Aplikace E-start – Systém kurzové prevence

Systém prevence kurzového rizika E-Start je nástrojem, který pomáhá odhadnout případnou kurzovou ztrátu u Vaší pohledávky nebo závazku. Cílem aplikace je poskytnout dodatečné informace pro Vaše rozhodování o zahraničních obchodech – pohledávkách i závazcích.

V několika krocích zjistíme, jak stabilní je měna, ve které chcete obchodovat a případně jaká je očekávaná ztráta. Tyto informace pomohou výběru měny kontraktu, doby splatnosti, cenotvorbě i plánování cashflow.

Nejprve vybereme, zda je naším kontraktem pohledávka, nebo závazek. Řekněme, že tentokrát si peníze budeme nárokovat a počítat budeme pohledávku.

Dále zvolíme plánované měny kontraktu. Vlevo měnu, ve které obchodujeme a vpravo měnu, do které budeme
převádět. Šipka uprostřed umožní rychlou záměnu obou měn zleva doprava.

Do políček pod konkrétní měnu pak vyplníme částku.

  • Pokud známe částku kontraktu a chceme vědět, kolik na konci obdržíme peněz, vyplníme částku vlevo.
  • Pokud jsme ve fázi cenotvorby a máme představu, kolik chceme na konci obdržet za své služby a zboží, ale nevíme, jaká má být částka kontraktu vyplníme políčko vpravo.

Nyní se věnujeme počátku kontraktu a době splatnosti.

Do políčka vlevo vyplníme datum počátku kontraktu. Následně máme na výběr zvolit buď počet dní trvání kontraktu, nebo naopak datum splatnosti. Druhá z nabídek se vyplní automaticky.

Zpět na začátek

Rekapitulace

V této části zrekapitulujeme, zda zadané parametry odpovídají skutečnosti. Pokud chceme zadání pozměnit, vrátíme se do příslušného kroku zpět. Pokud se zadáním souhlasíme, pokračujeme pomocí volby Další.

Zpět na začátek

Výsledky

První informace uvádí, jaká je očekávaná částka v druhé měně s kurzem platným ke dni počátku kontraktu.

Následující informace uvádějí historicky největší ztráty na obdobném kontraktu. V tomto případě vidíme, že ve 30 % případů ztráta přesáhla 4 761 AUD. (V 70 % případů je ztráta menší, nebo je realizován zisk.) Pouze v 1 % případů ztráta přesáhla 12 304 AUD.

Graf znázorňuje vzájemný historický vývoj obou měn od roku 1999. Může pro nás být prvním indikátorem, zda je daná měna stabilní a chceme v ní obchodovat.

Zpět na začátek

Nás ale zajímá především budoucnost.

Simulační nástroje predikují, že ve 30 % případů ztráta přesáhne 2 554 AUD. Ale pouze v 1 % případů je odhad ztráty vyšší než 10 544 AUD.

Tyto částky mohou být indikátorem toho, jakou rezervu chceme připočítat k výsledné ceně. Případně mohou být podnětem pro zajištění kontraktu proti kurzovým ztrátám. Pásma 1–4 ukazují, kde se pohybuje měnový kurz v případech kalkulovaných ve výsledcích.

V případě kontraktů s dobou splatnosti nad 180 dní vždy doporučujeme řídit se spíše případy vyšší ztráty.

Zpět na začátek

O kurzovních ztrátách a rizicích

Kalkulačku kurzových rizik naleznete jak na webu BusinessInfo.cz, tak na stránkách tvůrců aplikace – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde je možné nahlédnout i do podrobného dokumentu ve formátu PDF, který vám nastíní problematiku kurzovních rizik a kurzovních ztrát.

Kalkulačku kurzových rizik vytvořila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Zkratka na tento dokument: www.businessinfo.cz/kurzove-riziko

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme