Irsko

Souhrnná teritoriální informace

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dublinu (Irsko) ke dni 16.06.2017

Strategie a dokumenty k teritoriu