Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – Finanční správa ČR

Poplatník vyplní u plátce daně pro účely zálohové daně a uplatní slevy na dani a daňové zvýhodnění (do 30 dní od nástupu) a dále tiskopis slouží pro účely žádosti o roční zúčtování (do 15. února následujícícho roku).

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář verze 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 27

Formulář doporučujeme nejprve stáhnout do vašeho počítače a otevřít jej ze složky, některé internetové prohlížeče mají problém PDF zobrazit správně.

Další tiskopisy:

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Doporučujeme