Co je klientské centrum

O klientském centru

Klientské centrum pro export je jednotné kontaktní místo Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Co je klientské centrum a s čím vám pomůže

Nabízíme podnikatelům

  • Konzultace exportních a investičních záměrů v zahraničí
  • Služby ve více než 90 zemích světaprostřednictvím Jednotné zahraniční sítě, kterou tvoří zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře CzechTrade
  • Informace o exportních novinkách a příležitostech, plánovaných odborných a teritoriálních seminářích a akcích přímo na zahraničních trzích

S čím se na nás můžete obrátit

  • Pokud máte dotaz týkající se exportu
  • Pokud chcete pronikat na zahraniční trhy nebo
  • Pokud máte zájem o služby z Katalogu služeb Klientského centra pro export a Jednotné zahraniční sítě.

Kdo a jak vám poradí

  • Podle charakteru požadavku vám poradí vybraný exportní specialista.
  • Usnadní vám nejen orientaci v systému státní podpory exportu, ale bude s vámi v kontaktu po celou dobu zpracování vašeho požadavku.
  • Konkrétní službu zpracují zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade, případně další specialisté.
  • Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby při prvotním zájmu exportérů o vstup na trh poskytovány zdarma. Na tyto základní služby navazují další specializované služby.