Thajsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Česky: Thajské království
 • Anglicky: Kingdom of Thailand

Hlava státu (král): Bhumibol Adulyadej (Rama IX.)

Složení vlády

(Pozn.: Jako členové vlády jsou jmenováni rovněž někteří náměstci ministrů.)

 • Předseda vlády (premiér): Prayuth Chan-o-cha
 • Místopředsedové vlády:
 • Prawit Wongsuwon (ministr obrany)
 • Somkid Jatusripitak (ekonomické záležitosti)
 • Tanasak Patimapragorn (zahraniční věci)
 • Narong Pipatanasai (školství a sociální věci)
 • Prajin Juntong (investice do infrastruktury)
 • Wissanu Krea-Ngam (právní záležitosti)
 • Ministři v úřadu premiéra:
 • Pannada Diskul
 • Suwaphan Tanyuvardhana
 • Ministr vnitra: Anupong Paochinda
 • Ministr spravedlnosti: Paiboon Koomchaya
 • Ministr obrany: Prawit Wongsuwon
 • Ministr financí: Apisak Tantivorawong
 • Ministr zahraničních věcí: Don Pramudwinai
 • Ministr sociálního rozvoje a lidské bezpečnosti: Adul Saengsingkaew
 • Ministr zemědělství a družstev: Chatchai Sarikulya
 • Ministr dopravy: Arkhom Termpittayapaisiht
 • Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí: Surasak Kanjanarat
 • Ministr informatiky a komunikačních technologií: Uttama Savanayana
 • Ministr energetiky: Anantaporn Kanjanarat
 • Ministryně obchodu: Apiradi Tantraporn
 • Ministr práce: Sirichai Dithakul
 • Ministr kultury: Veera Rojpojanarat
 • Ministr pro vědu a technologie: Pichet Durongkaveroj
 • Ministr školství: Dapong Ratanasuwan
 • Ministr pro veřejné zdraví: Piyasakol Sakolsatayadorn
 • Ministryně průmyslu: Atchaka Sibunruan
 • Ministryně cestovního ruchu a sportu: Kobkarn Wattanavrangkul
 • Náměstek ministra obrany: Udomdej Sitabutr
 • Náměstek ministra vnitra: Suthi Makbun
 • Náměstek ministra financí: Wisudhi Srisuphan
 • Náměstek ministra dopravy: Omsin Chivapreuk
 • Náměstek ministra obchodu: Suvit Maesincee
 • Náměstek ministra školství: Surachet Chaiwong
 • Náměstek ministra školství: Thirakiat Charoensethasilp

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 68 127 000 (odhad květen 2016)
 • Průměrný roční přírůstek: přibližně 0,28 % (odhad 2016)

Etnické složení:

 • 75 % Thajci
 • 14 % Číňané
 • 11 % ostatní (zejm. Malajci, Khmerové)

Náboženství:

 • 93,6 % buddhisté
 • 4,9 % muslimové
 • 1,2 % křesťané
 • 0,3 % ostatní (včetně animistů)

Věkové složení(odhad 2011):

 • 0 - 14 let: 19,9 %
 • 15 - 64 let: 70,9 %
 • 65+ let: 9,2 %

Přibližně 50 % obyvatelstva žije na venkově. Průměrný věk obyvatelstva (medián) je 38,5 let.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

HDP (mld. USD)

345,67 365,97 387,25 404,8

HDP/obyv. (USD)

5 192,1 5 479,8 5 779,0 5 977,4

Inflace

3,8 3,0 2,2 1,9

Nezaměstnanost

0,7 0,7

0,7

0,9

 Zdroj: World Bank

 Struktura HDP (2014):

 • služby: 63,5 %
 • průmysl: 30,5 %
 • zemědělství: 6,1 %

Z hlediska podílu na HDP se Thajsko podobá struktuře vyspělých zemí (služby představují již více než 50 % podílu na HDP). Úrovní HDP na obyvatele se však stále ještě řadí mezi rozvojové země; v obecné rovině lze Thajsko označit za zemi s vyšším středním příjmem.

Ekonomika je primárně orientovaná na export. Thajsko je přední světový exportér rýže, mořských živočichů, jedná se o významného výrobce a vývozce vozů typu pick-up, počítačové techniky a spotřební elektroniky. Silné zaměření ekonomiky na zahraničí (jak v oblasti výroby zboží, tak poskytování služeb) činí Thajsko relativně zranitelným, zejména v případě výkyvů cen surovin/komodit na světových trzích. Určitá rizika skýtá i oblast investic, na jejichž přílivu je Thajsko také silně závislé. Thajsko se výkyvům snaží předcházet a aktivně se zapojuje do celosvětových i regionálních ekonomických uskupení (WTO, IMF, WB, APEC, ADB, ASEAN), zároven buduje a udržuje zásobu devizových rezerv a je konzervativní v oblasti měnové politiky.

Z hlediska domácí ekonomiky je stěžejním zdrojem příjmů cestovní ruch. Přímý příspěvek cestovního ruchu k HDP činí přibližně 10 %, pokud se však započítají nepřímé efekty je nutné hovořit spíše o číslu přesahujícím 20 % HDP.

Ačkoli je Thajsko atraktivní destinací pro zahraniční investice, opakující se nestabilita na vnitropolitické scéně v posledních letech částečně podvazuje potenciál země v této oblasti. Země těží z dobré strategické polohy mezí Čínou a Indií se snadným přístupem na rychle se rozvíjející trhy zemí Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN). Disponuje dostatkem přírodních zdrojů, pracovní silou a může se pyšnit dobrou infrastrukturou a moderními dopravními kapacitami. Velmi dynamický rozvoj zaznamenává oblast bankovnictví a telekomunikací.

Nezaměstnanost se pohybuje na velmi nízké úrovni nepřesahující za poslední roky hranici 1 %. Thajsko v roce 2015 zažívalo deflaci dosahující cca. 1 %, k inflačním tendencím se podle statistik vrátilo až v dubnu 2016. Thajský domácí trh je potenciálně zajímavým odbytištěm, především pro spotřební zboží, je však zapotřebí brát v úvahu relativně vysoké zadlužení domácností, které podle posledních odhadů (2015) přesahuje 85 % HDP.

Pro rok 2015 byl nakonec dosažen růst HDP ve výši 2,8 %, což je méně než původně zamýšlená 4 % a postupná revize ze strany centrální banky. Pro rok 2016 počítá centrální banka podle odhadu z března 2016 s růstem HDP o 3,1 %. Pro podporu růstu vláda počítá s masivními investičními projekty, především v infrastrukturní oblasti. Kromě dopravní infrastruktury je oblastí vládního zájmu urychlená podpora rozvoje v telekomunikačním sektoru. Dlouhodobou strategií vlády je posun směrem k výrobní základně produktů s vysokou přidanou hodnotou.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (v mld. THB)

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

2011

1 892,3

2 222,0

-329,7

2012

1 975,8 2 273,0 -297,2

2013

2 161,6 2 374,1 -212,5

2014

2 075,0 2 360,5  -285,5

2015*

2 325,0

2 575,0

-250,0

Zdroj: Bureau of the Budget
* = plán

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance

 

2012

2013

2014

2015

Běžný účet (mil. USD)

-1 498,77 -5 169,14 15 417,71 31 608,08

Kapitálový účet (mil. USD)

234,43 281,23 100,33 0,08

Finanční účet (mil. USD)

12 789,99 -2 487,99 -16 489,48 -18 108,02

Zdroj: Bank of Thailand
* = odhad 

Devizové rezervy

 

2012

2013

2014

2015

Devizové rezervy vč. zlata (mld. USD)

5 562,11 5 490,92 5 178,9 5 646,56

Zdroj: Bank of Thailand

 

Údaje k veřejnému dluhu nejsou k dispozici.

 

Zahraniční zadluženost

 

2012

2013

2014*

2015*

Zahraniční zadluženost (mld. USD)

130,75 141,93 140,14 129,4

Zdroj: Bank of Thailand
* = odhad

Dluhová služba

 

2010

2011

2012

2013

2014

Čistý tok prostředků na dluhovou službu (zahraničí) (mld. USD)

24,8

5,3

27,1

10,6

6,49

Zdroj: World Bank

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovnictví

Monetární politika Thajska je řízena centrální bankou (Bank of Thailand).

Finanční sektor Thajska je relativně velký a stabilní, bankovní sektor je tvořen 35 licencovanými bankami. Největší roli na bankovním trhu hrají domácí banky:

 1. Bangkok Bank
 2. Siam Commercial Bank
 3. Krung Thai Bank
 4. Kasikornbank
 5. Bank of Ayudhya
 6. Thanachart Bank

Hlavními pobočkami zahraničních bank jsou:

 • The Bank of Tokyo-Mitsubishi
 • Citibank
 • Sumimoto Mitsui
 • Mizuho
 • HSBC
 • ABN AMRO Bank N.V
 • BNP Paribas
 • Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
 • Deutsche Bank

Pojišťovnictví

Pojištění je v Thajsku rozděleno tradičně na životní a neživotní pojištění.

V oblasti životního pojištění působí následující společnosti:

V oblasti neživotního pojištění působí následující společnosti:

Pozn.:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Thajská daňová legislativa rozlišuje následující hlavní druhy daní:

 • Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax)
 • Daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax)
 • Daň z přidané hodnoty (Value Added Tax)
 • Spotřební daň (Excise Tax)
 • Daň z nemovitosti (Property Tax)
 • Specifická obchodní daň (Specific Business Tax)
 • Kolkovné (Stamp Tax)
 • Dovozní clo (Import Duty)

Daň z příjmu právnických osob

 • sazba daně: 20 %

Daň z příjmu fyzických osob

 • sazba daně: progresivní od 0 % do 37 %
 • výše daně závisí na čistém ročním přjmu; rozdělení jednotlivých stupňů je následující:

Čistý roční příjem (THB)

Sazba daně

0 - 150 000

0 %

150 001 - 500 000

10 %

500 001 - 1 000 000

20 %

1 000 001 - 4 000 000

30 %

4 000 001 a více

37 %

Daň z přidané hodnoty

Sazba daně: 7 %. U některých druhů zboží a služeb je daňová sazba pro potenciální plátce nulová v následujících případech:

  • roční obrat obchodníka nižší než 1,8 mil. THB
  • produkce potravin a dalších zemědělských produktů pro tuzemský trh
  • zdravotnická zařízení a služby
  • vzdělávací služby
  • náboženské a charitativní organizace
  • leasing nemovitostí

Specifická obchodní daň

Sazba daně je v rozmezí 2,75 % - 3,3 %, vybírá se namísto DPH a základem pro výpočet jsou hrubé příjmy. Daň se vztahuje na následující oblasti:

 • bankovnictví, finančni služby
 • životní pojištění
 • zastavárny
 • prodej nemovitostí
 • prodej akcií na burze

Spotřební daň

Spotřební daň je uplatňována na clou škálu zboží jako jsou ropné produkty, tabákové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, cement, elektrické spotřebiče, automobily a tzv. luxusní zboží (vč. olovnatého skla a křišťálu). Jedná se o složenou daňovou sazbu, která se liší podle jednotlivých druhů zboží.

Daň z nemovitosti

Sazba daně: 12,5 %. Daň se vztahuje na pronajaté nemovitosti a závisí na hodnotě pronajímané nemovitosti

V Thajsku se neplatí dědické ani darovací daně.

Pozn.: Další informace k daňovému systému a legislativě lze nalézt na následujících webových stránkách:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: