Ukončení omezení vycestovat – informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

Od 15.6.2020 se uvolňují překážky volného pohybu osob na většině území EU poté, co 17. května 2020 skončil v České republice nouzový stav včetně opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR.

Cestování z ČR do zahraničí – rozcestník

Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí v zahraničí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a naleznete je také v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí MZV.

Návrat ze zahraničí do ČR – semafor

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje s účinností od 15. června 2020 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (vydané 12. 6. 2020) a sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. Semafor, na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z krátkodobého pobytu v členských státech EU a státech schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená a oranžová barva) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Při návratu ze států s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červená barva) a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) je při vstupu do ČR až na výjimky i nadále nutno předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 ne starší než 4 dny, nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření. Místně příslušné krajské hygienické stanici lze do 72 hodin od vstupu na území také předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu absolvovaném v ČR.

Tyto podmínky se vztahují i na občany ČR, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, tzn. bydlí-li v zemích označených zeleně, nutnost předložit při cestě do ČR negativní test nebo nastoupit karanténu se na ně nevztahuje, ale bydlí-li v zemích označených oranžově nebo červeně, musí při vstupu do ČR předložit negativní test nebo nastoupit karanténu (nevztahuje-li se na ně některá z výjimek).  

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR nalznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Aktuální semafor na stránkách MZ ČR

Odpovědi na nejčastější otázky k přeshraničnímu styku.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Doprava, logistika

Doporučujeme