V programu COVID Záruka CK obdrželo 56 firem záruky za desítky milionů

Cestovní kanceláře od začátku března ušetřily víc než 55 milionů korun, které by jinak musely složit jako záruku pro povinné sjednání zajištění proti úpadku. Díky programu COVID Záruka CK je za ně složila ČMZRB.

Podnikatelé v cestovním ruchu tak mohou peníze, které by museli z provozního kapitálu složit na účty v bankách, využít jinak.

„Cestovním kancelářím se extrémně snížily tržby, a tak se jim výrazně ztížila schopnost dostát finančním závazkům, a to včetně zákonné povinnosti zajistit se pro případ úpadku. MPO tak reagovalo na naléhavé potřeby tohoto segmentu trhu cestovního ruchu a pomáhá i cestovním kancelářím bankovní zárukou, která činí až 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, nejvýš však 4 miliony korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

„V kombinaci s dotačním titulem Ministerstva pro místní rozvoj COVID-Cestovní ruch má tento záruční program přispět k udržení pracovních míst, ale i činnosti cestovních kanceláří jako takových, aby v hlavní turistické sezoně mohly klientům znovu nabídnout své služby,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Od začátku března, kdy se program připravený MPO ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) začal realizovat, zaměstnanci Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) v 56 případech vystavili záruky za 55,250 milionů korun. Dosud se jim sešlo už 66 žádostí o poskytnutí záruk za 70,05 miliony, zbývající žádosti jsou v procesu schvalování či před podpisem záruční listiny.

přijaté žádosti 66
spoluúčast116,56 mil. Kč
požadovaný objem záruk70,05 mil. Kč
podepsané smlouvy 56
spoluúčast83,230 mil. Kč
objem vystavených záruk 55,250 mil. Kč

Vystavení bankovní záruky trvá od podání žádosti pouze několik pracovních dní. „Za čtyři dny byla naše žádost schválena a za další dva jsme měli vyhotovenou smlouvu. Celé jednání bylo neuvěřitelně rychlé a profesionální,“ říká jednatel společnosti Fantasy Travel Aleš Pekař. Jeho firma získala od ČMZRB bankovní záruku 3 750 000 korun, což odpovídá 75% spoluúčasti. Ta byla s ohledem na plánovaný obrat Fantasy Travel 60 milionů korun stanovena na 5 milionů. „S povinným pojistným 780 tisíc korun bylo složení tak velké spoluúčasti nad naše finanční možnosti. Proto jsme rádi, že jsme tuto pomoc získali a uvolnily se nám tak prostředky na organizaci zájezdů pro klienty,“ dodává Aleš Pekař.

„Při plánování programu jsme předpokládali, že by mělo stačit 300 milionů korun a podpora by mohla být dosažitelná pro víc než 90 % cestovních kanceláří a agentur v České republice. Po měsíci a půl od spuštění máme spotřebovanou zhruba pětinu částky. Výzva je otevřena až do konce tohoto roku, a tak cestovní kanceláře budou mít možnost žádat o záruku postupně tak, jak jim budou končit stávající smlouvy s pojišťovnami,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha.

Žádosti se podávají prostřednictvím e-Podatelny ČMZRB. Zájemci o bankovní záruku najdou veškeré dostupné informace o programu včetně povinných formulářů na webových stránkách ČMZRB. Pro správné vyplnění všech povinných náležitostí žádosti slouží klientům instruktážní video přímo dostupné z webu ČMZRB.

„Po zaslání žádosti spolu s kopií o sjednaném pojištění do ČMZRB žadatele kontaktuje náš obchodní pracovník a dolaďují se chybějící údaje. Vzhledem k tomu, že podporu získá každá cestovní kancelář, která splní podmínky programu, je schválení žádosti rychlé. Během několika dnů od prvního kontaktu dochází k podpisu Záruční listiny,“ vysvětluje proces získání záruky předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Služby

Doporučujeme