Termín je za dveřmi: Přehledy pro sociálku odevzdejte do konce června

Podnikatele čeká po přiznání k dani z příjmu další povinnost. Nejpozději do 30. června 2021 musejí vyplnit a odeslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) přehledy o loňských příjmech a výdajích. U zdravotních pojišťoven je termín posunut o další měsíc.

Přehledy musíte obvykle zdravotní pojišťovně, respektive ČSSZ, odeslat nejpozději měsíc po podání daňového přiznání. Nejzazší termín obvykle připadá na počátek května. Letos byl ale kvůli dopadům pandemie covid-19 posunut na konec června.

Jen v případě, že máte ze zákona povinný audit, případně vám přiznání k dani z příjmu vyplňuje daňový poradce, máte dostatek času – letos do pondělí 2. srpna.

K odlišné změně došlo u přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny. Nedávno schválená novela zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění umožňuje odevzdat přehledy bez postihu až do 2. srpna, a to všem OSVČ (nikoli jen těm, jež využívají služeb daňového poradce). Případný doplatek pojistného je pak třeba uhradit do osmi dnů od podání přehledu, tedy do 10. 8.

Odevzdávat dokumenty musejí všichni

Ti, jejichž příjmy nedosáhly v loňském roce 15 tisíc korun (6 tisíc v případě vedlejší činnosti), sice nemají povinnost podávat daňové přiznání, odevzdání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu se ale nevyhnou.

Formuláře můžete doručit osobně na pobočku zdravotní pojišťovny nebo poslat poštou. Většina zdravotních pojišťoven umožňuje i elektronické podání. Přesnější informace a návod, jak postupovat, najdete na webu své pojišťovny (viz níže).

Plátci paušální daně musejí nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po odevzdání přehledu, doložit sociálce protokol o platbě daně paušální částkou.

„Termíny podání se ovšem fakticky nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí,“ upozorňuje poradce Michal Dvořáček.

V praxi to znamená, že je sice na splnění povinnosti více času, sankce se ale budou opozdilcům počítat od řádného termínu – tedy od 3. května, jestliže daňové přiznání vyplnili na papíře, nebo případně od 1. června 2021, pokud jej podali elektronicky. OSVČ bez povinnosti podávat daňové přiznání odevzdávají přehled za normálních okolností už 8. dubna.

Pozor na vysoké pokuty

Zdravotní pojišťovna vám za neodevzdání přehledu může udělit pokutu ve výši 50 tisíc korun. ČSSZ ukládá opozdilcům pokutu až dvacet tisíc. Pokud svou povinnost nesplní ani na následnou výzvu, hrozí jim dokonce stotisícová sankce.

Obě instituce ovšem nejprve na případné pochybení upozorní a dají hříšníkovi čas na nápravu. Rozhodnutí o postihu je navíc plně v kompetenci ČSSZ či zdravotní pojišťovny a v praxi často (na rozdíl od sankcí za neplacení záloh na pojistné) netrestají vůbec. Na to ovšem nemohou OSVČ spoléhat.

Pokud vám ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna oznámí, že máte na pojistném nedoplatek, jste povinni jej uhradit do osmi dnů od odevzdání přehledů. Pozor! Za den splatnosti se považuje den, kdy má příslušná instituce peníze na účtu.

Dluh je možné zaplatit v pokladně ČSSZ či zdravotní pojišťovny v hotovosti. Pokud ovšem převádíte peníze z vašeho účtu – ať už přes internetbanking nebo při návštěvě vaší banky, poukažte je na stejný účet, na který v průběhu roku posíláte pravidelné zálohy. Stejný je i konstantní a variabilní symbol.

Jestliže vznikne vůči ČSSZ či zdravotní pojišťovně přeplatek, může ho OSVČ využít na úhradu nových záloh. Pokud chce peníze dostat zpět, musí si podat písemnou žádost.

Jak odevzdat přehled pro ČSSZ?

Podnikatelé a zástupci firem, kteří mají datové schránky (DS), sice musejí podávat daňová přiznání elektronickou formou, u ČSSZ ale tato povinnost neplatí. I majitelé DS tedy mohou odevzdat přehledy v papírové podobě či vyplnit na webu on-line formulář. Podnikatel navíc může elektronické podání vyplnit přímo na pobočce ČSSZ, kde mu s ním pomůže některý z úředníků.

Také v letošním roce došlo k úpravě výše minimálních záloh na zdravotní i sociální pojištění.

Zatímco loni zálohy narostly rekordně – za rok 2020 zaplatili živnostníci sociálce o 199 korun měsíčně víc než v roce předchozím – letos se minimální odvody zvyšují jen nepatrně. Minimum u odvodů pro ČSSZ se pro rok 2021 zvyšuje na 2588 korun. Jinými slovy: drobní živnostníci, jejichž hrubý zisk nepřesahuje průměrnou mzdu, zaplatí na zálohách o 44 korun měsíčně víc než loni.

Tradičně rostou také minimální zálohy na zdravotní pojištění. Od ledna hradíte měsíčně o 41 korun více než v roce 2020, a to 2 393 korun.

Podrobnosti o výši záloh včetně souvisejících informací

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme