Gruzie

Rozcestník informací o Gruzii:

CzechTrade: Doporučení pro obchodování s Gruzií

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Gruzií deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem. V roce 2020 pak byla doplněna ještě o 4 bonusové tipy.

Desatero pro obchodování s Gruzií níže

4 doporučení pro gruzínský trh:

 1. Seznámení s teritoriem
  Nejprve je potřeba se seznámit se zemí, například prostřednictvím aktuálních informací uvedených na portálu BusinessInfo.cz. Zde se exportéři dozvědí aktuální ekonomické informace, ale také další skutečnosti, které jsou potřeba pro úspěšný vstup na gruzínský trh.
 2. Výběr a oslovení obchodních partnerů
  Zahraniční kancelář CzechTrade v Tbilisi najde partnery, kteří nejlépe odpovídají zájmům klienta. Tomu předchází důkladné poznání klientovy produkce, jeho cílové skupiny i skutečnosti, které je odlišují od konkurence. CzechTrade připraví klientovi longlist na míru. Společně pak vyberou tři až pět nejvhodnějších firem, které kancelář osloví, upřesní si kontakty, ověří současný stav a požádá je o setkání alespoň prostřednictvím Skype či jiné aplikace.
 3. Úvodní setkání
  Ve třetím kroku zahraniční kancleář CzechTrade sjednává on-line setkání mezi zahraničním partnerem a českým klientem. To se daří u 60 % prověřených partnerů. Zájem o tento způsob komunikace je z obou stran velký, neboť si firmy vzájemně ujasní další postup a v případě nemožnosti pokračování v další komunikaci s klientem, dojde k upřesnění zájmových partnerů a tím i k úspoře finančních prostředků klientů při samotném příletu do Gruzie. Sjednané schůzky již budou realizované s těmi partnery, které si klient vybral a na základě předběžných rozhovorů má zájem o setkání.
 4. Zviditelnění a účast na akcích
  Dalším podpůrným prvkem, který zahraniční kancelář nabízí klientům, je zviditelnění na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie, kde se abonenti mohou více dozvědět o klientech.
  Zahraniční kancelář v Tbilisi také nabízí možnost účasti na akcích, které ve spolupráci s jednotlivými orgány statní správy organizuje. Jedná se především o akce B2B charakteru, které díky konceptu projektů napomáhají otevírat dveře i do oblasti státní správy a samosprávy. CzechTrade organizuje i B2G setkání, aby se možnost uplatnění u některých klientů rozšířila. Některé segmenty se bez možnosti setkání se zástupci místní státní správy a samosprávy neobejde.

Zpět na začátek

Steve Heap / Shutterstock.com

Desatero pro obchodování s Gruzií

 1. Komunikujte rusky nebo anglicky
  Jednacím jazykem při styku s cizinci je ruština nebo angličtina. Starší lidé dávají přednost ruštině, mladí naopak angličtině. Ve větších firmách však není problém domluvit se oběma jazyky.
 2. Oplaťte pozvání do restaurace
  Gruzíni jsou velmi pohostinní a příjemní společníci. Pozvání do restaurace se doporučuje oplatit, a to buď v Gruzii, nebo v ČR, pokud partnera do ČR pozvete. Při neformálních setkáních lze totiž mnohdy snáze dosáhnout očekávaného výsledku.
 3. Buďte dochvilní
  Na jednání přijďte včas, bude to oceněno, i když partner běžně toleruje menší nedochvilnost, která může být způsobena např. dopravní situací. V takovém případě je však vhodné partnerovi zavolat a předem se omluvit za zpoždění.
 4. Jednání zahajte neformálně
  Jednání doporučujeme zahájit neformálně, zeptat se na zdraví, na rodinu a podobně, teprve později přejít k předmětu jednání. Okamžité projednávání obchodních záležitostí by mohlo být považováno za nezdvořilé.
 5. Vyhněte se politickým tématům
  Vyvarujte se diskuze o politických otázkách týkajících se Abcházie a Osetie, neboť pro Gruzíny je to velmi citlivé téma. Pokud však partner sám zavede na tuto problematiku řeč, pak je možné s ním zcela otevřeně diskutovat. Gruzíni jako pravoslavní jsou na svoji církev velmi hrdí a většina obyvatel včetně mladých lidí je nábožensky založena, proto nedoporučujeme působení církve jakkoliv zlehčovat. Gruzíni jsou velmi tolerantní k ostatním světovým náboženstvím.
 6. Využijte místního prostředníka
  Vyplatí se využít služeb místního partnera, se kterým udržujete i neformální styky. Pomůže vám navázat vztahy s dalšími možnými partnery, o nichž byste se jinak nedozvěděli.
 7. Na jednání se oblékejte formálně
  Na jednání se zástupci státní správy či vedoucími představiteli firem choďte formálně oblečeni, na jednání s obchodními partnery se můžete zejména v letním období dostavit méně formálně oblečeni.
 8. Odpovídejte pohotově
  Na jednání se dobře připravte. Váš obchodní partner ocení schopnost okamžité reakce na dotazy. Pokud byste museli konzultovat některé otázky s vedením vaší společnosti, považovali by vás za člověka, s nímž nelze projednávat důležité body kontraktu.
 9. Buďte trpěliví
  V Gruzii jsou velké rozdíly mezi hlavním městem a regiony. Zatímco ve velkých městech většinou platí pravidla zažitá v Evropě, život v regionech plyne pomaleji. Schůzku si můžete domluvit mailem nebo telefonicky, ale pokud jste se s gruzínským partnerem dosud nesetkali a vaši společnost nezná, je lepší, když vám schůzku sjedná gruzínský partner či zastupitelský úřad ČR v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade se sídlem v Baku, která úzce spolupracuje s místním poradcem.
 10. Informujete se o momentální situaci v zemi
  Před první návštěvou Gruzie vždy doporučujeme kontaktovat český zastupitelský úřad v Tbilisi nebo zahraniční kancelář CzechTrade v Baku, které jsou schopny poskytnout aktuální informace o politickém a ekonomickém dění v zemi.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí

Doporučujeme