Vláda schválila širší podporu pro sportovní provozovny a areály. Sportoviště snáze dosáhnou na provozní úvěry

Nový program Záruka COVID Sport, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), schválila v pondělí 19. ledna vláda. Má pomoci zmírnit dopady koronaviru a souvisejících mimořádných opatření na malé a střední podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, které působící ve sportovním odvětví.

  • Program počítá s portfoliovou zárukou ČMZRB pro podnikatele ve sportu za provozní úvěr poskytnutý komerčními bankami, a to včetně příspěvku na úhradu úroků.
  • Schválená alokace programu ve výši 1 miliardy korun umožní zaručit provozní úvěry v objemu až 4 miliardy korun.
  • Výzva by měla být vyhlášena ještě letos v lednu, podrobnosti budou k dispozici na www.cmzrb.cz.

„Bankovní záruky ČMZRB včetně finančního příspěvku k úrokům z úvěrů umožní podnikatelům výrazně jednodušeji získat od komerčních bank provozní úvěry v situaci, kdy prakticky nevykazují žádné tržby a jsou tak obtížně úvěrovatelní,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Řada podnikatelů ze sportovního odvětví dosud nedosáhla na podporu z už existujících programů, nový program Záruka COVID Sport je proto otevřenější.“

Bankovní záruka ČMZRB pro úvěry do 10 milionů korun by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun. Podpora podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de minimis.

„Program má umožnit podnikatelům získat navýšení pracovního kapitálu formou bankovních úvěrů zajištěných zárukou ČMZRB na překlenutí období, po které musí mít zavřeno,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a upřesňuje: „Z takto zvýhodněných provozních úvěrů získají podnikatelé peníze na financování nutných fixních aktiv, tedy například na nezbytné revize a údržbu sportovních areálů, sportovního zařízení, vleků a lyžařských svahů, ale i na financování oběžných aktiv mj. v podobě zálohových plateb energií či mezd kmenových zaměstnanců.“

Výzva programu se vyhlásí v záruční části programu podpory EXPANZE, který vláda České republiky schválila 9. listopadu 2015 a který se realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) prostřednictvím ČMZRB. Program se tedy bude financovat z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme