Aplikace E-start – Systém kurzové prevence

Aplikace odhaduje kurzové riziko a je tak možné se kvalifikovaněji rozhodnout, zda dané riziko zajistit nebo například zvýšit marži u daného obchodu.

Výsledkem jsou dva ukazatele. První říká co se pohledávce či závazku uživatele historicky nejhoršího stalo a dále částku, kterou ztráta historicky překročila ve 30, 10, 5 a 1 % případů. Druhý ukazatel analogicky predikuje možnou ztrátu, respektive její rozdělení, do budoucna. Databáze obsahuje údaje týkající se 32 různých měn.

Aplikace E-start

Nápověda k používání aplikace