Zájem jihočeských podnikatelů o exportní aktivity roste. Pomůže i zmírnění kontrol na hranicích s Německem

Statistiky ČSÚ potvrzují meziroční růst vývozu navzdory nepřívětivé covidové situaci, která v mnoha případech omezila či zkomplikovala vývoz zboží a přejezdy pracovníků přes hranice.

Podnikatelé se na Jihočeskou hospodářskou komoru také obracejí kvůli poradenství v oblasti exportních aktivit a navázání nové spolupráce s rakouskými a německými sousedy. Zájmu o vývoz do zahraničí by mohlo napomoci i zmírnění stálých kontrol na hranicích s Německem, které Spolková republika Německo zrušila 14. dubna 2021.

Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Navzdory současným koronavirovým opatřením registruje Jihočeská hospodářská komora zvýšený zájem podnikatelů o exportní aktivity:„V posledních měsících se na nás ohledně exportního poradenství obrací stále více firem, které se doposud vývozním činnostem nevěnovaly,“ sdělil ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist, který dodává, že firmy zpravidla potřebují poradit, jak se na vybrané trhy dostat a jak zde získat zákazníky. S exportem potřebují pomoci i současní exportéři: „Spolu s tímto trendem jsme zaznamenali i zájem o ověření bonity potenciálních zákazníků u již zkušených exportérů. Řada z nich se na nás obrací i s problémy vycestování svých zaměstnanců do zahraničí,“ upozorňuje Luděk Keist.

CzechTrade: Export i přes pandemii roste, výrazně stoupl zájem o české IT technologie a e-commerce

Koronavirová opatření zasáhla do podnikatelské činnosti řady firem i jejich obchodování v tuzemsku i zahraničí. Firmy se pro udržení chodu svých podniků, ale i zaměstnanců musí neustále přizpůsobovat a rozvíjet své obchodní činnosti, a to krizi navzdory. Mnoho z nich se proto uchyluje k novým řešením v podobě exportu svých služeb a produktů do zahraničí. To potvrzují i výsledky Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle jeho dat český export Kč v lednu až únoru 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 48,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 10,7 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 1,1 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 %. Export se tak může stát jednou z příležitostí, jak nastartovat českou ekonomiku v době pocovidové.

Kvůli koronavirovým omezením na hranicích s Německem se také firmy potýkaly s komplikacemi při přejezdech svých zaměstnanců či jich samotných. To potvrzuje Šárka Bělohlavová z Jihočeské hospodářské komory: „Kromě toho, že firmy zjišťují aktuální a stále se měnící informace k testování či potřebným dokumentům pro své pracovníky, jsme také řešili situaci, kdy německá policie neuznala antigenní test, který je však dle informací Spolkového ministerstva zahraničí standardně uznávaným a platným dokladem pro vycestování do Německa.“ Problém byl i u zaměstnanců, kteří covid prodělali, ale PCR test jim i po skončení karantény vycházel s výsledkem pozitivní: „Tito zaměstnanci nemohli obchodně vycestovat do zemí, které neuznávají lékařské osvědčení o prodělání onemocnění Covid-19 a požadují pro vstup negativní test. Firmy se tak například potýkaly s problémy v podobě zpožděných zakázek,“ vysvětluje Šárka Bělohlavová.

Zástupci hospodářských komor v jižních Čechách, Dolním Bavorsku a Horním Rakousku proto vítají zrušení stálých kontrol, které Německo ukončilo 14. dubna 2021. Luděk Keist však upozorňuje, že i nadále budou probíhat intenzivní namátkové kontroly. „Doporučujeme firmám, aby tak stále dodržovaly platná nařízení a měly k dispozici potřebné dokumenty pro vycestování k německým sousedům,“ uzavírá Luděk Keist. 

Zahraniční oddělení Jihočeské hospodářské komory dlouhodobě podnikatelům pomáhá vyhledávat a navazovat kontakty s potenciálními partnery, umožňuje účast podnikatelů na různých mezinárodních akcích či poskytuje přehled aktuálních informací z oblasti exportu. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR či hospodářskými komorami v Dolním Bavorsku a Horním Rakousku pořádá networkingová setkání a semináře pro podnikatele a poskytuje exportní servis.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?

Doporučujeme