Namibie: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie v Namibii:
Delegation of the European Union
2 Newton Street, PO Box 24443 Windhoek, Namibia
Tel: +264 61 202 - 6000
Fax: + 264 61 202 - 6224
E-mail: delegation-namibia@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/namibia/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Namibie je signatářem tzv. Dohody z Cotonu, zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou
spolupráci Evorpské unie a jejích členských zemí na jedné straně a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP)
na straně druhé. Jakožto členská země Jihoafrického rozvojového sdružení SADC se Namibie aktivně
podílela na jednání o tzv. Dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA SADC, která byla završena v červenci 2014, červnu 2016 byla podepsána a nyní je předběžně prováděna).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kromě bilaterálního programu v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF) je Namibie zapojena do
dalších programů EU a to zejména těch, které se soustřeďují na nestátní aktéry. V roce 2014 EU a Namibie podepsaly společnou strategii v oblasti rozvoje. Evropská investiční banka (EIB) je aktivní v podpoře projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a obnovitelných zdrojů energie.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: