Gruzie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

 • Česky: Gruzie
 • Gruzínsky: Sakartvelo
 • Rusky: Gruzija 
 • Anglicky: Georgia

Složení vlády:

 • Giorgi Kvirikašvili – předseda vlády – www.government.gov.ge
 • Dimitry Kumsišvili – místopředseda vlády a ministr ekonomiky a udržitelného rozvoje – www.economy.gov.ge
 • Kacha Kaladze – místopředseda vlády a ministr energetiky – www.energy.gov.ge
 • David Sergeenko – ministr práce, zdravotnictví a sociálních věcí – www.moh.gov.ge
 • Sozar Subari – ministr pro vnitřně vysídlené osoby z okupovaných území, ubytování a uprchlíky – www.mra.gov.ge
 • Tamar Sanikidze – ministryně školství a vědy – www.mes.gov.ge
 • Otar Daneli – ministr zemědělství – www.moa.gov.ge
 • Nodar Džavachišvili – ministr pro regionální rozvoj a infrastrukturu – www.mrdi.gov.ge
 • Nodar Chaduri – ministr financí – www.mof.ge
 • Micheil Giorgadze – ministr kultury a ochrany památek – www.mcs.gov.ge
 • Tariel Chečikašvili – ministr sportu a záležitostí mládeže – http://msy.gov.ge
 • Tinatin Chidašeli – ministryně obrany – www.mod.gov.ge 
 • Tea Culukiani – ministryně spravedlnosti – www.justice.gov.ge
 • Micheil Džanelidze – ministr zahraničních věcí – www.mfa.gov.ge
 • Giorgi Mghebrišvili – ministr vnitra – www.police.ge
 • Kacha Kachišvili – ministr vězeňství – www.moc.gov.ge
 • Gigla Agulašvili – ministr životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů – www.moe.gov.ge
 • David Bakradze – státní ministr pro evropskou a euroatlantickou integraci – www.eu-nato.gov.ge
 • Paata Zakareišvili – státní ministr pro usmíření a občanskou rovnost – www.smr.gov.ge
 • Gela Dumbadze – státní ministr pro záležitosti krajanů – www.diaspora.gov.ge

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

Zdroj: www.geostat.ge

Počet obyvatel celkem (k 28. dubnu 2016): 3 713 804 mil.

 • z toho ve městech: 2 122 623 mil.
 • na venkově: 1 591 181 mil.
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva

Rok

Počet narození (v tisících)

Počet narozených na 1000 obyvatel (v %)

2002

46 605

10,7

2003

46 194

10.7

2004

46 572

11,5

2005

49 512

10,7

2006

46 795

10.9

2007

47 287

11,2

2008

49 565

12,9

2009

56 377

14,4

2010

63 585

14.1

2011

62 014

12,9

2012

57 031

11,7

2013

44 836

12,7

2014

44 905

12,9

2015

37 295

16,3

Národnostní složení:

86,6 % obyvatelstva tvoří Gruzínci. K nejpočetnějším národnostním menšinám patří Ázerbájdžánci (5,3 %), kteří obývají zejména jihovýchodní oblasti Gruzie na hranicích s Ázerbájdžánem (Kvemo Kartli) a Arméni (4,5 %), kteří kompaktně žijí v jihozápadní Gruzii (Samtsche-Džavachetie). K dalším menšinám patří Rusové, Osetinci, Ukrajinci, Abcházové, Řekové, Kurdové, Židé a desítky dalších etnických skupin.

Náboženské složení:

Většina etnických Gruzínů je (alespoň nominálně) příslušníky gruzínské pravoslavné církve (83%). Druhou nejrozšířenější náboženskou skupinou jsou muslimové (11 %) – Ázerbájdžánci, gruzínští muslimové v Adžárii a Kistinci v severovýchodní Gruzii, třetí skupinou jsou příslušníci Arménské apoštolské církve (3 %). Judaismus vyznává přibližně 4 tisíce Židů, kteří v Gruzii žijí již od starověku, přibližně 15 tisíc Řeků patří k řecké pravoslavné komunitě, asi 18 tisíc členů má komunita kurdských Jezídů. Ani ne tisíc příslušníků má luteránská komunita (většinou potomci německých přistěhovalců, kteří se zde usídlili před několika staletími), 35 tisíc lidí (1%) vyznává katolickou víru. Rusové vyznávají pravoslaví, dosud zde také existují příslušníci třech pravoslavných disidentských škol (malakáni, starověrci, duchoborci). Po rozpadu SSSR zde začaly působit také nové církve a sekty: baptisté, adventisté Sedmého dne, svědci Jehovovi, nová apoštolská církev, mormoni. Právní status má však pouze gruzínská pravoslavná církev.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Vývoj objemu HDP (2014–2015 kvartálně)

 

I 14

II 14

III 14

IV 14

2014

I 15*

II 15*

III 15*

IV 15*

2015*

HDP při současných cenách, mil. GEL

6 307,2

7 162,8

7 540,1

8 176,8

29 187,0

 

 

 

 

31591,6 

HDP přepočítaný na ceny v roce 2003, mil. GEL

3 504,1

3 919,4

4 102,2

4 318,8

15 844,6

 

 

 

 

26295,6 

Reálný růst HDP, procenta

7,2

5,2

5,6

1,8

4,8

 

 

 

 

2,6 

HDP deflator, procenta

1,9

4,0

4,5

4,4

3,8

 

 

 

 

5,8 

HDP per capita (při současných cenách), GEL

1404,6

1595,1

1679,1

1820,9

6499,7

 

 

 

 

8497,5 

HDP per capita (při současných cenách), USD

802,9

905,1

962,1

1 008,3

3 680,8

 

 

 

 

3743,1 

HDP při současných cenách, mil. USD

3 605,3

4 064,1

4 320,4

4 527,8

16 528,5

 

 

 

 

13959,9

 

Míra nezaměstnanosti

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Počet práceschopného obyvatelstva (tis.)

2 023,9

2 021,8

1 965,3

1 917,8

1 991,8

1 944,9

1 959,3

 2029,1

2 003,9

Zaměstnané obyvatelstvo (tis.)

1 744,6

17 47,3

1 704,3

1 601,9

1 656,1

1 628,1

1 664,2

1 724,0

1 712,1

Nezaměstnané obyvatelstvo (tis.)

279,3

274,5

261,0

315,8

335,6

316,9

295,1

305,1

291,8

Míra nezaměstnanosti (%)

13,8

13,6

13,3

16,5

16,9

16,3

15,1

15,0

14,6

 

Vývoj objemu HDP (2011–2015)

 

2011

2012

2013

2014

2015*

HDP při současných cenách, mil. GEL

24 344,0

26 167,3

26 847,4

29 150,0

31691,6

HDP přepočítaný na ceny v roce 2003, mil. GEL

13 757,2

14 637,7

151 23,7

25 585,6

26 295,6

Reálný růst HDP, procenta

7,2

6,4

3,3

4,6

2,6

HDP deflator, procenta

9,5

1,0

-0,7

3,8

5,8

HDP per capita (při současných cenách), GEL

5 447,1

5 818,1

5 987,6

6 491,6

8 497,5

HDP per capita (při současných cenách), USD

3 230,7

3 523,4

3 599,6

3 676,2

3 743,1

HDP při současných cenách, mil. USD

14 438,5

15 846,8

16 139,9

16 507,9

13 959,9

 

Zdroj: www.geostat.ge - *aktualizované údaje budou k dispozici 15. listopadu 2016

Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

V průběhu roku 2015 čelila GE ekonomika i nadále regionálním turbulencím spojenými s devalvací lokálních měn, pádem ceny ropy a negativním vlivům vývoje RU hospodářství, které vývoj hospodářství v regionu ovlivňuje. Propad regionálních ekonomik a devalvace regionálních měn ovlivnilo negativně GE export a příliv remitencí.

Devalvace národní měny GEL, která probíhá již od listopadu 2014, si vyžádala zásah Národní banky Gruzie, která přistoupila k uvolnění svých rezerv. Ve srovnání s regionálními ekonomikami však GE přišla pouze 6% svých rezerv (160 mil. USD). V období květen 2014 - listopad 2015 devalvovalo Lari (GEL) vůči USD o 35%. Devalvace Lari napomáhá Gruzii vyrovnat se s vnějšími šoky, zároveň však také zvyšuje dluhovou zátěž GE obyvatelstva, jehož půjčky jsou vedeny v USD.

Podle závěrů MMF z mise, kterou jeho představitelé vykonali v Gruzii v listopadu 2015, dochází navzdory vnějším turbulencím ke stabilizaci GE ekonomiky. Hospodářský růst by tak měl v roce 2015 dosáhnout 2,5 % s předpovědí 3 % v roce 2016. Tato předpověď se však za případného dalšího zhoršení regionálních ekonomik nemusí v roce 2016 naplnit.

Ve sledovaném období došlo k mírné stabilizaci národní měny. Gruzínská národní banka se přidržuje taktiky pohyblivého směnného kurzu, což se ve srovnání s taktikou regionálních ekonomik, které zvolily taktiku fixních kurzů, ukázalo jako velmi prozíravé. Stabilita národní měny je ve volebním roce klíčová. Devalvace národní měny GEL, která probíhá již od listopadu 2014, si vyžádala zásah Národní banky Gruzie, která přistoupila k uvolnění svých rezerv. Ve srovnání s regionálními ekonomikami však GE přišla pouze o 6% svých rezerv (160 mil. USD). V období květen 2014 - listopad 2015 devalvovalo Lari (GEL) vůči USD o 35%. Devalvace Lari napomáhá Gruzii vyrovnat se s vnějšími šoky, zároveň však také zvyšuje dluhovou zátěž gruzínského obyvatelstva, jehož půjčky jsou vedeny v USD.

V souvislosti s vývojem gruzínské ekonomiky počátkem roku 2016 je nezbytné zmínit pozitiva tzv. Kvirikašviliho efektu. Důvěra v investiční prostředí v Gruzii totiž silně vzrostla s nástupem nového předsedy vlády G. Kvirikašviliho. Gruzie v tomto období nezaznamenala žádné makroekonomické změny, prudký nárůst důvěry v investiční prostředí Gruzie je tak možné přičítat právě důvěře gruzínské obchodní komunity ve vedení G. Kvirikašviliho. Počátek vlády G. Kvirikašviliho je totiž spojován s celou řadou na business zaměřených aktivit. G. Kvirikašvili inicioval změny gruzínského daňového systému, způsob výběru daní aj.

Vláda Gruzie bude v návaznosti na podpis AA a DCFTA i nadále podnikat kroky směřující k rozvoji podnikatelského prostředí a ke zdokonalení podmínek pro podnikání v Gruzii. Bude dokončena reforma daňového systému a daňových inspektorátů dle estonského modelu (předseda vlády předpokládá, že návrh zákona o reformě daňové správy bude předložen Parlamentu Gruzie ještě v první polovině roku 2016).

Novým guvernérem Národní banky Gruzie byl začátekem roku 2016 na následující sedmileté období jmenován Koba Gvenetadze, který tak nahradil předchozího guvernéra Giorgiho Kadagidzeho.

 

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (mil. GEL) (2003–2015)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Revenue

1345,0

2 266,9

2 828,9

3 850,2

4 972,7

5 854,2

5 264,5

5 865,8

6 873,7

7 560,0

7 434,3

8 049,4

8938,3

Taxes

1005,9

1 530,2

1 982,8

2 646,6

3 669,0

4 752,7

4 388,9

4 388,9

6 134,8

6 671,0

6 659,3

7 241,6

8010,8

Income Tax

153,0

268,7

290,7

386,0

526,9

1296,3

1118,9

1202,1

1551,1

1764,8

1934,2

1938,8

2223,2

Profit Tax

101,1

161,6

210,3

341,1

554,6

592,1

517,7

575,9

832,3

851,0

806,5

828,9

1025,2

Value Added Tax

406,9

661,4

987,4

1332,7

1973,7

2069,0

2051,7

2203,1

2784,4

3 040,3

2 847,8

3 298,5

3505,4

Excise

193,9

212,7

306,8

364,2

428,6

518,5

443,2

560,8

615,0

659,6

722,3

810,2

870,7

Custom Tax

80,5

143,9

124,2

132,4

52,0

51,9

35,9

70,4

93,3

90,1

89,4

94,9

69,2

Property Tax

70,5

62,0

60,4

85,9

107,9

131,9

160,4

191,7

220,4

230,0

230,9

245,9

290,2

Other nonclassified Taxes

0,0

19,9

3,0

4,3

25,3

93,0

61,0

63,5

38,3

35,2

28,2

24,4

27,0

Social contributions

222,7

402,2

428,8

502,8

722,1

-

-

-

-

-

-

-

-

Grants

48,4

124,7

104,5

195,7

102,0

617,3

388,6

472,1

223,5

270,8

239,1

247,1

293,9

Other revenue

68,0

209,8

312,8

505,1

479,6

484,2

487,1

526,2

515,4

618,2

535,9

560,7

633,6

Expense

1261,4

1 835,8

2 425,9

2 978,7

4 379,0

5 410,9

5 397,1

5 480,3

5 786,6

6 495,7

6 723,1

7 699,0

8155,6

Compensation of employees

288,6

472,9

549,6

563,3

696,9

1 008,1

1 048,3

1 120,2

1 136,2

1 202,6

1 395,1

1 521,9

1601,7

Use of goods and services

320,3

428,7

572,0

786,6

1 590,8

1 606,4

1 105,2

1 138,6

1 211,0

1 297,8

1 010,9

1 143,6

1203,2

Interest

168,5

153,0

121,9

105,2

98,6

120,5

171,2

206,1

288,0

253,5

237,5

248,5

329,8

Subsidies

105,3

217,4

436,3

419,0

267,3

362,5

613,5

380,0

426,0

514,1

547,6

624,6

670,9

Grants

0,0

0,0

4,7

6,8

18,7

12,2

8,8

10,5

13,0

16,7

14,8

12,2

83,8

Social benefits

378,7

547,6

558,1

661,4

933,7

1347,4

1505,9

1623,6

1655,5

1857,6

2294,9

2791,1

3036,7

Other expense

0,0

16,2

183,3

436,4

773,0

953,8

944,3

1001,3

1056,9

1353,4

1222,3

1357,1

1229,5

Net operating balance

83,6

431,1

403,0

871,5

593,7

443,3

-132,5

385,5

1087,1

1064,3

711,2

350,4

782,7

Net acquisition of nonfinancial assets

158,9

352,8

240,8

505,1

541,0

826,7

1041,3

1320,9

1298,0

1219,0

1014,9

967,2

1123,8

Net lending (+) / borrowing (-)

-75,3

78,3

162,2

366,4

52,7

-383,4

-1173,8

-935,3

-211,0

-154,7

-303,7

-616,8

-341,1

Net acquisition of financial assets

65,4

65,4

118,4

95,1

284,1

64,9

567,8

-482,0

320,0

361,7

445,3

-91,9

384,3

Domestic

65,4

65,4

118,4

95,1

284,1

64,9

567,8

-482,0

320,0

361,7

445,3

-91,9

384,3

Foreign

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Monetary gold and SDRs

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Net incurrence of liabilities

140,7

140,7

40,1

-67,1

-82,3

12,2

951,2

691,9

1 255,3

572,6

600,0

211,8

1 001,1

Domestic

50,0

50,0

11,6

-32,6

-27,4

-22,3

-63,4

9,2

102,8

24,6

5,3

77,6

507,6

Foreign

90,7

90,7

28,5

-34,5

-54,9

34,5

1 014,6

682,7

1 152,5

548,0

594,7

134,2

493,5

Memorandum items 

Total expenditure

1420,3

1 420,3

2 188,6

2 666,7

3 483,8

4 920,0

6 237,6

6 438,3

6 801,2

7 084,6

7 714,7

7 738,0

8 666,2

Debt at the end of the period

4 608,0

4 608,0

4 306,6

4 076,1

3 177,3

3 242,2

4 476,2

5 549,9

6 959,4

7 228,8

8 512,4

9 106,8

10 313,0

Domestic debt

1 567,9

1 567,9

1 575,8

1 535,3

1 510,9

1 489,9

1 458,9

1 693,2

1 818,3

1 881,0

1 895,2

2 016,9

2 570,4

Foreign debt

3 040,1

2 730,8

2 540,8

2 344,5

2 429,7

3 694,7

4 532,0

5 815,2

6 020,9

6 617,2

7 089,9

7 742,6

 

* Předběžné údaje
Zdroj: Ministry of Finance of Georgia

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Viz také bod 1.4

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Po krizi v letech 2008 a 2009 se podařilo bankovní sektor stabilizovat díky podpoře mezinárodních finančních institucí a konzervativní politice Národní banky Gruzie. Na gruzínském trhu nyní působí 21 komerčních bank.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Pro zlepšení investičního a obchodního klimatu změnila vláda mezi lety 2004 a 2008 radikálně daňový systém. Implementovala liberální ekonomické zákonodárství a výrazně snížila počet daní z 21 na aktuálních 6. Neplatí se daň z dědictví, převodu majetku, sociální daň aj.

V Gruzii se vybírají tyto daně:

 • Daň z příjmů fyzických osob: 20 %
 • Daň z příjmů právnických osob: 15 %
 • Clo: 0 %, 5 %, 12 %  (většina importních tarifů byla zcela zrušena, navíc neexistují žádné množstevní kvóty na dovoz i vývoz)
 • Daň z přidané hodnoty: 18 %
 • Vlastnická daň: 1 % (místní daň)
 • Spotřební daň
 • Dividenda jsou zdaněna 5 %

Zdroj: www.rs.ge

Gruzie má v současnosti uzavřeny dohody o zamezení dvojího zdanění se 45 zeměmi. Dohoda o zamezení dvojího zdanění s ČR vstoupila v platnost 4. 5. 2007.

Aktuální informace týkající se daňového systému je možné nalézt na www.rs.ge.

 

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: