Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – Finanční správa ČR (FS ČR)

Poplatník vyplní u plátce daně pro účely zálohové daně a uplatní slevy na dani a daňové zvýhodnění (do 30 dní od nástupu) a dále tiskopis slouží pro účely žádosti o roční zúčtování (do 15. února následujícícho roku).

Instituce
Finanční správa ČR (FS ČR)
Další formuláře v kategoriích

Formulář verze 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 26

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

Doporučujeme neotevírat interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. Doporučený SW nestačí mít jen nainstalovaný na počítači, pdf je potřeba otevírat přímo v doporučeném SW.

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Další tiskopisy:

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění

Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 25 5490 vzor č. 17 – interaktivní

Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů – 25 5530 vzor č. 15 – interaktivní

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu – 25 5554 vzor č. 2

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění – 25 5556 vzor č. 2

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání – 25 5558 vzor č. 2