centra certifikovaná Evropskou komisí.

Uznávaná evropská certifikace potvrzuje silné postavení TC HK na poli podpory podnikání a inovací nejen ve městě Hradec Králové a regionu, ale i v evropském kontextu.

Síť EBN je mezinárodní evropská síť, která sdružuje přes 130 certifikovaných EU|BIC center a více než 45 členů ve 33 zemích. Podnikatelský inkubátor TC HK je členem sítě od roku 2015 a v letošním roce se rozhodl projít náročným certifikačním procesem a získat vyšší status certifikovaného člena. 

V rámci certifikačního procesu muselo TC HK splnit přesně stanovená kritéria, aby naplnilo standardy evropských podnikatelských a inovačních center. „Jsme rádi, že se nám podařilo získat tuto prestižní certifikaci, která potvrzuje kvalitu služeb, které TC HK nabízí podnikatelům v královéhradeckém regionu. Věříme, že díky dalšímu zapojení do síťových aktivit EBN budeme moc naše služby dále rozšiřovat a být podnikatelům silným partnerem,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel TC HK.

JIC spolupracuje s Člověkem v tísni. Nabízejí šanci na byznys pro české firmy

EU|BIC jsou certifikované organizace podporující podnikání, které směřují veškeré své snahy a zdroje k podpoře podnikatelů s inovativními nápady, pomáhají přetvářet nápady na životaschopné, úspěšné a udržitelné projekty. EU|BIC jsou jasně definované prostřednictvím ochranné známky, která potvrzuje jejich soulad se souborem standardů známých jako EU|BIC Criteria Mark Quality. Jedná se o jediný systém kvality uznávaný Evropskou unií.

„Technologické centrum je základním pilířem podpory podnikání v Hradci Králové a z pozice zakladatele proto velmi vítáme úspěšnou certifikaci EU|BIC, která ho posouvá na úroveň velkých inovačních center a je vizitkou velmi vysokých standardů poskytovaných služeb,“ doplňuje Jiří Bláha, náměstek primátora pro investice města Hradec Králové.

Redakčně upravená tisková zpráva TC HK

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme