Aplikace E-start – Systém kurzové prevence

Aplikace odhaduje kurzové riziko, a to pomocí dvou ukazatelů.

Model v první řadě ukazuje, co se pohledávce či závazku uživatele historicky nejhoršího stalo a dále částku, kterou ztráta historicky překročila ve 30, 10, 5 a 1 % případů. Druhý ukazatel analogicky predikuje možnou ztrátu, respektive její rozdělení, do budoucna. Oba výsledky jsou doplněny grafy.

Databáze obsahuje údaje týkající se 32 různých měn, které je možno v aplikaci libovolně kombinovat. Na základě výsledků je možné se kvalifikovaněji rozhodnout, zda dané riziko zajistit nebo například zvýšit marži u daného obchodu.

Elektronický nástroj je doplněn uživatelsky přívětivými manuály, které jsou dostupné níže.

Vstup do aplikace: var.ef.jcu.cz

Podrobný manuál k aplikaci ve formátu PDF s komentáři k jednotlivým obrazovkám zadání a k výsledkové listině: https://var.ef.jcu.cz/static/manual-cs.pdf

Informaci, jak s aplikací pracovat získáte též z návodného videa:

Za projektem stojí

Zkratka na tento dokument: www.businessinfo.cz/kurzove-riziko

Pravidelné novinky e-mailem